ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ Systems Management Server ในการกระจาย Windows XP Service Pack 3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายการใช้ Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0, Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 หรือ Microsoft System Center Configuration Manager 2007 เพื่อกระจาย Windows XP Service Pack 3 (SP3) จากโฟลเดอร์การกระจายที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

สิ่งสำคัญ เมื่อต้องการกระจาย Windows XP SP3 คุณจะต้องติดตั้ง SMS รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
  • SMS 2.0 พร้อม Service Pack 5 (SP5)
  • SMS 2003 พร้อม Service Pack 2 (SP2)
  • SMS 2003 พร้อม Service Pack 3 (SP3)
  • System Center Configuration Manager 2007
  • System Center Configuration Manager 2007 พร้อม Service Pack 1 (SP1)
หากคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี Windows XP SP3 หรือหากคุณจะดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากเว็บไซต์ของ Microsoft แฟ้มตัวติดตั้ง Service Pack มีชื่อว่า WindowsXP-KB936929-SP3-xxx.exe

หมายเหตุ ในชื่อแฟ้มนี้ xxx จะแทนด้วยรหัสภาษาแต่ละภาษา เช่น ภาษาอังกฤษจะแทนด้วย "ENU"

หากต้องการดาวน์โหลด Windows XP SP3 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้คุณยังอาจใช้คำแนะนำต่างๆ จากเอกสารทางเทคนิคเรื่อง "การปรับใช้ Windows XP Service Pack 2 ด้วย Systems Management Server" เพื่อปรับใช้ Windows XP SP3 ด้วย Systems Management Server ได้เช่นกัน เอกสารทางเทคนิคนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • การดาวน์โหลดและขยาย Windows XP SP3
  • การสร้างแพคเกจและการโฆษณา
  • การใช้แพคเกจและการโฆษณาในการกระจาย Windows XP SP3
เมื่อต้องการขอรับเอกสารทางเทคนิค "การปรับใช้ Windows XP Service Pack 2 กับ Systems Management Server" โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบ Windows XP SP3 SMS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS 2003 โปรดดูที่ "คู่มือแนวคิด การวางแผน และการปรับใช้ Systems Management Server 2003" เมื่อต้องการขอรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกระจายซอฟต์แวร์ด้วยการใช้ SMS 2003 โปรดดูบทที่ 3 "การกระจายซอฟต์แวร์" ใน "คู่มือแนวคิด การวางแผน และการปรับใช้ Systems Management Server 2003"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System Center Configuration Manager 2007 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายซอฟต์แวร์ใน System Center Configuration Manager 2007 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยใน SMS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: และให้ทบทวนเอกสารทางเทคนิค "องค์ประกอบสำคัญด้านความปลอดภัยของ Microsoft SMS" เมื่อต้องการขอรับเอกสารทางเทคนิคนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ เอกสารทางเทคนิค "องค์ประกอบสำคัญด้านความปลอดภัยของ Microsoft SMS" ใช้ได้กับการปรับใช้ SMS 2.0 และ SMS 2003 ที่ใช้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเท่านั้น
winxpsp3 windowsxpsp3