ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เมนู Microsoft Dynamics CRM ยังคงมีอยู่บนแถบเมนูของ Outlook หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook ออกไปแล้ว

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
อาการ
อาการ 1

หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Microsoft Office Outlook ออกไปแล้ว เมนู Microsoft Dynamics CRM 3.0 ยังคงมีอยู่บนแถบเมนูของ Outlook

หรือ หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook ออกไปแล้ว และคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook การติดตั้งไคลเอ็นต์ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพยายามทำการปรับรุ่น

อาการ 2

เมื่อคุณเปิด Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะโหลดฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Dynamics CRM ลองเริ่ม Microsoft Outlook ใหม่อีกครั้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่
ถ้าคุณคลิก ตกลง ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แถบเครื่องมือ CRM แสดงขึ้นสองครั้งบนแถบเมนูของ Outlook
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ถอนการติดตั้งไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 3.0 อย่างครบถ้วน
การแก้ไข
คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ปิด Outlook ในตัวจัดการงาน ตรวจสอบว่ากระบวนการ Outlook.exe และกระบวนการ Microsoft.crm.application.hoster.exe ไม่ทำงาน
 2. ใน เพิ่มหรือลบโปรแกรม ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook หรือถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook
 3. หากยังมีไดเรกทอรีต่อไปนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ ให้ลบไดเรกทอรีดังกล่าวออก:
  • ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM directory
  • ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft CRM
 4. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 5. เปิดรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้
  HKEY_Current_User\SOFTWARE\Microsoft
 6. ลบชุด MSCRMClient ถ้ามี
 7. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ เมล แล้วคลิก บัญชีอีเมล
 8. คลิกแท็บ สมุดรายชื่อ เลือกสมุดรายชื่อ Microsoft Dynamics CRM แล้วคลิก ลบ
 9. คลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล เลือกแฟ้มข้อมูล Microsoft Dynamics CRM ถ้ามี แล้วคลิก ลบ
 10. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 11. เปิดรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
 12. ลบชุดรีจิสทรี Microsoft Dynamics CRM 3.0 ถ้ามี
 13. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Outcmd.dat เป็น Outcmd.dat.old

  หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม Outcmd.dat จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
  C:\Document and Settings\User\Application Data\Microsoft\Outlook
  หมายเหตุ Outlook จะสร้างแฟ้ม Outcmd.dat ขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม เมนูกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้างไว้บนแถบเมนูของ Outlook จะถูกลบออก
 14. ตรวจสอบดูว่าโปรแกรมเพิ่ม Microsoft Dynamics CRM Outlook ถูกลบออก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  สำหรับ Outlook 2003
  1. เปิด Outlook คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ อื่นๆ คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก COM Addins
  2. เลือก Microsoft Dynamics CRM คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง
  3. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก กำหนดเอง
  4. เลือก Microsoft Dynamics CRM แล้วคลิก ลบ
  5. คลิก ตั้งค่าใหม่ แล้วคลิก ปิด
  6. ปิด Outlook
  7. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้วคลิก โปรแกรมวินิจฉัย
  8. คลิก เรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย
  9. เปิด Outlook
  สำหรับ Outlook 2007
  1. เปิด Outlook คลิก เครื่องมือ คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก Add-ins แล้วคลิก ไป
  2. เลือก Microsoft Dynamics CRM คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง
  3. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก กำหนดเอง
  4. เลือก Microsoft Dynamics CRM แล้วคลิก ลบ
  5. คลิก ตั้งค่าใหม่ แล้วคลิก ปิด
  6. ปิด Outlook
  7. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้วคลิก โปรแกรมวินิจฉัย
  8. เปิด Outlook
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
948312 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง ปรับรุ่นหรือกำหนดค่า Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook