คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 8 กรกฎาคม 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948108
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-040 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

  • บริการตัวเขียน VSS SQL ได้ต้องเปิดใช้งานก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงนี้ ถ้ามีการให้บริการตัวเขียน VSS SQL ได้ถูกปิดใช้งาน ในขณะนี้คุณต้องก่อน เปิดใช้งานบริการ และจากนั้น ให้ใช้การปรับปรุง หลังจากที่ปรับปรุงนี้ถูกนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถยกเลิกบริการตัวเขียน VSS SQL ได้ถ้าคุณต้องการ
  • ถ้าการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ติดตั้ง การปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server คุณควรตรวจทานส่วนปัญหาที่พบในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
    948110คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 8 กรกฎาคม 2008
    948111คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 8 กรกฎาคม 2008
  • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งการปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
    955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งการปรับปรุงใน SQL Server 2005: "ตัวแพ็คเกจการติดตั้งแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 Service Pack 2

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmdredir.dll9.0.3233.040228087 08 มีนาคม11:06x86
Msmdspdm.dll9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:06x86
Msmdsrv.exe9.0.3233.0149366007 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.02427127 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02058487 08 มีนาคม11:06x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.011438327 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Bcp.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Chsbrkr.dll12.0.7822.0168484022-Jun-079:22x86
Chtbrkr.dll12.0.7822.0611261622-Jun-079:22x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม11:06x86
Distrib.exe2005.90.3233.0706807 08 มีนาคม11:06x86
Fteref.dll12.0.7822.044646422-Jun-079:22x86
Infosoft.dll12.0.7822.046832822-Jun-079:22x86
Korwbrkr.dll12.0.7822.07101622-Jun-079:22x86
Langwrbk.dll12.0.7822.013655222-Jun-079:22x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Msfte.dll12.0.7822.0243031222-Jun-079:22x86
Msftefd.exe12.0.7822.06692022-Jun-079:22x86
Msftepxy.dll12.0.7822.09559222-Jun-079:22x86
Msftesql.exe12.0.7822.09559222-Jun-079:22x86
Msgprox.dll2005.90.3233.02002167 08 มีนาคม11:06x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0315991222-Jun-079:22x86
Nlhtml.dll12.0.7822.012426422-Jun-079:22x86
Nls400.dll5.0.4217.01224074422-Jun-079:22x86
Odsole70.dll2005.90.3233.0589047 08 มีนาคม11:06x86
Osql.exe2005.90.3233.0532727 08 มีนาคม11:06x86
Query.dll12.0.7822.04848822-Jun-079:22x86
Rdistcom.dll2005.90.3233.06446327 08 มีนาคม11:06x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replmerg.exe2005.90.3233.03205367 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Replsync.dll2005.90.3233.01014007 08 มีนาคม11:06x86
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03502327 08 มีนาคม11:06x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3233.0471287 08 มีนาคม11:06x86
Sqlagent90.exe2005.90.3233.03497207 08 มีนาคม11:06x86
Sqlcmd.exe2005.90.3233.01433847 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqldiag.exe2005.90.3233.010742007 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmaint.exe2005.90.3233.0778487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmergx.dll2005.90.3233.01940727 08 มีนาคม11:06x86
Sqlservr.exe2005.90.3233.0292173047 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqsrvres.dll2005.90.3233.0701687 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม11:07x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.020618422-Jun-079:22x86
Xmlfilt.dll12.0.7822.019799222-Jun-079:22x86
Xmlsub.dll2005.90.3233.01945847 08 มีนาคม11:07x86
Xpadsi90.exe2005.90.3233.0507127 08 มีนาคม11:07x86
Xpqueue.dll2005.90.3233.0568567 08 มีนาคม11:07x86
Xprepl.dll2005.90.3233.0732407 08 มีนาคม11:07x86
Xpstar90.dll2005.90.3233.02985207 08 มีนาคม11:07x86
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3233.048179447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 SP2

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:24x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0499778807 08 มีนาคม11:24ia64
Msmdredir.dll9.0.3233.062981367 08 มีนาคม11:24ia64
Msmdspdm.dll9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:24x86
Msmdsrv.exe9.0.3233.0489262327 08 มีนาคม11:25ia64
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.0131748087 08 มีนาคม11:25ia64
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.079150327 08 มีนาคม11:25ia64
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.05038327 08 มีนาคม11:25ia64
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.01889527 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.06180087 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:25x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.023511287 08 มีนาคม11:25ia64
Dts.dll2005.90.3233.035164407 08 มีนาคม11:24ia64
Dtsconn.dll2005.90.3233.07250167 08 มีนาคม11:24ia64
Dtspipeline.dll2005.90.3233.019328247 08 มีนาคม11:24ia64
Flatfiledest.dll2005.90.3233.09078007 08 มีนาคม11:24ia64
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.09344247 08 มีนาคม11:24ia64
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:24x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:24ia64
Txlookup.dll2005.90.3233.08581367 08 มีนาคม11:25ia64
Txmergejoin.dll2005.90.3233.05232887 08 มีนาคม11:25ia64
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม11:25x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม11:24x86
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:25x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.042183927 08 มีนาคม11:25ia64
Bcp.exe2005.90.3233.01566967 08 มีนาคม11:24ia64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0188349622-Jun-0710:06ia64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0615357622-Jun-0710:06ia64
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม11:24x86
Distrib.exe2005.90.3233.02007287 08 มีนาคม11:24ia64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:06ia64
Infosoft.dll12.0.7822.0191524022-Jun-0710:06ia64
Korwbrkr.dll12.0.7822.018263222-Jun-0710:06ia64
Langwrbk.dll12.0.7822.033316022-Jun-0710:06ia64
Mergetxt.dll2005.90.3233.0722167 08 มีนาคม11:24ia64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.025456887 08 มีนาคม11:24ia64
Msfte.dll12.0.7822.0707210422-Jun-0710:06ia64
Msftefd.exe12.0.7822.017341622-Jun-0710:06ia64
Msftepxy.dll12.0.7822.013552822-Jun-0710:06ia64
Msftesql.exe12.0.7822.029476022-Jun-0710:06ia64
Msgprox.dll2005.90.3233.05442807 08 มีนาคม11:24ia64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382448822-Jun-0710:06ia64
Nlhtml.dll12.0.7822.029578422-Jun-0710:06ia64
Nls400.dll5.0.4217.01475005622-Jun-0710:06ia64
Odsole70.dll2005.90.3233.01792247 08 มีนาคม11:25ia64
Osql.exe2005.90.3233.01249527 08 มีนาคม11:25ia64
Query.dll12.0.7822.012324022-Jun-0710:06ia64
Rdistcom.dll2005.90.3233.018857207 08 มีนาคม11:25ia64
Replerrx.dll2005.90.3233.03102967 08 มีนาคม11:25ia64
Replisapi.dll2005.90.3233.07849207 08 มีนาคม11:25ia64
Replmerg.exe2005.90.3233.09569527 08 มีนาคม11:25ia64
Replprov.dll2005.90.3233.016271607 08 มีนาคม11:25ia64
Replrec.dll2005.90.3233.021483767 08 มีนาคม11:25ia64
Replsub.dll2005.90.3233.011602167 08 มีนาคม11:25ia64
Replsync.dll2005.90.3233.02780407 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03517687 08 มีนาคม11:25x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3233.01142007 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlagent90.exe2005.90.3233.012539127 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlcmd.exe2005.90.3233.05325047 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.01310967 08 มีนาคม11:25ia64
Sqldiag.exe2005.90.3233.017735927 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmaint.exe2005.90.3233.02437367 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmergx.dll2005.90.3233.04459767 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlservr.exe2005.90.3233.0728269047 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.02206967 08 มีนาคม11:25ia64
Sqsrvres.dll2005.90.3233.01469687 08 มีนาคม11:25ia64
Ssradd.dll2005.90.3233.0947447 08 มีนาคม11:25ia64
Ssravg.dll2005.90.3233.0947447 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrmax.dll2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrmin.dll2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrpub.dll2005.90.3233.0645367 08 มีนาคม11:25ia64
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม11:25x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.025328822-Jun-0710:06ia64
Xmlfilt.dll12.0.7822.044580022-Jun-0710:06ia64
Xmlsub.dll2005.90.3233.05924087 08 มีนาคม11:25ia64
Xpadsi90.exe2005.90.3233.01259767 08 มีนาคม11:25ia64
Xpqueue.dll2005.90.3233.01198327 08 มีนาคม11:25ia64
Xprepl.dll2005.90.3233.01694967 08 มีนาคม11:25ia64
Xpstar90.dll2005.90.3233.09656567 08 มีนาคม11:25ia64
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 SP2

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3200.012083204-Oct-072:31x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3200.012697604-Oct-072:31x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3200.01474564-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3200.0327684-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3200.015974404-Oct-072:16x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3200.02129924-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3200.08888324-Oct-072:15x86
Msadomdx.dll9.0.3200.04930564-Oct-073:13x86
Msmdlocal.dll9.0.3200.0159457284-Oct-073:00x86
Msmdlocal.dll9.0.3200.0321996804-Oct-072:55x64
Msmdspdm.dll9.0.3200.01925124-Oct-072:56x86
Msmdsrv.exe9.0.3200.0315898884-Oct-072:55x64
Msmgdsrv.dll9.0.3200.060359684-Oct-072:45x86
Msmgdsrv.dll9.0.3200.097930244-Oct-072:54x64
Msolap90.dll9.0.3200.042895364-Oct-072:สีกันx86
Msolap90.dll9.0.3200.059192324-Oct-072:55x64
Sbmsmdlocal.dll9.0.3200.0159457284-Oct-073:00x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3200.02334724-Oct-072:43x86
Dts.dll2005.90.3233.018934007 08 มีนาคม5:32x64
Dtsconn.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม5:32x64
Dtspipeline.dll2005.90.3233.010654967 08 มีนาคม5:32x64
Flatfiledest.dll2005.90.3233.04208887 08 มีนาคม5:32x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.04306167 08 มีนาคม5:32x64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม5:32x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02017527 08 มีนาคม5:32x64
Msmdlocal.dll9.0.3233.0322309367 08 มีนาคม5:33x64
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sbmsmdlocal.dll9.0.3233.0322309367 08 มีนาคม5:33x64
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.0839927 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.03179767 08 มีนาคม5:33x64
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม5:34x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม5:34x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.08361207 08 มีนาคม5:34x64
Txlookup.dll2005.90.3233.04060407 08 มีนาคม5:34x64
Txmergejoin.dll2005.90.3233.02355447 08 มีนาคม5:34x64
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม5:33x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม5:32x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.098038007 08 มีนาคม5:33x64
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.011438327 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม5:33x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.036674807 08 มีนาคม5:33x64
Bcp.exe2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม5:32x64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0169405622-Jun-0710:51x64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0610903222-Jun-0710:51x64
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม5:32x86
Distrib.exe2005.90.3233.0865527 08 มีนาคม5:32x64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:51x64
Infosoft.dll12.0.7822.062141622-Jun-0710:51x64
Korwbrkr.dll12.0.7822.010173622-Jun-0710:51x64
Langwrbk.dll12.0.7822.023690422-Jun-0710:51x64
Mergetxt.dll2005.90.3233.0379127 08 มีนาคม5:32x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.018345207 08 มีนาคม5:32x64
Msfte.dll12.0.7822.0380810422-Jun-0710:51x64
Msftefd.exe12.0.7822.09917622-Jun-0710:51x64
Msftepxy.dll12.0.7822.012733622-Jun-0710:51x64
Msftesql.exe12.0.7822.015856822-Jun-0710:51x64
Msgprox.dll2005.90.3233.02616567 08 มีนาคม5:32x64
Msir5jp.dll5.0.2130.0342154422-Jun-0710:51x64
Nlhtml.dll12.0.7822.019184822-Jun-0710:51x64
Nls400.dll5.0.4217.01410135222-Jun-0710:51x64
Odsole70.dll2005.90.3233.0901367 08 มีนาคม5:33x64
Osql.exe2005.90.3233.0855287 08 มีนาคม5:33x64
Query.dll12.0.7822.06845622-Jun-0710:51x64
Rdistcom.dll2005.90.3233.08284407 08 มีนาคม5:33x64
Replerrx.dll2005.90.3233.01459447 08 มีนาคม5:33x64
Replisapi.dll2005.90.3233.03958007 08 มีนาคม5:33x64
Replmerg.exe2005.90.3233.04173047 08 มีนาคม5:33x64
Replprov.dll2005.90.3233.07521527 08 มีนาคม5:33x64
Replrec.dll2005.90.3233.010127607 08 มีนาคม5:33x64
Replsub.dll2005.90.3233.05191927 08 มีนาคม5:33x64
Replsync.dll2005.90.3233.01310967 08 มีนาคม5:33x64
Sbmsmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Sbmsmdredir.dll9.0.3233.040228087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03574007 08 มีนาคม5:33x86
Sqladhlp.exe2005.90.3233.0660727 08 มีนาคม5:33x64
Sqlagent90.exe2005.90.3233.04290807 08 มีนาคม5:33x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.02427127 08 มีนาคม11:06x86
Sqlcmd.exe2005.90.3233.03384567 08 มีนาคม5:33x64
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม5:33x64
Sqldiag.exe2005.90.3233.012477687 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmaint.exe2005.90.3233.0926967 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmergx.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม5:33x64
Sqlservr.exe2005.90.3233.0396702967 08 มีนาคม5:34x64
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.01234167 08 มีนาคม5:34x64
Sqsrvres.dll2005.90.3233.0829687 08 มีนาคม5:34x64
Ssradd.dll2005.90.3233.0507127 08 มีนาคม5:34x64
Ssravg.dll2005.90.3233.0517367 08 มีนาคม5:34x64
Ssrmax.dll2005.90.3233.0481527 08 มีนาคม5:34x64
Ssrmin.dll2005.90.3233.0481527 08 มีนาคม5:34x64
Ssrpub.dll2005.90.3233.0348407 08 มีนาคม5:34x64
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม5:34x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.020976822-Jun-0710:51x64
Xmlfilt.dll12.0.7822.027120822-Jun-0710:51x64
Xmlsub.dll2005.90.3233.03190007 08 มีนาคม5:34x64
Xpadsi90.exe2005.90.3233.0691447 08 มีนาคม5:34x64
Xpqueue.dll2005.90.3233.0711927 08 มีนาคม5:34x64
Xprepl.dll2005.90.3233.0891127 08 มีนาคม5:34x64
Xpstar90.dll2005.90.3233.05499127 08 มีนาคม5:34x64
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3233.048179447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msgprox.dll2005.90.3233.02002167 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.059320567 08 มีนาคม5:33x64
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86
Xmlsub.dll2005.90.3233.01945847 08 มีนาคม11:07x86
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 948108 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/20/2010 19:03:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB948108 KbMtth
คำติชม