ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
">
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  รหัสเหตุการณ์ 12 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณสำรองข้อมูล หรือกระชับ Hyper V เสมือนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958669
  อาการ
  พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้งบทบาท Hyper V บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
  • คุณสร้างเครื่องเสมือน
  • คุณสำรองข้อมูล หรือกระชับฮาร์ดดิสก์เสมือน
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณสำรองไว้บนฮาร์ดดิสก์ที่เสมือน ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดนี้อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณใช้คุณลักษณะของ Windows Server Backup เพื่อสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เสมือน

  หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องเสมือนกำลังเรียกใช้เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล
  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
  แหล่งที่มา: PlugPlayManager
  วันที่:วันที่เวลา
  รหัสเหตุการณ์: 12
  งานประเภท: ไม่มี
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ: คลาสสิค
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย::
  อุปกรณ์ 'MSFT เสมือน HD SCSI ดิสก์อุปกรณ์' (Ven_MSFT & SCSI\Disk & Prod_Virtual_HD\guid) หายไปจากระบบโดยไม่ได้ก่อนมีการจัดเตรียมสำหรับการเอาออก

  นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณใช้การดำเนินการกระชับข้อมูลในตัวช่วยสร้างการแก้ไขฮาร์ดดิสก์เสมือนการกระชับฮาร์ดดิสก์เสมือน:
  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
  แหล่งที่มา: PlugPlayManager
  วันที่:วันที่เวลา
  รหัสเหตุการณ์: 12
  งานประเภท: ไม่มี
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ: คลาสสิค
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย::
  อุปกรณ์ 'โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เก็บ' (VMBUS\ {guid}\guid}) หายไปจากระบบโดยไม่ได้ก่อนมีการจัดเตรียมสำหรับการเอาออก
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ "MSFT เสมือน HD SCSI ดิสก์อุปกรณ์" หรือ "โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เก็บ" อุปกรณ์ถูกเอาออกจากระบบหลังจากการสำรองข้อมูล หรือเสร็จสิ้นการดำเนินการที่รัดกุม
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
  ข้อมูลอ้างอิง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Hyper V แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ