ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับรุ่นกฎของกระแสงานจาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 เป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950490
อาการ
คุณได้ปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM 3.0 เป็นสิ่งสำคัญ CRM 4.0 เมื่อคุณปรับรุ่น กฎของกระแสงานจาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 เมื่อต้องการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับ "System.OutOfMemoryException" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในแฟ้มบันทึกการปรับรุ่น Microsoft CRM คุณได้รับการ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เวลา| Info| ตัวอย่างการปรับรุ่น ลำดับงาน: ตัวอย่างกระบวนการ: ขายชื่อ ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce }
เวลา |Warning| ข้อยกเว้นในขณะที่การปรับรุ่น อินสแตนซ์กระแสงาน: ตัวอย่างกระบวนการ: ขายชื่อ ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce } | Microsoft.Crm.CrmException: อัพเด SdkCommand---> System.OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นชนิด 'System.OutOfMemoryException' ถูก thrown
ที่ System.String.CtorCharArrayStartLength (อักขระไม่[]ค่า Int32 startIndex, Int32 ความยาว)
ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlStringValue (SqlBuffer ค่า การไบต์ชนิด Int32 ยาว เข้ารหัสเข้ารหัส บูลี isPlp, TdsParserStateObject stateObj)
ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlValue (ค่า SqlBuffer SqlMetaDataPriv md ความยาว Int32, TdsParserStateObject stateObj)
ที่ System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumnData() ที่ System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumn (Int32 i, setTimeout บูลีน)
ใน System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValueInternal(Int32 i) ที่ System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValue(Int32 i)
ที่ Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.FillEntityFromDataReader (BusinessEntity เอนทิตี เครื่องอ่าน IDataReader, EntityExpression entityExpression)
ที่ Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.DoRetrieve (BusinessEntity เอ็นติตี้ EntityExpression entityExpression บริบท ExecutionContext, Int32 languageCode)
ที่ Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve (BusinessEntityMoniker มอนิเกอร์ EntityExpression entityExpression, ExecutionContext บริบท Int32 [] deletionCodes, Int32 languageCode)
ที่ Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve (BusinessEntityMoniker มอนิเกอร์ EntityExpression entityExpression, ExecutionContext บริบท)
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (สตริ entityName, Guid entityId คอลัมน์[]สายอักขระ)
---สิ้นสุดของสแตกข้อยกเว้นภายใน ---
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (สายอักขระ entityName, Guid entityId คอลัมน์[]สายอักขระ)
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (สตริ entityName, Guid entityId)
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId สตริ primaryEntityName IUpgradeContext upgradeContext สตริ messageName รหัสข้อผิดพลาด Int32)
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId สตริ primaryEntityName IUpgradeContext upgradeContext, messageName สายอักขระ)
ที่ Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.UpgradeInstances (IUpgradeContext upgradeContext, dataProvider IDataProvider'1)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามาก กฎของกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 3.0 ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ การปรับรุ่น
การแก้ไข
รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949256 โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
887283 Microsoft โปรแกรมแก้ไขด่วนซอฟต์แวร์โซลูชัน CRM ของธุรกิจและการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง มาตรฐาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ