ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

The VMBus device does not load on a virtual machine that is running on a Windows Server 2008-based computer that has Hyper-V installed

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954282
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • You have a Windows Server 2008-based computer that has Hyper-V installed.
  • You create a virtual machine on the Windows Server 2008-based computer.
  • You create the virtual machine from a virtual hard disk image (.vhd file) that was created by using Microsoft Virtual Server 2005 or Microsoft Virtual PC 2007.
ในสถานการณ์สมมตินี้VMBusIntegration Services device does not load. When you open Device Manager on the virtual machine, a yellow triangle that has an exclamation point on it appears next toVMBus. When you double-clickVMBusกระบวนการVMBus Propertiesdialog box displays one of the following messages:
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12).
ไม่สามารถเริ่มการทำงานของอุปกรณ์นี้ (Code 10).
สาเหตุ
This issue occurs because the hardware abstraction layer (HAL) is not automatically updated in Windows Server 2008. (This is also true in Windows Vista.)

When a virtual machine is created by using Virtual Server or Virtual PC, the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) HAL is used. The Integration Services require an Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) HAL to load theVMBusdevice correctly.
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. Start the virtual machine.
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Msconfig.exeแล้ว คลิกตกลง.
  3. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการBOOTแท็บ แล้วคลิกตัวเลือกขั้นสูง.
  4. ในการBOOT Advanced Optionsกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นDetect HALกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  5. คลิกใช่to restart the virtual machine.
  6. After the virtual machine is restarted, open Device Manager, and then verify that all Integration Services devices are installed.
  7. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ขยายคอมพิวเตอร์, and then verify that an APIC-based PC HAL is listed. For x86 virtual machines, this item will be listed asAPIC x86-based PC. For x64 virtual machines, this item will be listed asAPIC x64-based PC.
หมายเหตุ:You can clear theDetect HALcheck box that you selected in step 4. ถ้าการDetect HALcheck box is selected, the virtual machine takes a slightly longer time to start.
ข้อมูลเพิ่มเติม
For more information about Hyper-V technology, visit the following Microsoft Web site:
virtual machine bus

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ