คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957924
บทนำ
Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสะสมสำหรับแฟ้มขยายรันไทม์ Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6) ยกเลิกการปรับปรุงนี้รวมการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงรุ่นหลายตัวควบคุมอื่น ๆ ที่รวมกันใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดยกเลิกการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้มเดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมีอย่างน้อย Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มคืออะไร

Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มมีการเลือกแฟ้ม OCX ตัวควบคุม ActiveX ไลบรารี และเครื่องมือที่จะถูกส่งไปพร้อม กับสื่อ IDE 6.0 Visual Basic และ เป็นนำออกใช้แบบออนไลน์ โดยปกติ IDE Visual Basic 6.0 หรือเว็บไซต์กับ Microsoft.com ติดตั้งแฟ้มเหล่านี้ในการพัฒนาระบบ จากนั้น ผู้พัฒนา redistributes แฟ้มเหล่านี้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับนักพัฒนา

เมื่อ 8 เมษายน 2008 สนับสนุนสำหรับ Visual Basic 6.0 IDE ได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม Microsoft ยังคงมีการสนับสนุนสำหรับรันไทม์เลือกแฟ้มที่มีการแจกจ่ายร่วมกับแอพลิเคชันเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มต่าง ๆ แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
สนับสนุนคำสั่ง Visual Basic 6.0 บน Windows Vista และ Windows Server 2008
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbrun/ms788708.aspx

หลังจากที่ฉันติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ ฉันต้องติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุดหรือไม่

ยกเลิกการปรับปรุงนี้รวม และแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด ดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด

ไม่ฉันจำเป็นต้องยกเลิกการปรับปรุงนี้หรือไม่

ใช่ ยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการกล่าวแก้ไข และหลายอื่น ๆ แก้ไขความเสถียร และแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานตัวควบคุม ActiveX ที่รวมอยู่ใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มต่าง ๆ นอกจากนี้ ตัวควบคุม ActiveX ที่รวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงในอนาคตสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยและโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้มีพื้นฐานสนับสนุนล่าสุดสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้

ผม/ดิฉันเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น และฉันใช้ตัวควบคุม ActiveX ในโปรแกรมประยุกต์ของฉัน ฉันได้ทำอะไร

ถ้าคุณเผยแพร่ตัวควบคุม ActiveX โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปรับปรุงรุ่นของตัวควบคุม ActiveX ที่ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ด้วยการดาวน์โหลดการยกเลิกการปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้คอมโพเนนต์การเผยแพร่ซ้ำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835322 โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ผ่านพแอสเซมบลี--เคียงข้างกันให้บริการแบบส่วนกลาง อาจมีความเสี่ยงต่อการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

ฉันกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX สามารถเผยแพร่ต่อ ฉันควรทำอย่างไร

ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ถ้าคุณ redistributed ตัวควบคุม ActiveX ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ ออกรุ่นปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์ที่ให้แก่ลูกค้าของคุณ ในการเปลี่ยนแปลงของแอพลิเคชัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มในการยกเลิกการปรับปรุงนี้สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ ในเดือน 2012 สิงหาคม Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6) รันไทม์ขยายแฟ้มใหม่ นี้แทนการปรับปรุงสะสมที่ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ Rerelease การปรับปรุงนี้เน้นปัญหาใด ๆ ที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้

รายการของความปลอดภัยการนำออกใช้ Start ด้วยครั้งล่าสุด

  • 2708437 MS12-060: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ 6 Service Pack 6.0 Visual Basic: 14 สิงหาคม 2012
  • 2641426 MS12-027: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Visual Basic 6: วันที่ 10 เมษายน 2012
  • 926857 MS08-070: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม: 9 ธันวาคม 2008

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการยกเลิกการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนการยกเลิกการปรับปรุงนี้ แวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

ปรับปรุงข้อมูลการลบค่าสะสม

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่สามารถเอาออกได้หลังจากที่มีการติดตั้ง ลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับการปรับปรุงอื่นออกมาก่อนหน้านี้สำหรับคอมโพเนนต์ Visual Basic 6.0

ข้อมูลแฟ้ม

รายการนี้ประกอบด้วยข้อมูลของแฟ้มสำหรับค่าสะสมในปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม ยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้ม รุ่นของแฟ้ม ขนาดของแฟ้ม วันที่ เวลา
Comct232.cab ไม่มีข้อมูล 86310 3/24/2009 15:58
Comct232.dep ไม่มีข้อมูล 2495 3/24/2009 12:33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 3/24/2009 15:52
Comct332.cabไม่มีข้อมูล142147 3/24/2009 15:58
Comct332.depไม่มีข้อมูล3024 3/24/2009 15:54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 3/24/2009 15:52
Comctl32.cab ไม่มีข้อมูล 2395275/2/2012 12:20
Comctl32.dep ไม่มีข้อมูล 2495 5/2/2012 10:53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178165/2/2012 12:17
Comdlg32.cab ไม่มีข้อมูล 70382 3/24/2009 15:58
Comdlg32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 3/24/2009 15:52
Dbadapt.cab ไม่มีข้อมูล 26707 3/24/2009 15:58
Dbadapt.dep ไม่มีข้อมูล 2501 3/24/2009 12:46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 3/24/2009 15:52
Dbgrid32.cab ไม่มีข้อมูล 257489 3/24/2009 15:58
Dbgrid32.dep ไม่มีข้อมูล 2387 3/24/2009 16:35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 3/24/2009 15:52
Dblist32.cab ไม่มีข้อมูล 104477 3/24/2009 15:58
Dblist32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 3/24/2009 15:52
Mci32.cab ไม่มีข้อมูล 92360 3/24/2009 15:58
Mci32.dep ไม่มีข้อมูล 2394 3/24/2009 12:37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 3/24/2009 15:52
Msaddndr.cab ไม่มีข้อมูล 49425 3/24/2009 15:58
Msaddndr.dep ไม่มีข้อมูล 2486 3/24/2009 12:52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 3/24/2009 15:52
Msadodc.cab ไม่มีข้อมูล 64038 3/24/2009 15:58
Msadodc.dep ไม่มีข้อมูล 2502 3/24/2009 12:43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 3/24/2009 15:52
Msbind.cab ไม่มีข้อมูล 41564 3/24/2009 15:58
Msbind.dep ไม่มีข้อมูล 492 3/24/2009 12:43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 3/24/2009 15:52
Mscdrun.cab ไม่มีข้อมูล 28465 3/24/2009 15:57
Mscdrun.dep ไม่มีข้อมูล 2543 3/24/2009 12:35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 3/24/2009 15:52
Mschrt20.cab ไม่มีข้อมูล 452634 3/24/2009 15:58
Mschrt20.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 3/24/2009 15:52
Mscomct2.cab ไม่มีข้อมูล 335325 3/24/2009 15:58
Mscomct2.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 3/24/2009 15:52
Mscomctl.cab ไม่มีข้อมูล 480910 5/2/2012 12:20
Mscomctl.dep ไม่มีข้อมูล 24945/2/2012 10:55
Mscomctl.ocx 6.1.98.3410701525/2/201212:17
Mscomm32.cab ไม่มีข้อมูล 59264 3/24/2009 15:58
Mscomm32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 3/24/2009 15:52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 3/24/2009 15:52
Msdatgrd.cab ไม่มีข้อมูล 133168 3/24/2009 15:58
Msdatgrd.dep ไม่มีข้อมูล 2514 3/24/2009 12:45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 3/24/2009 15:52
Msdatlst.cab ไม่มีข้อมูล 117465 3/24/2009 15:58
Msdatlst.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 3/24/2009 15:52
Msdatrep.cab ไม่มีข้อมูล 100023 3/24/2009 15:58
Msdatrep.dep ไม่มีข้อมูล 2507 3/24/2009 12:46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 3/24/2009 15:52
Msdbrpt.cab ไม่มีข้อมูล 146944 3/24/2009 15:58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 3/24/2009 15:52
Msdbrptr.cab ไม่มีข้อมูล 148222 3/24/2009 15:58
Msdbrptr.dep ไม่มีข้อมูล 2545 3/24/2009 12:47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 3/24/2009 15:52
Msflxgrd.cab ไม่มีข้อมูล 112053 3/24/2009 15:58
Msflxgrd.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 13:18
Msflxgrd.ocx 6.1.98.14258880 3/24/2009 15:52
Mshflxgd.cab ไม่มีข้อมูล 207713 3/24/2009 15:58
Mshflxgd.dep ไม่มีข้อมูล 2524 3/24/2009 12:53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 3/24/2009 15:52
Mshtmpgd.cab ไม่มีข้อมูล 105828 3/24/2009 15:58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 3/24/2009 15:52
Mshtmpgr.cab ไม่มีข้อมูล 44119 3/24/2009 15:57
Mshtmpgr.dep ไม่มีข้อมูล 2486 3/24/2009 12:32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 3/24/2009 15:52
Msinet.cab ไม่มีข้อมูล 66922 3/24/2009 15:58
Msinet.dep ไม่มีข้อมูล 2405 3/24/2009 12:42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 3/24/2009 15:52
Msmapi32.cab ไม่มีข้อมูล 70315 3/24/2009 15:58
Msmapi32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 3/24/2009 15:52
Msmask32.cab ไม่มีข้อมูล 89928 3/24/2009 15:58
Msmask32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 3/24/2009 15:52
Msrdc20.cab ไม่มีข้อมูล 89581 3/24/2009 15:58
Msrdc20.dep ไม่มีข้อมูล 2493 3/24/2009 12:39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 3/24/2009 15:52
Msrdo20.cab ไม่มีข้อมูล 190950 3/24/2009 15:58
Msrdo20.dep ไม่มีข้อมูล 2670 3/24/2009 12:34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 3/24/2009 15:52
Msstdfmt.cab ไม่มีข้อมูล 66366 3/24/2009 15:58
Msstdfmt.dll 6.1.98.16129872 3/24/2009 15:52
Msstkprp.cab ไม่มีข้อมูล 50024 3/24/2009 15:57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 3/24/2009 15:52
Mswcrun.cab ไม่มีข้อมูล 112782 3/24/2009 15:58
Mswcrun.dep ไม่มีข้อมูล 2474 3/24/2009 12:50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 3/24/2009 15:52
Mswinsck.cab ไม่มีข้อมูล 64013 3/24/2009 15:57
Mswinsck.dep ไม่มีข้อมูล 2463 3/24/2009 12:41
Mswinsck.ocx 6.1.98.171268002/16/2010 15:22
Picclp32.cab ไม่มีข้อมูล 50631 3/24/2009 15:58
Picclp32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 3/24/2009 15:52
Richtx32.cab ไม่มีข้อมูล 100421 3/24/2009 15:58
Richtx32.dep ไม่มีข้อมูล 3008 3/24/2009 12:40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 3/24/2009 15:52
Sysinfo.cab ไม่มีข้อมูล 41911 3/24/2009 15:57
Sysinfo.dep ไม่มีข้อมูล 2481 3/24/2009 12:40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 3/24/2009 15:52
Tabctl32.cab ไม่มีข้อมูล 109944 3/24/2009 15:58
Tabctl32.dep ไม่มีข้อมูล 2494 3/24/2009 12:40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 3/24/2009 15:52
Wbclsdsr.cab ไม่มีข้อมูล 159126 3/24/2009 15:58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 3/24/2009 15:52
ปรับปรุงสะสม 6.0 SP6 การ Service Pack 6.0 ของ Visual Basic VB6 runtime ตัวควบคุม ActiveX ที่ขยายแฟ้ม KB957924 KB926857

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 957924 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/19/2016 01:37:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtth
คำติชม