ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
p-level-link-text ctl_headerNavLink" tabindex="20" href="https://support.microsoft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินเทอร์เฟซของ ADO อาจทำงานผิดพลาด หรือข้อมูลสูญหายอาจเกิดขึ้นเมื่อแอพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ SQL Server ใน Windows Vista, Windows XP หรือ ใน Windows Server 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952287
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • แอพลิเคชันเชื่อมต่อกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • เวอร์ชั่น Express 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft
  • Microsoft SQL Server 2000
  • SQL Server Desktop Engine (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า MSDE 2000)
 • แอพลิเคชันใช้คำสั่งการตั้งค่า NOCOUNT ONสำหรับการเชื่อมต่อ
 • แอพลิเคชันใช้เคอร์เซอร์ฝั่งไคลเอ็นต์ Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) เมื่อต้องแทรกแถวลงในตารางที่มีคอลัมน์ identity
เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบสอบถามค่าของคอลัมน์ข้อมูลเฉพาะตัวของแถวแทรกใหม่ ค่า "0" จะถูกส่งกลับไม่ถูกต้อง เมื่อค่านี้จะถูกส่งกลับ แอพลิเคชันที่ใช้อินเทอร์เฟซของ ActiveX Data Objects (ADO) อาจทำงานผิดพลาด หรือข้อมูลสูญหายอาจเกิดขึ้น เกิดอุบัติเหตุหรือข้อมูลสูญหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการสถานการณ์สมมตินี้แอพลิเคชัน

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแอพลิเคชันที่ใช้เคอร์เซอร์ฝั่งไคลเอ็นต์ ถ้าแอพลิเคชันใช้เคอร์เซอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แอพลิเคชันจะไม่มีผลกระทบ

ปัญหานี้เกิดขึ้นในคอมโพเนนต์ของคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC) ของระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) พร้อมโปรแกรมแก้ไขด่วน 940569
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2008
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
961451 การแก้ไข: คุณได้รับค่าไม่ถูกต้องเมื่อคุณสอบถามค่า identity ที่แทรกล่าสุดหลังจากที่คุณใช้เคอร์เซอร์ฝั่งไคลเอ็นต์เมื่อต้องแทรกข้อมูลลงในตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์ identity ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้วัตถุข้อมูล ActiveX
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ในรุ่นก่อนหน้าของบทความนี้ ถูกแทน ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ใน 961451
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้มีผลคุณถ้าคุณใช้การดำเนินการของร้านค้าระบบจัดการขายปลีก (RMS) หรือ Headquarters ใน Microsoft Dynamics บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ได้รับผลกระทบ และที่ได้รับการสนับสนุนนั้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลสูญหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
940569 บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft ข้อมูลการเข้าถึงคอมโพเนนต์ 2.8 ติดตั้ง แอพลิเคชันได้รับค่าไม่ถูกต้องสำหรับคอลัมน์ข้อมูลเฉพาะตัวจากฐานข้อมูล SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ