ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
-bi-name="Products_ForBusiness_VolumeLicensing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  PC Talk – วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างคีย์และประเภทของการพิมพ์ตัวอักษรใน Windows Vista และ Windows XP

  blurb
  ในบทสนทนานี้อธิบายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงของ Keyboard โดยที่พื้นฐานของปัญหาเกิดจากฟังก์ชันของปุ่ม NumLock เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชันของปุ่ม NumLock และ ปุ่ม CapsLock
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
  ฉันพยายามจะพิมพ์ตัวอักษร I แต่ทำไมมันถึงแสดงผลเป็นเลข 5 บนหน้าจอ ไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้น?
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
  มันเกิดขึ้นเพราะว่าปุ่ม NumLock ได้ถูกเปิดไว้ คุณลองดูที่ปุ่ม NumLock ว่ามีไฟติดอยู่หรือเปล่า.
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
  NumLock คืออะไรเหรอค่ะ?
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
  NumLock คือปุ่มฟังก์ชันที่มีไว้เพื่อเปิดใช้งาน Keyboard เพือให้การพิมพ์ตัวอักษรบน Keyboard กลายเป็นตัวเลข. ขณะที่ปุ่ม NumLock ได้ถูกเปิดใช้งาน บางตัวอักษรจะถูกใช้ทดแทนตัวเลข. ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิด NumLock ให้ใช้งาน ตัวอักษร J ที่คุณพิมพ์จะถูกแสดงผลเป็นเลข 1และถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษร K จะถูกแสดงผลออกมาเป็นเลข 2 ถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษร L จะถูกแสดงผลเป็นเลข 3
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
  ดังนั้นฉันต้องกดปุ่ม NumLock เพื่อสลับให้เปิด หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้. ฉันขอลองปิดปุ่ม NumLock ดูนะคะ………โอ….. ใช้ได้จริง ๆ ค่ะ ฉันสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้แล้ว!
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเดียวกันได้กับปุ่ม CapsLock นะครับ. ถ้าคุณเปิดปุ่ม CapsLock เพื่อใช้งาน ตัวอักษรที่คุณพิมพ์ลงไปจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดคุณสามารถเปิด-ปิด การใช้งานนี้ได้เองครับ.
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
  หมายความว่าฉันสามารถเลือกเปิด หรือปิดฟังก์ชัน CapsLock ได้ด้วยเหรอคะ
  http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
  ใช่แล้วครับ ลองทำดูนะครับ
  การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

  MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม