ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

อินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีอยู่จริงไปยังอีกครั้ง

คีย์เสมือน

คีย์แบบเสมือน เรียกอีกอย่างว่าเสมือนรหัสผลิตภัณฑ์ อยู่นอกจากนี้คีย์ 25 อักขระ คุณสามารถใช้คีย์นี้เปิดใช้งานอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือนที่อินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 กำลังทำงาน บนซอฟต์แวร์ virtualization หรือ บนชั้นของการ hypervisor

windows Server 2008 ใช้คีย์แบบเสมือนการผูกกับฮาร์ดแวร์แตกต่างจาก ใน Windows Server 2003 และแตกต่างที่เกินกว่าที่มันทำเมื่อมีการเรียกใช้ โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถใช้คีย์แบบเสมือนการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เสมือนที่แตกต่างกันโดยทั่วไปในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือน เช่นหน่วยความจำหรือ CPU คุณสามารถทำเช่นนี้โดยไม่ต้องการเปิดใช้งานใหม่นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คีย์แบบเสมือนเพื่อย้ายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 จากสภาพแวดล้อมเสมือนที่หนึ่งไปยังอีกโดยไม่ต้องการเปิดใช้งานใหม่

คีย์การเสมือนช่วยให้คุณเรียกใช้อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมเสมือน ซึ่งให้การสนับสนุนที่ดีสำหรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการฟังก์ชันต่าง ๆ ต่อไปนี้:ตารางต่อไปนี้แสดงหมายเลขของอินสแตนซ์ต่อสิทธิ์การใช้งานที่คุณสามารถทำงานในเวลาเดียวกันในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือน
รุ่นของ windows Server 2008อินสแตนซ์ของสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือน
มาตรฐาน1
Enterprise4
Datacenterหมายเลขใด ๆ
itaniumหมายเลขใด ๆ
หมายเหตุ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 949748 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 22:59:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB949748 KbMtth
คำติชม