วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007บทความนี้จัดทำีขึ้นสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1:ใช้ Microsoft Update หรือ Office Update ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงชุดโปรแกรม Office 2007 ล่าสุด

ติดตั้ง service pack ล่าสุด

หากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 จากเว็บไซต์ Microsoft Update เว็บไซต์นี้จะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง service pack ล่าสุดโดยอัตโนมัติ
  • Microsoft Update (แนะนำ)

    เมื่อต้องการดาวน์โหลด service pack จาก Microsoft Update ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: 

วิธีที่ 2:ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 จาก Microsoft Download Center

ดาวน์โหลด service pack ล่าสุด

หากคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือหากคุณต้องการดาวน์โหลด service pack ล่าสุดและติดตั้งในภายหลัง ดาวน์โหลด service pack ล่าสุดจาก Microsoft Download Center

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack 3 (SP3) สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP3 สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2526086 รายละเอียดของ Service Pack 3 สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 และ Service Pack 3 สำหรับ Microsoft Office Language Pack 2007