ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รหัสข้อผิดพลาด 0x800B0100 เมื่อใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ Windows Update หรือจาก Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x800B0100
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการลงทะเบียนแฟ้ม Windows security .dll ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เฉพาะที่คุณ
ใช้

วิธีสำหรับ Windows 7, Windows Vista หรือ Windows Server 2008

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เรียกใช้เครื่องมือการตรวจหาความพร้อมในการปรับปรุงระบบ (Checksur.exe) โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้เครื่องมือการตรวจหาความพร้อมในการปรับปรุงระบบ เครื่องมือนี้เรียกใช้การสแกนแบบครั้งเดียวเพื่อหาความไม่สอดคล้องกันซึ่งอาจป้องกันการให้บริการในอนาคต
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและเรียกใช้เครื่องมือ Checksur.exe ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/947821/th คำอธิบายของเครื่องมือการตรวจหาความพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับ Windows Vista
 2. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
หมายเหตุ หลังจากคุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ แฟ้ม Checksur.log จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้: %systemroot%\Logs\CBS\

ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows 7 และ Windows Vista แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

C:\Windows\Logs\CBS

วิธีสำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนแฟ้ม Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll และ Mssip32.dll เมื่อต้องการลงทะเบียนแฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ regsvr32 Softpub.dll /s แล้วกด ENTER
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ regsvr32 Wintrust.dll /s แล้วกด ENTER
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ regsvr32 Initpki.dll /s แล้วกด ENTER
 5. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ regsvr32 Mssip32.dll /s แล้วกด ENTER

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความ อีเมล ถึงเรา
0x800B0100 800B0100 fixit fix it fixme