ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�ุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

PC Talk – แถบภาษาหายไปจากเดสก์ทอป!?

blurb
บทสนทนานี้อธิบายถึงวิธีการทำให้แถบภาษากลับมาปรากฏบนเดสก์ทอป เพื่อแก้ปัญหานี้คุณต้องติดตั้งค่าบริการข้อความและภาษาการป้อนค่า
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-panic1.gif
เมื่อฉันพยายามเปลี่ยนโหมดภาษาการป้อนค่าจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ ฉันหาแถบภาษาที่มุมขวาด้านบนของเดสก์ทอปไม่พบ ไม่รู้ว่าหายไปไหน!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
ผมคิดว่าคุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแถบภาษา โดยไปซ่อนแถบภาษาอย่างไม่ตั้งใจ

เพียงคลิกปุ่ม [เริ่ม] และคลิก [แผงควบคุม]


เมื่อหน้าต่าง แผงควบคุม ปรากฎ ขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค


เมื่อกล่องโต้ตอบ “ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา” ปรากฏขึ้น ให้คุณไปที่ แป้นพิมพ์และภาษา แล้วคลิก [เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์]
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
ฉันเห็นกล่องโต้ตอบ “บริการข้อความและภาษาการป้อนค่า” ปรากฏขึ้นมาแล้ว
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
เมื่อเห็นแล้ว ให้คุณคลิกไปที่แถบ “แถบภาษา” คลิกเลือก [ลอยบนเดสก์ทอป] ซึ่งจะทำให้แถบภาษาปรากฏขึ้นโดยลอยอยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิก [ตกลง]
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
ฉันเห็นแถบภาษาของฉันลอยอยู่บนเดสก์ทอปแล้ว ขอบคุณมากค่ะ
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม