ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สนับสนุนแนวทางการสำหรับกำลังโยกย้ายข้ามเขตส่วนกำหนดค่าข้อมูลผู้ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947025
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงแนวทางการสนับสนุนสำหรับกำลังโยกย้ายข้ามเขตส่วนกำหนดค่าข้อมูลผู้ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อม Active Directory จากระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีในการโยกย้ายข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ข้ามเขต เป็น Windows Vista หรือ Windows Server 2008
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไป โพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ ใน Windows 2000, Windows XP หรือใน Windows Server 2003 และโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เข้ากันกับอีกรายการหนึ่ง โพรไฟล์จะเข้ากันไม่ได้เนื่องจากความแตกต่างในการออกแบบของโพรไฟล์ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันที่พร้อมใช้งาน ใน Windows 2000, Windows XP หรือ ใน Windows Server 2003 ผู้ใช้โปรไฟล์ข้ามเขต ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูล ของ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ผู้ใช้โปรไฟล์ข้ามเขต ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ร่วมกัน วิธีการเหล่านี้ย้ายข้อมูลของโปรไฟล์ข้ามเขตเป็นรูปโพรไฟล์ผู้ใช้รุ่น 2 สำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใหม่

วิธีที่ 1: ใช้เครื่องมือการโยกย้ายสถานะของผู้ใช้ในการโยกย้ายข้อมูลส่วนกำหนดค่ารูปแบบใหม่ (Windows Vista เดียว)

เราขอแนะนำที่คุณผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT) เพื่อโยกย้ายข้อมูลของโปรไฟล์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณไม่ใช้โปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตหรือเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
 • คุณต้องการเปิดใช้งานการย้ายที่เพิ่มเติมเต็ม-featured ของข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ จากใช้ Windows 2000 หรือ จากระบบที่ใช้ Windows XP ให้ใช้งาน Windows Vista ระบบ
หมายเหตุ:เครื่องมือการ Migraton องค์ประกอบของผู้ใช้จะไม่ทำงานบน Windows Server 2008

USMT เป็นอย่างยิ่งสามารถกำหนดเองได้ และมีความสามารถต่าง ๆ สำหรับการควบคุมข้อมูลที่ย้ายไปยังส่วนกำหนดค่าใหม่โดยละเอียดมาก USMT สามารถโยกย้ายตั้งไม่เฉพาะข้อมูลแฟ้ม แต่ยังการตั้งค่ารีจิสทรี ค่าโปรแกรมประยุกต์ และส่วนใหญ่การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ และการกำหนดลักษณะ

เครื่องมือ USMT ในขณะนี้สนับสนุนเฉพาะโยกย้ายของส่วนกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น USMT ไม่สามารถปรับปรุงส่วนกำหนดค่าที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง นอกจากนี้ USMT สามารถเพียงสามารถเรียกใช้บนเวิร์กสเตชันของไคลเอ็นต์ ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้ USMT หากผู้ใช้ล็อกอินเข้าใช้กับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม การโยกย้ายโปรไฟล์ข้ามเขต โดยใช้ USMT ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขั้นแรก รันเครื่องมือจากสำเนาภายในที่เก็บไว้ของโพรไฟล์
 2. จากนั้น สู่คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยโพรไฟล์ migrated เพื่อปรับปรุงสำเนากลางของโพรไฟล์ที่ มีข้อมูล migrated
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ USMT แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีที่ 2: ใช้ลักษณะการทำงานในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ข้อมูลระหว่างโพรไฟล์ผู้ใช้ของรุ่น 1 และ 2 รุ่นที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ:วิธีนี้ย้ายข้อมูลเท่านั้น จะไม่ย้ายการตั้งค่าเดสก์ท็อปและการกำหนดลักษณะเช่นรูปพื้นหลังเนื่องจากความแตกต่างในระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทำงานในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ข้อมูลระหว่างรุ่น 1 และ 2 รุ่นของโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดเส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขตสำหรับผู้ใช้ในการโพรไฟล์แท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับบัญชีผู้ใช้ กล่องโต้ตอบนี้อยู่ในนั้นผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนป

  หมายเหตุ:โพรไฟล์ผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เข้ากันกับโพรไฟล์ผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ Windows Server 2003 เมื่อมีผู้ใช้สู่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไดเรกทอรีโปรไฟล์ใหม่ถูกสร้างที่เรียกว่า<username></username>.v2 นี่คือโฟลเดอร์ที่มีที่ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 โพรไฟล์จะอยู่ หากโฟลเดอร์นี้ไม่มีอยู่ หรือไม่สร้าง ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกส่วนกำหนดค่าของตน ในการใช้งาน Windows Vista และระบบที่ใช้ Windows Server 2008
 2. เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ใน Windows xp หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมของ Active Directory ใช้ในกลุ่มนโยบาย Management Console (GPMC) เพื่อสร้าง หรือแก้ไข Group Policy object (GPO)
 3. Configure the Group Policy object to redirect folders that you want to share between the user profiles and a folder redirection share. You must use a share that differs from your user profile share.

  หมายเหตุ
  • The folder redirection policies are located in the User Configuration\ Windows Settings\Folder Redirection node of a Group Policy object.
  • Redirect only those folders that are required for your environment.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการGrant the user exclusive rights to<redirected folder="" name=""></redirected>ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายในนั้นการตั้งค่าtab for theคุณสมบัติdialog box of the redirected folder. If this check box is selected, the user profiles will be unable to share the redirected folder.
 4. Save the changes that you made to the GPO.

  หมายเหตุ:Windows XP supports folder redirection, but not all folders within the user profile will be available for redirection. When you use the GPMC to configure folder redirection in a Group Policy object on a Windows 2000-based, on a Windows XP-based, or on a Windows Server 2003-based computer, the following file is created within the respective Group Policy object folder within SYSVOL:
  Fdeploy.ini
  The following default file name is created for folder redirection when you use the GPMC to edit the Group Policy object from Windows Vista or from Windows Server 2008
  Fdeploy1.ini
  If you first enable folder redirection in the Group Policy object by using Windows Vista or by using Windows Server 2008, and then you try to use the folder redirection feature in Windows 2000, in Windows XP, or in Windows Server 2003, the folder redirection feature does not work. The feature does not work because Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 do not recognize the Fdeploy1.inf file. In this case, you have to first edit the Group Policy object by using the Windows XP or the Windows Server 2003 version of GPMC before you edit the Group Policy object by using Windows Vista or by using Windows Server 2008.

  However, if you select theAlso apply redirection policy to Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP, and Windows Server 2003 operating systemscheck box, GPMC creates both Fdeploy1.ini and Fdeploy.ini for the Group Policy object. In this case, you do not have to first edit the Group Policy object by using the Windows XP or the Windows Server 2003 version of GPMC. This option is for folders that are available for redirection only in both Version 1 and Version 2 user profiles. You also have to make sure that the Group Policy object contains redirection policy settings that are configured only for those folders that are compatible with both Version 1 and Version 2 user profiles.
 5. Use the GPMC on a Windows Vista-based or on a Windows Server 2008-based computer that is part of the Active Directory environment, and edit the GPO that you created or edited in step 2.
 6. Review the folder redirection settings that are defined for the redirected folders in the Group Policy object.

  หมายเหตุ
  • Make sure that you click to select theAlso apply redirection policy to Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP, and Windows Server 2003 operating systemsกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นการตั้งค่าแท็บนี้คุณสมบัติdialog box of each redirected folder.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการGrant the user exclusive rights to<redirected folder="" name=""></redirected>ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายในนั้นการตั้งค่าแท็บนี้คุณสมบัติdialog box for the redirected folder. If this check box is selected, the user profiles will be unable to share the redirected folder data.
 7. After you make the changes in step 6, the data from the original user profile will appear inside the folder in the new Version 2 user profile.

  หมายเหตุ:If you want to redirect folders that are available in Windows Vista or in Windows Server 2008 but that are not available in Windows 2000, in Windows XP, or in Windows Server 2003, create a second GPO. You can then edit the GPO by using the Windows Vista or the Windows Server 2008 version of GPMC to redirect the additional Version 2 folders to the Version 1 user profile.
หมายเหตุ:GPMC is not available in Windows Vista Service Pack 1. Therefore, to modify GPOs if you have Windows Vista Service Pack 1-based systems in an Active Directory environment, you may have to use an updated version of the GPMC. Or, use an updated version of the GPO editing tools that are available in the Remote Server Administration Tools (RSAT) kit for Windows Vista.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้ของรุ่น 2 และ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรุ่น 1 และโพรไฟล์ผู้ใช้ของรุ่น 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่แนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต อ่าน “เอกสารแนะนำการจัดการข้ามเขตผู้ใช้ข้อมูลจัดวางรายการ" เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947025 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2011 00:02:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB947025 KbMtth
คำติชม