เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" �ต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netsh int tcp set global rss=disabled
ในการระบุสถานะปัจจุบันของ RSS ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netsh int tcp show global
เมื่อคุณใช้คำสั่งในการเปิดใช้งาน RSS คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
TCP Global Parameters ---------------------------------------------- Receive-Side Scaling State : enabled
หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น RSS จะถูกเปิดใช้งาน

วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งาน NetDMA ใน Windows Server 2008

ถ้าต้องการให้เราเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. คลิกสองครั้งที่รายการรีจิสทรี EnableTCPA
  หมายเหตุถ้าไม่มีรายการรีจิสทรีนี้ ให้คลิกขวาที่ Parameters ชี้ไปที่ New คลิก DWORD Value พิมพ์ EnableTCPA แล้วกด ENTER
 4. ถ้าต้องการเปิดใช้งาน NetDMA พิมพ์ 1 ในช่อง ข้อมูลของค่า แล้วคลิก ตกลง
 5. ถ้าต้องการปิดใช้งาน NetDMA พิมพ์ 0 ในช่อง ข้อมูลของค่า แล้วคลิก ตกลง
 6. ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี EnableTCPA ให้เปิดใช้งานการทำงานของ NetDMA

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
fix me fixit fix it