ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
toggle" ms.cmpgrp="header actions">
 • Cart
 • Cart

  เสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1 ไม่สนับสนุน Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 3

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948515
  อาการ
  Microsoft เสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1 (SP1) ไม่สนับสนุนการต่อไปนี้โฮสต์และบัญชี guest ระบบปฏิบัติการ:
  • windows Server 2008
  • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
  • windows XP Service Pack 3 (SP3)
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง 948515 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ
  • เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ บันทึกแฟ้ม.msp ภายใน

   ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงจากมานด์พร้อมต์ยกระดับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ไวยากรณ์คำสั่งต่อไปนี้:
   msiexec /pเส้นทางของแฟ้ม.msp
   ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.msp ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง และทำ ตามคำแนะนำในการติดตั้ง
  • โปรแกรมประยุกต์เว็บของเซิร์ฟเวอร์เสมือนไม่ได้รับการสนับสนุนบน Core 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

  ระบบปฏิบัติการโฮสต์ที่เพิ่มเติมที่รองรับการปรับปรุง

  การปรับปรุง 948515 สำหรับเสมือน Server 2005 R2 SP1 รวมการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติโฮสต์เพิ่มเติมต่อไปนี้:
  • windows Server 2008, Edition หลัก
  • windows Server 2008, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2008, Datacenter Edition
  • windows Server 2008, Edition ไซต์องค์กร
  • Windows Vista Ultimate Service Pack 1 (SP1) (nonproduction ใช้เท่านั้น)
  • Windows Vista Business Service Pack 1 (SP1) (nonproduction ใช้เท่านั้น)
  • องค์กร Vista Windows Service Pack 1 (SP1) (nonproduction ใช้เท่านั้น)
  • Windows XP Professional มี Service Pack 3 (SP3) (nonproduction ใช้เท่านั้น)

  ระบบปฏิบัติการให้บัญชี guest เพิ่มเติมที่รองรับการปรับปรุง

  การปรับปรุง 948515 สำหรับเสมือน Server 2005 R2 SP1 รวมการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติ guest เพิ่มเติมต่อไปนี้:
  • windows Server 2008, Edition หลัก
  • windows Server 2008, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2008, Datacenter Edition
  • windows Server 2008, Edition ไซต์องค์กร
  • Ultimate Vista windows ที่ติดตั้ง SP1
  • windows Vista Business ที่ติดตั้ง SP1
  • องค์กร Vista windows ที่ติดตั้ง SP1
  • windows XP Professional มี SP3
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลการปรับปรุง

  ข้อกำหนดเบื้องต้น

  เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง 948515 คุณต้องมีเสมือน Server 2005 R2 SP1 ติดตั้ง

  ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

  คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

  ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

  โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

  ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้:
  941125บริการของเซิร์ฟเวอร์เสมือนอาจหยุดการตอบสนองเมื่อเริ่มบริการถ้าหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งเครื่องเสมือนมีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน
  943666ในเสมือน Server 2005 R2 เครื่องเสมือนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista guest แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000D1" แล้ว เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
  943487เครื่องมือ Vhdmount.exe ในเสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1 อาจจะไม่สามารถกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดบนแฟ้ม VHD ในการใช้ใน Windows Server 2003 ใน Windows Server 2008 ลแบบ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

  ปัญหาที่พบ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้

  • You cannot use VMRC to connect to Virtual Server through a proxy server

   The Virtual Machine Remote Control (VMRC) client does not support connection to Virtual Server through a proxy server. To connect to Virtual Server, you must be running the Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server firewall client on the local computer, or you must have a direct Internet connection.
  • Cluster options are not available for Virtual Server on Windows Server 2008

   Cluster options for Virtual Server are available on Windows Server 2003. However, cluster options for Virtual Server are not available on Windows Server 2008.
  • Floppy disk access from a guest operating system is not supported on Windows Server 2008

   When you use Virtual Server on Windows Server 2008, the guest operating system cannot access the physical floppy disk on the host operating system.
  • A physical media change is not reflected in the guest operating system

   When you use Virtual Server on Windows Server 2008, the guest operating system may be unable to reflect the change in the physical media. To resolve this issue, you have to reassign the CD or the DVD to the virtual machine from the Administrator Web site.
  • You experience issues with the VHDMount.exe tool on virtual hard disks that are configured as dynamic disks on Windows Server 2008

   In Windows Server 2008, you mount a virtual hard disk (VHD) that is configured as a dynamic disk. The dynamic disk contains one or more volumes that are spread across multiple disks. However, the dynamic disk or the volumes do not appear online. In some scenarios, mirrored volumes may be broken into simple volumes.
  • The host system stops responding

   An issue occurs with the VHDMount.exe tool in which the host system stops responding when the host system copies large files.
  • Problems occur when you try to mount VHD files by using the Vhdmount.exe tool

   When you try to mount VHD files by using the Vhdmount.exe tool, you may receive an error message, or another problem may occur.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   953482You experience problems when you try to mount VHD files by using the Vhdmount.exe tool after you apply update 948515 in Virtual Server 2005 R2 S
  To view the release notes for update 948515 for Virtual Server 2005 R2 SP1, visit the following Microsoft Web site:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ