ข้อมูลผู้ใช้จาก USMT อาจถูกลบโดยไม่คาดคิด โดยโปรแกรมลำดับของงานในระหว่างกระบวนการปรับใช้ระบบปฏิบัติการในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958808
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสร้างลำดับงานการติดตั้งแพ็คเกจการรูปการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ (OSD) ที่มีอยู่
 • ในการสถานะการโยกย้ายหน้า คุณเลือกนั้นบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ภายในตัวเลือก
 • คุณสามารถจัดแพคเกจนี้ไปยังไคลเอนต์บางอย่าง
 • กระบวนการปรับใช้ล้มเหลว
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบว่า ข้อมูลผู้ใช้ที่จับมาจะถูกลบออกจากที่ผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT) ซึ่งหมายความ ว่า คอมพิวเตอร์ที่จับข้อมูลผู้ใช้อาจคลี่ไดรฟ์ของฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้ และจากนั้น คุณไม่สามารถคืนค่าข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบ

คุณคาดว่าข้อความแสดงข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกในตำแหน่งอื่นในระหว่างกระบวนการ OSD แทนการถูกลบออก
สาเหตุ
ลำดับของงานใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ลบข้อมูลทั้งหมดในไดเรกทอรี SMStasksequence C:\_ เมื่อมีรู้จักโปรแกรมลำดับของงานที่เกิดการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากขั้นตอนการลำดับงานล้มเหลวเมื่อมีขั้นตอนของกระบวนการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างขั้นตอน loadstate) และข้อผิดพลาดในการทำต่อไปเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับขั้นตอนนั้น จะไม่มีการส่งผ่านข้อผิดพลาดไปโปรแกรมลำดับของงาน ดังนั้น วิศวกรฝ่ายลำดับของงานลบข้อมูลผู้ใช้
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 958808 บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ System Center Configuration Manager
 2. สร้างลำดับงานการติดตั้งแพคเกจรูปปรับใช้ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ เลือกการบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ภายในตัวเลือก
 3. คลิกขวาที่ลำดับของงานที่คุณสร้างขึ้นเพื่อทำการแก้ไข
 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าสถานะภายในเครื่องแล้ว ค้นหานี้OSDStateStorePathตัวแปร ค่าเริ่มต้นของตัวแปรนี้คือ_SMSTSUserStatePath %%.
 5. เปลี่ยนค่าของตัวแปรนี้ไปยังอีกค่าหนึ่ง เช่น "c:\userdata" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีนี้มีอยู่
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และเรียกใช้ลำดับของงานใหม่

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129132,09630 2008 พฤศจิกายน21:20x86
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129688,12830 2008 พฤศจิกายน21:20IA-64
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129300,03230 2008 พฤศจิกายน21:20x64

หมายเหตุ:ข้อมูลแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่นำไปใช้ กับแพลตฟอร์ม 86 ของ x กับแพลตฟอร์ม 64 ของ x สากลไคลเอ็นต์ Pack 1 (ICP1), และ ICP2
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เลือกนั้นบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ในจุดการโยกย้ายสถานะตัวเลือก
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 958808 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:44:34 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB958808 KbMtth
คำติชม