ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนตุลาคม 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนตุลาคม 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista การยกเลิกการปรับปรุงนี้มีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate
ข้อมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการแก้ไขด่วนซึ่งมีอยู่ในการปรับปรุงที่อยู่ในรายการส่วน "ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง" ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนตุลาคม 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista จะช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • แก้ไขปัญหาที่คุณไม่สามารถค้นหารายการโทรทัศน์ที่บันทึกในระบบ Windows Media Center ที่มีเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล นอกจากนี้ รายการโทรศัพท์ที่บันทึกไว้จะแสดงความยาวไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาที่ Windows Media Center Extender ไม่สามารถเชื่อมต่ออีกครั้งกับโฮสต์คอมพิวเตอร์หลังจากโฮสต์คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อหลังออกจากโหมดหยุดชั่วคราวหรือโหมดประหยัดพลังงาน
 • แก้ไขปัญหาที่แนะนำในบทความ 950126 ของ Microsoft Knowledge Base ในปัญหานี้ วิดีโอที่หยุดชั่วคราวอาจกลับมาเล่นต่อหากคุณย่อหรือขยายขนาดหน้าต่าง Windows Media Center หรือหากโปรแกรมรักษาหน้าจอเริ่มทำงาน
 • ใช้การสนับสนุนสำหรับสำเนาที่ปราศจากระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) สำหรับเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลที่มีไบออสรุ่นล่าสุดของเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลซึ่งสนับสนุนสำเนาที่ปราศจาก DRM
 • ขยายโซลูชันที่แนะนำในบทความ 950126 ของ Microsoft Knowledge Base เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการบันทึกการออกอากาศทางโทรทัศน์แบบแอนะล็อกเพื่อรวมสถานการณ์สมมติในกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ก่อนหน้านี้ การออกอากาศทางโทรทัศน์แบบแอนะล็อกบางรายการถูกบล็อกด้วยข้อความ "เนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน"

  หมายเหตุ การแก้ไขนี้ไม่ใช้กับการกำหนดค่าคอนฟิกที่ใช้สัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกผ่านเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล เนื่องจากไบออสของเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลมีการป้องกันเนื้อหา

ข้อมูลการปรับปรุง

หากต้องการขอรับชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนตุลาคม 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Windows

เว็บไซต์ Windows Update

http://windowsupdate.microsoft.com

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Windows

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ชุดการปรับปรุงสำคัญสำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista รุ่น 32 บิต
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 955519 ตอนนี้
ชุดการปรับปรุงสำคัญสำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 955519 ตอนนี้ วันที่ออก: 14 ตุลาคม 2551

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

นี่เป็นชุดการปรับปรุงสำคัญ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

950126 ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนมิถุนายน 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
947172 ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ 2551 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
941229 ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนตุลาคม 2550 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
935652 ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนมิถุนายน 2550 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
932818 ชุดการปรับปรุงสำคัญเดือนเมษายน 2550 สำหรับ Media Center สำหรับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 955519 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:28:15 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter atdownload kbfix kbqfe kbhotfixserver KB955519
คำติชม