บริการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์หยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังจากรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952019
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณใช้การบริการของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์กระบวนการข้อความอีเมล หลังจากช่วงเวลาเฉพาะ บริการหยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล หลังจากรอบระยะเวลา เริ่มต้นบริการไปยังอีกการข้อความอีเมล์สำหรับกระบวนการเดียวกัน จากนั้น

หมายเหตุ:ค่าของรอบระยะเวลาเฉพาะจะเหมือนกับConfigUpdatePeriodค่าที่กำหนดไว้ใน Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml แฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าการConfigUpdatePeriodค่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง บริการหยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังหนึ่งชั่วโมง แล้ว หลังชั่วโมงอื่น การบริการเริ่มต้นการประมวลผลอีเมลข้อความอีกครั้ง
การแก้ไข
ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949256การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
887283Microsoft CRM โซลูชัน Business โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์และโปรแกรมปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ
nc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 952019 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:55:32 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsemail kbautohotfix kbfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbHotfixServer kbmt KB952019 KbMtth
คำติชม