ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ort.microsoft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

PC Talk – วิธีสร้างแกนแนวตั้งเพิ่มเติมสำหรับชาร์ทใน Excel 2007

blurb
บทสนทนานี้จะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีการสร้างแกนแนวตั้งเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ ใน Excel 2007 และนอกจากนี้ คุณยังจะได้ทราบถึงการเลือกใช้แผนภูมิชนิดต่างๆ อีกด้วย
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
ฉันกำลังสร้างแผนภูมิใน Excel 2007 แต่ว่าฉันอยากให้มีแกนในแนวตั้งเพิ่มเติมทางด้านขวาเพื่อแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยด้วย ฉันจะต้องทำอย่างไรดี?
00_01

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
ไม่ยากเลย เพียงแค่คลิ๊กขวาที่ชุดข้อมูลที่เธอต้องการสร้างแกนแนวตั้งเพิ่ม แล้วเลือกเมนู จัดรูปแบบชุดข้อมูล เท่านั้นเอง สำหรับกรณีนี้ เธอก็จะต้องเลือกที่แถบที่น้ำเงิน ซึ่งเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงอุณหภูมิเฉลี่ยจากตารางที่เธอสร้างไว้

ลองคลิกขวาที่แท่งกราฟสีน้ำเงินดูสักแท่งสิ เธอจะเห็นว่ามีวงกลมสี่วงปรากฏขึ้นที่มุมของมัน นั่นแปลว่าเธอได้กำลังเลือกแผนภูมิที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยได้เรียบร้อยแล้ว
00_02
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
ตอนนี้มีหน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล ขึ้นมาแล้วละ
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
ใน ตัวเลือกชุดข้อมูล เลือกตัวเลือก แกนทุติยภูมิ ที่อยู่ในกรอบ ลงจุดชุดข้อมูลบน ตัวเลือกนี้จะเป็นการแสดงแกนแนวตั้งเพิ่มทางด้านขวามือของแผนภูมิ
00_03
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
ตอนนี้ในแผนภูมิของฉันมีแกนในแนวตั้งที่ด้านขวาเพิ่มขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งแกนแล้วละ แต่ว่ามันทำให้แผนภูมินี้ดูอ่านยากจังเลย ฉันจะเปลี่ยนแผนภูมิของอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่า?
00_04
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
ได้สิ ลองคลิกขวาที่แท่งกราฟสีน้ำเงิน แล้วเลือก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล
00_05
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
ตอนนี้มีหน้าต่าง Change Chart Type ขึ้นมาแล้วละ
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
เลือกแผนภูมิแบบ เส้น จากตัวอย่างในหน้าต่างที่เธอเห็นอยู่นี้ได้เลย แล้วกดปุ่ม ตกลง.
00_06
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
สำเร็จแล้ว แผนภูมิแบบนี้ถูกใจฉันมาก ขอบคุณมากนะคะ!
00_07
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม