ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

\Microsoft C:\Program
เมื่อ System.Security.AccessControl.NativeObjectSecurity.CreateInternal (resourceType ResourceType, isContainer บูลีน ชื่อสตริง หมายเลขอ้างอิง SafeHandle, includeSections AccessControlSections, createByName บูลีน exceptionFromErrorCode ExceptionFromErrorCode, exceptionContext วัตถุ)
เมื่อ System.Security.AccessControl.FileSystemSecurityctor (isContainer บูลีน ชื่อสตริง includeSections AccessControlSections, isDirectory บูลีน)
เมื่อ System.Security.AccessControl.FileSecurityctor (ชื่อแฟ้มของสตริงการ includeSections AccessControlSections)
เมื่อ System.IO.FileInfo.GetAccessControl() ที่ Microsoft.Crm.Setup.Client.DatabaseInstaller.Upgrade (เซสชันของเซสชัน)
เมื่อ Microsoft.Crm.Setup.Client.ClientSetup.UpgradeDatabase (เซสชันของเซสชัน)
การกระทำสิ้นสุด 10:33:09: InstallFinalize ส่งกลับค่า 3เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่น Outlook แบบออฟไลน์ Client คุณอย่างสม่ำเสมอรับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ modalยกเลิก/การลองส่งใหม่หน้าต่าง:
การกระทำ Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction ล้มเหลว LaunchOutlookInstallerProcess ล้มเหลว
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากแฟ้มข้อมูลของ Microsoft Dynamics CRM ได้ไม่ถูกลบทั้งหมดออก และ ถ้ามีการติดต่อผู้ให้บริการ (ABP) ของสมุดที่อยู่ Microsoft Dynamics CRM ได้ไม่ถูกลบทั้งหมดออก
การแก้ไข

ความละเอียด 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และลองติดตั้ง หรือปรับรุ่นไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมพิวเตอร์ของ Outlook

วิธีที่ 1: ติดตั้งถ้าคุณมี Microsoft Office Outlook 2007 ไว้

 1. เริ่ม Outlook 2007
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าบัญชี.
 3. คลิกการแฟ้มข้อมูลแท็บ
 4. คลิกMicrosoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 5. คลิกการสมุดรายชื่อแท็บ
 6. คลิกสมุดรายชื่อของ Microsoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 7. ออกจาก Outlook 2007

วิธีที่ 2: ติดตั้งถ้าคุณมี Microsoft Office Outlook 2003 อยู่

 1. ออกจาก Outlook 2003
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิกจดหมาย.
 3. ในการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ คลิกแฟ้มข้อมูล.
 4. คลิกMicrosoft CRMคลิกเอาออกแล้ว คลิกปิด.
 5. ในการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 6. คลิกดู หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีที่มีอยู่หรือสมุดรายชื่อแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกสมุดรายชื่อของ Microsoft CRMแล้ว คลิกเอาออก.
 8. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการการเซ็ตอัพเมลกล่องโต้ตอบ

ความละเอียด 2

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ในการการเซ็ตอัพเมลแท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 4. ในการแฟ้มข้อมูลแท็บ การเลือกMicrosoft CRM - ไม่พร้อมใช้งานแล้ว คลิกเอาออก.
crm3 crm30 crm3.0 crm4 crm40 crm4.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 948312 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/12/2011 01:41:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook
 • kberrmsg kbmbsupgrade kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbmt KB948312 KbMtth
คำติชม