เมื่อคุณพยายามที่จะดูคุณสมบัติของโปรแกรมแก้ไขรายการ รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนของบริษัทตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงานอาจถูกตัดทอนลงบนระบบ Service Pack 1 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958253
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามดูโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติใน Microsoft System Center 2007 ดำเนิน Manager รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนของบริษัทตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงานอาจถูกตัดทอน ดังนั้น คุณไม่สามารถกำหนดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งอยู่บนตัวแทนและต้องถูกติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
สาเหตุ
กระบวนการโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติมีการจำกัด 255 อักขระ ถ้าสตริงที่ชื่อโปรแกรมปรับปรุงมีความยาวเกิน 255 อักขระ มันจะตัด
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.systemcenter.internal.mp6.0.6278.5568,48006 2008 พฤศจิกายน08:03ไม่สามารถใช้งานได้

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยชุดปรับปรุงการจัดการ (Microsoft.systemcenter.internal.mp) หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องนำเข้าวิสแพ็คจัดการ

เมื่อต้องการแยกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-X86-X64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์ในระบบหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน
  2. เรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-X86-X64-ENU.MSI ภายในแต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หมายเหตุ:มีการติดตั้ง service pack นี้จัดการในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
โปรแกรม Files\System ศูนย์จัดการ Packs\SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-MP-ENU
หมายเหตุ:คุณต้องนำเข้าวิสแพ็คการจัดการการปรับปรุง โดยใช้การจัดการชุด Import Wizard ในคอนโซลการจัดการการดำเนินงาน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อดูคุณสมบัติของโปรแกรมแก้ไขรายการ

วิธีที่ 1:
  1. ย้ายไปสินค้าคงคลังที่พบดูจากนั้นตรวจสอบดูในคอนโซลการดำเนินงาน
  2. จากการดำเนินการเลือกนั้นชนิดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงตัวเลือก เลือกบริการสุขภาพในการค้นหากล่องข้อความ แล้วคลิกตกลง.
  3. เลือกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวจัดการการดำเนินงาน และจากนั้น ตรวจสอบโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติในนั้นรายละเอียดมุมมอง
วิธีที่ 2
  1. ใช้คอนโซลการจัดการการดำเนินการเพื่อสร้างมุมมองสถานะใหม่
  2. ในการดูคุณสมบัติ เลือกนั้นแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก เลือกบริการสุขภาพในการค้นหากล่อง แล้วคลิกตกลง.
  3. ในการจอแสดงผลแท็บ การเปิดใช้งานนั้นโปรแกรมแก้ไขรายการกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 958253 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 18:08:23 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB958253 KbMtth
คำติชม