การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขตามการปรับปรุง 2007 โครงสร้างโครงการในโครงการ 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953751
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2007 โครงการที่มีแก้ไขในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ 15 กรกฎาคม 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 2007 โครงสร้างโครงการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951547คำอธิบายของการปรับปรุง 2007 โครงสร้างโครงการ: 15 กรกฎาคม 2008
บทนำ

รายการของการตัดสินค้าจากคลังในการแก้ไขและทำการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

หมายเหตุ:สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงในการปรับปรุงนี้ อ่านเอกสารทางเทคนิค "โครงการ 2007 โครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงการนำออกใช้ for เซิร์ฟเวอร์และ Client" ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ต้นทุนทรัพยากร

 • ทำให้แน่ใจว่า phased เวลาการคำนวณเท่ากับการคำนวณแผ่นงาน
 • ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้าไปต้นทุนทรัพยากรอินเตอร์เฟซ (UI) ในระหว่างการคำนวณ
 • ทำให้แน่ใจว่า ต้นทุนทรัพยากรคำนวณสอดคล้องกับโครงการคำนวณการจัดตารางการผลิตระดับงาน
ปัญหาเฉพาะที่มีแก้ไข:
 • ถ้าต้นทุน contour ผลลัพธ์ประกอบด้วยจำนวนวันเป็นศูนย์ต้นทุน วันที่มีต้นทุน nonzero จะแสดงค่าต้นทุนที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณสามารถบันทึกแม่แบบโครงการที่มีการกำหนดทรัพยากรต้นทุน ถ้ามีการกำหนดทรัพยากรของต้นทุนการทำงานเสร็จสมบูรณ์ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ยอดรวมศูนย์ วันที่มีลดต้นทุนระดับ
 • เมื่อคุณสามารถเพิ่มต้นทุนจริงการกำหนดต้นทุนทรัพยากรในวันที่มีต้นทุนที่มีการกำหนดเวลาไว้ไม่มี ยอดเงินต้นทุนด้าน phased เวลาเท่ากับจำนวนต้นทุนบนแผ่นงานด้านไม่
 • contours ต้นทุนที่มียอดรวมศูนย์ประจำวันภายในการกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันสิ้นสุดไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณป้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการกำหนดค่านี้
 • เมื่อคุณแก้ไข phased เวลาต้นทุนจริง การทำงานที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ถ้ากำหนดทรัพยากรต้นทุนที่ประกอบด้วยต้นทุนถูกกำหนดในการแยกต่างหาก ข้อมูลต้นทุนปรากฏอยู่ภายใต้วันที่ได้ถูกกำหนด
  • ถ้าต้นทุนทรัพยากรกำหนด พร้อมกับทรัพยากรการผลิต ถูกกำหนดให้กับงาน ข้อมูลต้นทุนปรากฏอยู่ภายใต้วันที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ วันที่เริ่มต้นของงานอาจเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อคุณป้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับงาน ของงานเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงวันที่ นอกจากนี้ วันที่ใหม่แตกต่างจากวันเสร็จสิ้นการกำหนด
 • ต้นทุนที่มีการสุ่มไว้ถูกเพิ่มเข้าไป contour ต้นทุนตามแผนเมื่อคุณป้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ท้าย contour ที่สร้างไว้แล้ว
 • contour ต้นทุนจะไม่ถูกกระจายอย่างถูกต้องในระดับเดือนเมื่อในสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • มีป้อนต้นทุนจริงก่อน contour
  • ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง และตัดขอบเขตของเดือน
 • เมื่อคุณป้อนต้นทุนจริงนอกจุดสิ้นสุดของวันกำหนดทรัพยากรต้นทุน การรวมต้นทุนเพิ่มค่าไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณป้อนต้นทุนที่แท้จริงบนแผ่นงานต้นทุนและต้นทุนที่แท้จริงค่าลดลง ในงาน หรือการกำหนด
 • เมื่อคุณสามารถเพิ่มต้นทุนที่แท้จริงกำหนดของต้นทุนทรัพยากร ใด ๆ บนต้นทุนตามแผนการเพิ่มผลลัพธ์ในการเพิ่มในผลรวมต้นทุนด้าน phased เวลา อย่างไรก็ตาม ด้านข้างของแผ่นงานจะไม่เพิ่มขึ้น
 • เมื่อคุณกำหนดต้นทุนทรัพยากรให้กับวันสิ้นสุดของช่วงเวลาคงงาน ระยะเวลาลดในค่าไม่ นอกจากนี้ ยอดเงินของช่วงเวลาแตกต่างจากจำนวนวันระหว่างวันเริ่มต้นและวันเสร็จสิ้นของงาน

  หมายเหตุ:การปรับปรุงทำให้กระบวนการนี้ทำงานในลักษณะที่คล้ายกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือทรัพยากรวัสดุ

ความเสถียรของเขตข้อมูลที่กำหนดเอง (ไคลเอนต์)

 • การสนับสนุนที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการคัดลอกและวางเมื่อคุณแก้ไขค่าในตารางการค้นหา
 • ระบุปัญหาที่ข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพจะสูญหายไปหลัง จากที่คุณบันทึกแล้ว เปิดใหม่การวางแผนโครงการ
 • ได้รับการจัดการปัญหาในการคำนวณสูตรของฟิลด์ที่กำหนดเอง
 • ปัญหาถาวรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณบันทึกโครงการ ด้วยค่ารหัสของเค้าร่างหลายระดับ
ปัญหาเฉพาะที่มีแก้ไข:
 • เมื่อคุณกำหนดงานFlag2งานทำงานของแตกต่างจากเขตข้อมูลอื่น
 • เมื่อคุณพยายามเปิดโครงการที่ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 2007 โครงการหยุดการตอบสนองถ้าฟิลด์ที่กำหนดเองที่ประกอบด้วยข้อมูลสเกลา และมีการปรับเปลี่ยนการใช้ตารางการค้นหา นอกจากนี้ คุณไม่สามารถบันทึกโครงการนี้ไปยังโครงการ Server 2007 การบันทึกล้มเหลว
 • เมื่อคุณบันทึกโครงการ ข้อมูลรหัสเค้าร่างหลายระดับในโครงการจะถูกรักษาไม่ไว้
 • เมื่อคุณบันทึกโครงการเป็น XML ค่าติดลบจะถูกแปลงเป็นค่าบวก
 • เมื่อคุณบันทึกการวางแผนโครงการ Server 2007 และจากนั้น เปิดแผน ตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพทั้งหมดในระยะเวลาฟิลด์ และในการเริ่มการทำงานฟิลด์จะสูญหายไป
 • ไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเองในระบบที่มีค่ามากกว่า 998 เป็นฟิลด์กำหนดเององค์กร นอกจากนี้ เมื่อคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเองภายในองค์กรกำหนดเองฟิลด์ คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 9000 นี้เป็นจริงถ้าฟิลด์แบบกำหนดเองขององค์กรใช้ตารางการค้นหาที่มีค่ามากกว่า 998
 • คือในขณะนี้คุณสามารถวางข้อความลงในตารางการค้นหาโครงการ 2007 จากแหล่งอื่น เช่น Notepad

มีความยืดหยุ่นแคภายในเซิร์ฟเวอร์ของโครงการ

 • ได้รับการจัดการปัญหาด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการแคชที่มีความยืดหยุ่นของข้อมูล
 • เพิ่มกล่องโต้ตอบที่แจ้งให้ผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณบันทึกข้อมูลโครงการที่ค้างอยู่ทั้งหมดลงในคิวของเซิร์ฟเวอร์โครงการก่อนที่จะออกจากโครงการ Professional
ปัญหาเฉพาะที่มีแก้ไข:
 • เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโครงการ 2007 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่ร้องขอการเช็คอิน
 • เมื่อคุณบันทึกโครงการ วางแผน ทรัพยากร หรือแฟ้มโครงการ Professional 2007 อื่น คุณอาจได้รับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดที่เป็นค่าว่าง
 • เมื่อคุณใช้เครื่องมือโยกย้ายโครงการ Server 2007 ที่เรียกว่าเว็บไซต์ P12MigrationTool.exe เครื่องมืออาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับสินค้าส่งคืนรหัสของ "0x80004005"

ปัญหาการนำเข้าของ Excel

 • การเชื่อมโยง predecessor งานจะไม่รักษาไว้เมื่อทำการนำเข้ามายัง Excel
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้มีสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับการปรับปรุง::
 • เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโครงการ 2007 Service Pack 1 (SP1), ใน Windows SharePoint Services 3.0 โครงสร้างพื้นฐาน Update และ Microsoft Office Servers โครงสร้างพื้นฐาน Update ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการโครงการ 2007 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  949584วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโครงการ 2007
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  951695คำอธิบายของ Windows SharePoint บริการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3.0: 15 กรกฎาคม 2008
  951297คำอธิบายของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office: 15 กรกฎาคม 2008

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ปัญหาที่ทราบ

 • มูลค่าต้นทุนในต้นทุนทรัพยากรคือ zeroed ออกเมื่องานไม่ใช่ milestone milestone เป็น
 • ต้นทุนทรัพยากร contour ถูกเก็บไว้ที่แม่นยำวันเสมอ
 • ต้นทุนทรัพยากรจะไม่ถูกกำหนดให้กับงานเดียวกันเป็นชนิดอื่นของทรัพยากรถ้าคุณวางแผนที่จะติดตามสถานะของทรัพยากรเหล่านั้น โดยใช้การเข้าถึงเว็บโครงการ

ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

ในโครงการ 2007 โครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุง 32 บิตแพคเกจ คำแนะนำในการติดตั้ง และกลยุทธ์การปรับใช้สามารถค้นหาที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
prjsvr12 prjsvr2007 prj12 prj2007 PSRV2007 ProjectServer2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 953751 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:32:54 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2007presp2fix kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbhotfixserver kbmt KB953751 KbMtth
คำติชม