ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 8 เมษายน 2008 ที่นำออกใช้

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

951199
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
เป็นส่วนหนึ่งของ commitment ที่ต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องมือตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft ถูกส่งนี้ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงทั้งหมดที่นำออกใช้ในระหว่างรอบการผลิตของศูนย์การตอบสนองความปลอดภัยของ Microsoft (MSRC)

คำแนะนำนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่ขึ้นอยู่กับชนิดของเหตุการณ์ที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft ต่าง ๆ คำแนะนำนี้รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่นเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • การปรับปรุงของ office
 • บรรทัดหลัก Microsoft Security Analyzer (MBSA)
 • windows Server Update Services (WSUS)
 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft System Center
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS)
 • เครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยแบบขยาย
บทความนี้อธิบายถึงแนวทางการตรวจหาและการปรับใช้สำหรับการวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัยที่ 8 เมษายน 2008
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจหาและการปรับใช้

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ Windows Update, Microsoft Update การปรับ ปรุง Office และ Mactopia

โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่นำออกใช้บน 8 เมษายน 2008 พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ต่อไปนี้ ข้อยกเว้นใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ในส่วนแต่ละเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยแต่ละเว็บไซต์จะแสดงรายการด้วย

หมายเหตุ:การปรับปรุงทุกไม่มีอยู่ทุกเว็บไซต์ที่แสดงไว้ที่นี่
Windows Update
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008
Microsoft Update
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • Microsoft Internet Security และ Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security และ Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • ระบบ Microsoft Office 2007
 • Windows 2000:
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
ข้อยกเว้นทั่วไป
 • การปรับปรุงของ Microsoft ไม่สนับสนุนคอมโพเนนต์ของ Office 2000
 • การปรับปรุงของ Microsoft ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Apple Macintosh ใด ๆ
ข้อยกเว้นที่ระบุ

ไม่มีข้อยกเว้นที่ระบุ ด้วยรุ่นนี้ได้
การปรับปรุงของ office
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • office 2000
 • office 2002
 • Office 2003
 • ระบบ Office 2007
ข้อยกเว้นทั่วไป
 • การปรับปรุง office ไม่สนับสนุนคอมโพเนนต์ของ Office 2007 เมื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณต้องใช้ Microsoft Update แทน
 • การปรับปรุง office ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
Mactopia
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • 2001 Office Microsoft สำหรับ Mac
 • 2004 Office Microsoft สำหรับ Mac
 • Microsoft Office X สำหรับ Mac
 • 2008 Office Microsoft สำหรับ Mac

สภาพแวดล้อมที่ตรวจพบการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA) เวอร์ชัน 2.0.1

คุณสามารถตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำออกใช้บน 8 เมษายน 2008 ถ้าคุณใช้ MBSA รุ่น 2.0.1

ข้อยกเว้นทั่วไป
 • mbsa รุ่น 2.0.1 ไม่สนับสนุนการใด ๆ คอมโพเนนต์ของ Office 2000
 • mbsa รุ่น 2.0.1 ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
 • mbsa รุ่น 2.0.1 ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Vista อย่างไรก็ตาม MBSA รุ่น 2.0.1 สนับสนุนการสแกนระยะไกลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  931943ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista
 • ไม่มีสนับสนุน mbsa เวอร์ชัน 1.2.1 โปรแกรมจะตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่นำออกใช้หลังจาก 2007 ตุลาคมไม่
ข้อยกเว้นที่ระบุ

ไม่มีข้อยกเว้นที่ระบุ ด้วยรุ่นนี้ได้

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS)

คุณสามารถตรวจหา และการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำออกใช้บน 8 เมษายน 2008 ถ้าคุณใช้มีรายการต่อไปนี้:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • wsus 3.0
 • WSUS 3.0 Service Pack 1 (SP1)
ข้อยกเว้นทั่วไป
 • wsus 2.0 SP1, WSUS 3.0 และ WSUS 3.0 SP1 ไม่สนับสนุนการใด ๆ คอมโพเนนต์ของ Office 2000
 • wsus 2.0 SP1, WSUS 3.0 และ WSUS 3.0 SP1 ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
 • ไม่มีสนับสนุน sus 1.0 Service Pack 1 (SP1) คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ข้อยกเว้นที่ระบุ

ไม่มีข้อยกเว้นที่ระบุ ด้วยรุ่นนี้ได้

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้ SMS 2.0, SMS 2003 หรือ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์กลางของระบบ

คุณสามารถตรวจหา และการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้บน 8 เมษายน 2008 ถ้าคุณใช้มีรายการต่อไปนี้:
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2003 ร่วมกับเครื่องมือของสินค้าคงคลังสำหรับ Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager 2007
ข้อยกเว้นทั่วไป
 • ITMU sms และ System Center Configuration Manager ไม่สนับสนุนการใด ๆ คอมโพเนนต์ของ Office 2000
 • sms พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • ระบบ Office 2007
  • windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista:
  • windows Server 2008
  • ใด ๆ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows
  • รุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows
 • ชุดประกอบ SUS SMS, SMS ITMU และ System Center Configuration Manager ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
ข้อยกเว้นที่ระบุ

ไม่มีข้อยกเว้นที่ระบุ ด้วยรุ่นนี้ได้

หมายเหตุ:ชุดประกอบ SUS ของ SMS ต้องการขยายความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool เพื่อตรวจหาการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด

การขอรับการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลสรุปของการตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำ

ตารางต่อไป summarizes ตรวจหาและคำแนะนำในการใช้งานสำหรับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่

หมายเหตุ:เมื่อต้องการทำให้ตารางนี้ รายการที่ถูกแสดงภายใต้ยกแบบ "ทั่วไปเว้น" หัวเรื่องสำหรับแต่ละเทคโนโลยีตรวจหาและการใช้งาน จะไม่รวม

ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ "Microsoft Update" ในตารางนี้อาจรวมถึงคำว่า "ใช่ อย่างไรก็ตาม บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยแสดงรายการคอมโพเนนต์ Office 2000 มีตามที่ได้รับผลกระทบ ก่อนหน้านี้ เราจะมีระบุในตารางที่ Microsoft Update สนับสนุนการใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบางส่วน อย่างไรก็ตาม คอมโพเนนต์ Office 2000 ไม่ถูกสนับสนุน โดย Microsoft Update ดังนั้น เราไม่มีบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นในตารางได้เนื่องจากเสมอคือการแสดงรายการเป็นข้อยกเว้นที่ทั่วไป
การปรับปรุงความปลอดภัยบูเลทีนการคอมโพเนนต์การปรับปรุงของ officeWindows UpdateMicrosoft Updatembsa 2.0.1wsus 2.0 และ WSUS 3.0ชุดประกอบ sms SUSเครื่องมือการสินค้าคงคลัง sms สำหรับการปรับปรุงของ MicrosoftSystem Center Configuration Manager 2007
ตรวจหา และจัดวางตรวจหา และจัดวางตรวจหา และจัดวางตรวจหาเท่านั้นตรวจหา และจัดวางตรวจหา และจัดวางตรวจหา และจัดวางตรวจหา และจัดวาง
950183ms08 018โครงการของ Microsoftใช่ไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
949032ms08 019Microsoft Visioใช่ไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
945553ms08-020dnsไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
948590ms08 021gdiไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
944338ms08 022เอ็นจินสคริปต์ไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
948881ms08 023บิตการทำลาย activexไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
947864ms08 024Internet Explorerไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
941693ms08 025เคอร์เนลไม่สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย rereleased

ไม่มี rereleases เดือนนี้ได้

คำถามที่ถามบ่อย

อะไรคือ Microsoft ทำเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การปรับปรุงเหล่านี้หรือไม่

เราสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบประจำเดือนเว็บคาสต์ด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ เว็บคาสต์สำหรับการรักษาความปลอดภัยนี้ปรับปรุง airs บน 9 เมษายน 2008 เวลา 11:00 น. (เวลาแปซิฟิก) การลงทะเบียน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ข้อมูลอื่นใดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ MBSA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ MBSA ในขณะนี้ไม่พบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
895660Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA) 2.0 จะพร้อมใช้งาน
หากคุณติดตั้งโปรแกรมที่แสดงไว้ในส่วน "การซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ" ของบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยเป็น คุณอาจต้องกำหนดว่า คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBSA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ฉันสามารถใช้ SMS หรือ System Center Configuration Manager เพื่อกำหนดว่า การปรับปรุงถูกต้องหรือไม่

ใช่ sms ช่วยตรวจสอบ และปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ sms 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับ SUSFP ใช้ MBSA เวอร์ชัน 1.2.1 เทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบ ดังนั้น SMS 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS มีข้อจำกัดที่มีลักษณะข้อจำกัดของ MBSA เวอร์ชัน 1.2.1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:จำเป็นต้องมีชุดคุณลักษณะ SUS พร้อม ด้วยการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool เพื่อตรวจหาการปรับการรักษาความปลอดภัยปรุงทั้งหมด ใน Microsoft Windows และผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ ได้รับผลกระทบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของชุดการคุณลักษณะ SUS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306460ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ส่งกลับค่าข้อความบันทึกย่อสำหรับการปรับปรุงบางอย่าง
sms 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS ยังใช้เครื่องมือการสินค้าคงคลังของ Microsoft Office เพื่อตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word

ลูกค้า sms 2003 สามารถใช้ ITMU ตรวจหา และ การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ITMU ใช้เทคโนโลยีจากการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITMU แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2007 ใช้ WSUS 3.0 สำหรับการตรวจหาและการใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ดังนั้น สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน โดย WSUS 3.0 ยังสนับสนุน 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์ควบคุมระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 951199 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:13:18 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo kbmt KB951199 KbMtth
คำติชม