MS08-057: ช่องโหว่ใน Microsoft Excel อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956416
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 057 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955461คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2000: 14 ตุลาคม 2008
955464คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2002: 14 ตุลาคม 2008
955466คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 14 ตุลาคม 2008
955468คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel Viewer 2003: 14 ตุลาคม 2008
955470คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: 14 ตุลาคม 2008
955935คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel Viewer: 14 ตุลาคม 2008
955936คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office คความเข้ากัน: 14 ตุลาคม 2008
955937คำอธิบาย MS08-057: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel Services ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007: 14 ตุลาคม 2008
958267คำอธิบายของ 2008 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3
958304คำอธิบายของตัวแปลงรูปแบบแฟ้ม XML ที่เปิดสำหรับการปรับปรุง Mac 1.0.1
958312คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.5.2

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel 2000

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excel.exe9.0.0.89727,237,67701 2008 Aug23:39x86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel 2002

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excel.exe10.0.6847.09,364,48019 2008 Aug13:15x86
Excel.exe_103310.0.6847.09,364,48019 2008 Aug13:16ไม่สามารถใช้งานได้
Excel.exe_104910.0.6847.09,364,48019 2008 Aug13:16ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel 2003

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excel.exe11.0.8231.010,354,17604 2008 Aug20:12x86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel Viewer 2003

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Xlview.exe11.0.8231.05,276,67204 2008 Aug20:12x86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel 2007

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excel.exe12.0.6324.500117,930,26430-ก.ค.-200807:25x86
Excel.manไม่สามารถใช้งานได้79126 2008 ก.ค.20:51ไม่สามารถใช้งานได้
Excel.pipไม่สามารถใช้งานได้1,65607-ธ.ค.-200723:26ไม่สามารถใช้งานได้
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,368ธ.ค.-08-200700:59x86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Excel Viewer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Xlview.exe12.0.6325.500012,870,69625 2008 ก.ค.00:11x86
Xlvprtid.xmlไม่สามารถใช้งานได้79,68422 2007 Oct23:57ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Office คความเข้ากัน

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excelcnv.exe12.0.6324.500114,714,39230-ก.ค.-200807:09x86

สำหรับ Excel Services ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007, Edition 32 บิต

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762114,68807-ธ.ค.-200700:22
Atl80.dll8.0.50727.76296,25607-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,34807-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,36107-ธ.ค.-200700:22
Ecscalcserver.dll12.0.6323.5000357,40803-ก.ค.-200801:05
Ecsinterop.dll12.0.6300.5000151,07207-ธ.ค.-200708:02
Manifest.8.0.50727.762.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,23907-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้46507-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,86907-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้2,37107-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80607-ธ.ค.-200700:22
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-ธ.ค.-200700:22
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-ธ.ค.-200700:22
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-ธ.ค.-200700:22
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-ธ.ค.-200700:22
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-ธ.ค.-200700:22
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-ธ.ค.-200700:22
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-ธ.ค.-200700:22
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,64007-ธ.ค.-200700:28
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,43207-ธ.ค.-200700:28
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,09607-ธ.ค.-200700:28
Msolui90.dll9.0.3042.0276,33607-ธ.ค.-200700:28
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-ธ.ค.-200700:22
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-ธ.ค.-200700:22
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.76296,25607-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-ธ.ค.-200700:22
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-ธ.ค.-200700:22
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้38,02907-ธ.ค.-200700:28
Ul_atl80.dll8.0.50727.76296,25607-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,34807-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,36107-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80007-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,23907-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้46507-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,86907-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้2,37107-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-ธ.ค.-200700:22
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,368ธ.ค.-08-200703:59
Xlsrv.dll12.0.6324.50017,727,13630-ก.ค.-200810:10
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6300.500046,09607-ธ.ค.-200708:58
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84007-ธ.ค.-200700:28
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,76007-ธ.ค.-200700:28

สำหรับ Excel Services ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007, Edition 64 บิต

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Atl80.dll8.0.50727.762113,15207-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,34807-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,36107-ธ.ค.-200700:22
Ecscalcserver.dll12.0.6323.5000357,40803-ก.ค.-200801:06
Ecsinterop.dll12.0.6300.5000224,80007-ธ.ค.-200707:00
Manifest.8.0.50727.762.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,24107-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้46707-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,87107-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้2,37307-ธ.ค.-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้81007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10407-ธ.ค.-200700:22
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73607-ธ.ค.-200700:22
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22407-ธ.ค.-200700:22
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91207-ธ.ค.-200700:22
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40007-ธ.ค.-200700:22
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73607-ธ.ค.-200700:22
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,53607-ธ.ค.-200700:22
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00007-ธ.ค.-200700:22
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,64007-ธ.ค.-200700:28
Msmdlocal.dll9.0.3042.030,798,19207-ธ.ค.-200700:24
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,43207-ธ.ค.-200700:28
Msmgdsrv.dll9.0.3042.09,100,65607-ธ.ค.-200700:24
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,09607-ธ.ค.-200700:28
Msolap90.dll9.0.3042.05,847,92007-ธ.ค.-200700:24
Msolui90.dll9.0.3042.0276,33607-ธ.ค.-200700:28
Msolui90.dll9.0.3042.0321,39207-ธ.ค.-200700:24
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09607-ธ.ค.-200700:22
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37607-ธ.ค.-200700:22
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67207-ธ.ค.-200700:22
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้38,02907-ธ.ค.-200700:28
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้38,02907-ธ.ค.-200700:24
Ul_atl80.dll8.0.50727.762113,15207-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,35507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,34807-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,33507-ธ.ค.-200700:22
Ul_catalog.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้8,36107-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้80407-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,24107-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้46707-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้1,87107-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้2,37307-ธ.ค.-200700:22
Ul_manifest.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eไม่สามารถใช้งานได้81007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10407-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22407-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91207-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40007-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.76265,53607-ธ.ค.-200700:22
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00007-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762516,09607-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37607-ธ.ค.-200700:22
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762796,67207-ธ.ค.-200700:22
Xlsrv.dll12.0.6324.500114,472,22426 2008 ก.ค.23:48
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6300.500046,09607-ธ.ค.-200708:58
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84007-ธ.ค.-200700:28
Xmlrw.dll2.0.3609.0282,48007-ธ.ค.-200700:24
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,76007-ธ.ค.-200700:28
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0199,53607-ธ.ค.-200700:24
การปรับปรุง security_patch security_update ความปลอดภัยจุดบกพร่องปัญหาช่องโหว่ที่ผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกงรีจิสทรี unauthenticated บัฟเฟอร์ overrun ยาวเกินขอบเขตการพิเศษที่ต้องพิเศษ-crafted ปฏิเสธเซอร์วิส TSE DoS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 956416 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:32:20 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB956416 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)