ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
transparent; border-bottom-style: none; width: 100%;">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

รหัสข้อผิดพลาด 0x80070490 แสดงขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

สรุป

เมื่อคุณใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด: 0x80070490 ถ้ารายการคอมโพเนนต์ตามให้บริการ (CBS) เสียหาย
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งาน
วิธีที่ 1: เรียกใช้เครื่องมือ System Update Readiness Tool (Checksur.exe)

Windows 8

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ System Update Readiness Tool ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้นิ้วกวาดจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้ามา แล้วแตะ ค้นหา (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ลง คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. พิมพ์ command promptในกล่องค้นหา
 3. ในรายการผลลัพธ์ ให้กวาดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วแตะหรือคลิก เรียกใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ
 4. ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง ผู้ดูแลระบบ: พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามที่ปรากฏ กดปุ่ม Enter หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละคำสั่ง:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง ผู้ดูแลระบบ: พิมพ์ Exit แล้วกด Enter
 6. เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องการเรียกใช้ System Update Readiness Tool ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 
 1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้ System Update Readiness Tool เครื่องมือนี้จะเรียกใช้การสแกนแบบครั้งเดียวเพื่อหาความไม่สอดคล้องที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ในภายหลัง

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและเรียกใช้ Checksur.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 947821คำอธิบายเครื่องมือ System Update Readiness Tool สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 2. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
หมายเหตุ หลังจากเรียกใช้เครื่องมือ แฟ้ม Checksur.log จะบันทึกไว้ที่: %systemroot%\Logs\CBS

ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows, % systemroot %แสดงไดเรกทอรี Windows

ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ไปที่วิธีที่ 2
วิธีที่ 2: ทำตามขั้นตอนการซ่อมแซมของ Windows

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows Server 2008

 

ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนการซ่อมแซมของระบบปฏิบัติการเพื่อกู้คืนการติดตั้ง Windows ในปัจจุบันเป็นรุ่นของดีวีดีสำหรับการติดตั้ง และต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่มีอยู่ในดีวีดีการติดตั้ง

หมายเหตุ การติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไม่ทำให้แฟ้มและโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบันเสียหาย

เมื่อต้องการติดตั้งเพื่อซ่อมแซม Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista sinv Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 
 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ในไดรฟ์ดีวีดีของคอมพิวเตอร์ DVD 
 3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า ให้คลิก ติดตั้งทันที

  หมายเหตุ ถ้า Windows พบดีวีดีโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม แล้วพิมพ์ Drive:\setup.exe ในกล่อง เริ่มค้นหา

   หมายเหตุ ตัวยึด Drive คือ ตัวอักษรไดรฟ์ของไดรฟ์ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
  2. ในรายการ โปรแกรม คลิก Setup.exe
  3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า ให้คลิก ติดตั้งทันที
 4. คลิก ออนไลน์เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับการติดตั้ง (แนะนำ)
 5. พิมพ์คีย์ในซีดีเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนคีย์
 6. เลือกระบบปฏิบัติการในหน้า "ติดตั้ง Windows" ที่คุณต้องการปรับรุ่นหรือ แทนที่[ป้อนข้อความที่นี่]
 7. คลิก ใช่ เพื่อยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 8. ในหน้าจอ คุณต้องการติดตั้งประเภทใด คลิก ปรับรุ่น
 9. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows 2000

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 ให้ใช้ System File Checker ตรวจสอบว่ามีแฟ้มระบบของรุ่นที่ถูกต้องอยู่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด จากนั้นกด ENTER: cmd
 3. ในพร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ sfc /scannow จากนั้นกด ENTER

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ซีดี Windows XP ใส่ซีดีในไดรฟ์ซีดี
 4. หลังจาก System File Checker เสร็จสิ้นการตรวจสอบ ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System File Checker คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 310747คำอธิบาย System File Checker (Sfc.exe) ใน Windows XP และ Windows Server 2003 ถ้า System File Checker ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณต้องติดตั้งการซ่อมแซมของ Windows XP

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการซ่อมแซม Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 315341วิธีการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) ของ Windows XP
หลังจากติดตั้งการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

หมายเหตุ การติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไม่ทำให้แฟ้มและโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบันเสียหาย


ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows Update ใน Windows 7 ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: