คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัส 0x8007F0DA เมื่อใช้ในเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง:

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958050
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง จากเว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8007f0da
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถตรวจสอบแฟ้ม update.inf
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: บริการบริการการเข้ารหัสลับที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าบริการการบริการที่เข้ารหัสลับโดยอัตโนมัติทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. จากรายการของงานบริการที่มีอยู่ คลิกขวาบริการการเข้ารหัสลับแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการชนิดการเริ่มต้นรายการหล่นลง เลือกนั้นโดยอัตโนมัติตัวเลือก แล้วคลิกนำไปใช้.
 4. ในการสถานะบริการส่วน คลิกเริ่มการทำงาน.
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
หมายเหตุ:windows 2000 ไม่แสดงรายการบริการบริการการเข้ารหัสลับในการบริการในการดูแล Utility

ถ้าไม่คุณยังคงสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ต่อไปยังขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: การลงทะเบียนแฟ้ม DLL ที่เกี่ยวข้องกับบริการบริการการเข้ารหัสลับ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การลงทะเบียนแฟ้ม.dll ที่เกี่ยวข้องกับบริการบริการการเข้ารหัสลับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:
  regsvr32 /u softpub.dll /s
  regsvr32 /u wintrust.dll /s
  regsvr32 /u initpki.dll /s
  regsvr32 /u dssenh.dll /s
  regsvr32 /u rsaenh.dll /s
  regsvr32 /u gpkcsp.dll /s
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll /s
  regsvr32 /u mssip32.dll /s
  regsvr32 /u cryptdlg.dll /s
 3. บันทึกแฟ้มแผ่นจดบันทึกบนเดสก์ท็อปเป็นregister.bat. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Notepad คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์register.bat.
  2. ในการบันทึกในรายการ คลิกเดสท็อป.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกแฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งregister.batแฟ้ม:

  หมายเหตุ:เมื่อคุณดำเนินการ คีย์รีจิสทรีจะถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรีของ Windows
 5. คลิกตกลงแล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. หากสามารถแก้ปัญหาได้ ลบregister.batแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนเหล่านี้
ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับ Windows XP และ Windows Server 2003 เท่านั้น ข้ามวิธีนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ Windows Vista, Windows 2000 หรือ Windows Server 2008

ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  net stop cryptsvc
  %systemroot%\system32 ซีดี
  ren catroot2 catroot2old
  net start cryptsvc
 3. บันทึกแฟ้มเป็นrename.bat. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Notepad คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์rename.bat.
  2. ในการบันทึกในรายการ คลิกเดสท็อป.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกแฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งrename.batแฟ้มการลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. หากสามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถลบได้อย่างปลอดภัยออกแบบrename.batแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนเหล่านี้
หมายเหตุ:ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ถ้าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปในบทความนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงในบทความ 822798

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822798คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมบางอย่าง
0x8007f0da 8007f0da

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 958050 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 22:57:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwindowsupdate kbPubTypeKC kbtshoot kbprb kbmt KB958050 KbMtth
คำติชม