เรียกใช้เป็นบัญชีผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีในจอภาพเว็บแอพลิเคชัน ไม่ได้ถูกใช้ในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956689
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณสามารถสร้างการตรวจสอบแอพลิเคชันเว็บใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager 2007 Service Pack 1 ในการตั้งค่าพร็อกซีของเว็บแอพลิเคชันจอ คุณกำหนดค่าบริษัทตัวแทนการบนโหน watcher จะใช้บัญชีเรียกใช้เป็นการรับรองความถูกต้องกับไฟร์วอลล์ที่มีความปลอดภัยเมื่อบริษัทตัวแทนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามีการกำหนดค่าบัญชีการเรียกใช้เป็นการรับรองความถูกต้องกับไฟร์วอลล์ บัญชีนี้ไม่ได้ใช้งาน แทน บัญชีการดำเนินการที่ระบุในจอภาพของแอพลิเคชันเว็บจะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องของไฟร์วอลล์ ถ้าตัวแทนการมีอยู่หลังไฟร์วอลล์ และบัญชีการดำเนินการไม่มีการเข้าใช้งานไฟร์วอลล์ ร้องขอเว็บใด ๆ ที่ถูกส่ง โดยบริษัทตัวแทนจะล้มเหลว
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วน 956689 ได้ถูก superceded โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 957511 หากคุณพบอาการตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
957511คำเตือนการแจ้งเตือน และคำเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของจอภาพไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบเว็บแอพลิเคชันในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการดำเนินงานศูนย์ระบบ Manager 2007 Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ในขณะนี้ถูก superseded โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 957511 ต่อไปนี้:
957511คำเตือนการแจ้งเตือน และคำเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของจอภาพไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบเว็บแอพลิเคชันในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.41596,53613-08-200817:44x86
ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.411,012,28013-08-200817:42x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโหน watcher จะเรียกใช้ภายใต้บัญชีผู้ใช้โดเมนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านไฟร์วอลล์ที่มีความปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 956689 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:11:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB956689 KbMtth
คำติชม