ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): 16 ธันวาคม 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:959645
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Word 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 16 ธันวาคม 2008
บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • เอกสารที่มีใน Word 2007 คุณใช้องค์ประกอบ XML กับข้อความที่เลือก
  • ปกป้องเอกสาร ด้วยการเลือกนั้นอนุญาตให้เฉพาะชนิดนี้การแก้ไขในเอกสาร: ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (อ่านเท่านั้น)กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นจำกัดการจัดรูปแบบ และการแก้ไขบานหน้าต่างงาน
  • คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบ.docx
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2007 คุณโดยไม่คาดคิดสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายนอกแท็ก XML
 • ไม่มีเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่มีหลายพอร์ต TCP/IP ที่กำหนดให้ เมื่อคุณพยายามที่จะใช้เครื่องพิมพ์นี้เพื่อพิมพ์ไฟล์ Office 2007 โดยใช้พอร์ต TCP/IP อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เลือก คุณอาจต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้ ลองอีกครั้ง หรือใช้เครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน
 • ข้อความอีเมลที่อยู่ในรูปแบบ HTML และที่จะแสดงขึ้นอย่างถูกต้องใน Office Outlook 2003 อาจไม่สามารถแสดงใน Outlook 2007

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อข้อความอีเมล์ใช้คุณสมบัติ CSS ที่ไม่ถูกสนับสนุน โดยโปรแกรมการแสดงผล HTML สำหรับ Outlook 2007
 • ใน Word 2007 คุณต้องเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยแมโครจากเครือข่ายใช้ร่วมกัน In this case, when you try to run the macro that uses the Applicaiton.OrganizerRename method, you may receive the following error message:
  File In Use
  หมายเหตุ:This problem does not occur if the Word document is stored on a local computer.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • In a Word 2007 document, you convert a text box to a frame, and then you insert a shape inside the frame.
  • Then, you insert another shape into the same frame. Or, you format the existing shape. For example, you specify a different fill color for the frame.
  In this scenario, the shape that was previously inserted in the frame unexpectedly moves outside the frame.
 • In Outlook 2007, when you right-click the recipient of an e-mail message, you may notice that the smart tagNo Additional Actions Foundunexpectedly appears in theAdditional Actionเมนู
 • In Word 2007, you create a document programmatically. This document contains a DocVariable field to display the document variables inside the document. After you save the document in the .docx format, the content in the document may be displayed incorrectly.
 • You set the orientation property of a printer toLandscape. In this case, when you use this printer to print an e-mail message in Outlook 2007, the position of the message body is printed incorrectly.
 • When a document is opened as read-only in Word 2007, any embedded documents that are displayed as icons within it cannot be opened. The change is to enable embedded icon document objects to be opened even when the containing Word document is marked as read-only. A similar changed was made in PowerPoint.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • In Word 2007, you select theUpdate links on saveoption for a new document, and then you save the blank document in the .docx format to a location.
  • Then, you add a hyperlink to a specified file in this new document, and you save this document in the .docx format to a new location.
  In this scenario, when you reopen the document that contains the hyperlink in Word 2007, and you press CTRL+Click to follow the link, you receive the following error message:
  Cannot open the specified file
 • In a Word 2007 document, when you use theListNumfields and bullets or numbers in the body text of a paragraph, theListNumfields may be displayed incorrectly, or the fields may disappear.
 • You copy a table from a Word 2007 document, and then you use theวางแบบพิเศษoption to paste the table into a PowerPoint 2007 presentation as a Microsoft Office Word Document object. Then, you edit the table in the PowerPoint presentation. In this case, the size of the table may be changed unexpectedly.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • You have three Word 2007 documents that are saved in the same folder. The first document contains a hyperlink to the second document, and the second document contains a hyperlink to the third document.
  • You open the first document, and then you click the hyperlink to open second document in Word 2007.
  • You save the second document to a different folder.
  In this scenario, the hyperlink in the second document to the third document points to the folder where the second document is now located instead of the correct path of the third document.

  หมายเหตุ:This problem occurs only when all the documents are saved in the .doc format.
 • XML attribute values are truncated to 256 characters when you open Word 2007 .docx files in Word 2003, and the Office Compatibility Pack is installed.
 • Images that are sent in meeting requests are not displayed. (An icon shows up instead.)
 • 959630In a Word 2007 document, when you insert an IncludeText field into an IF statement that only contains a true condition, the IncludeText field is removed after you perform a mail merge
 • 961812การเชื่อมโยง lotus Notes ไม่ clickable ใน Outlook 2007 หรือ ใน Word 2007
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Office-kb959645-fullfile-x86-glb.exe12.0.6336.500015,987,22411-ธ.ค.-200817:27x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Word.mspไม่สามารถใช้งานได้13,221,37611-ธ.ค.-200800:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wordconv.mspไม่สามารถใช้งานได้6,473,21611-ธ.ค.-200800:23ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลไฟล์ Hotfix

แฟ้มข้อมูลในแฟ้ม Word.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msword.olb12.0.6300.5000768,02407-ธ.ค.-200701:05x86
WinWord.exe12.0.6336.5000347,48811-ธ.ค.-200801:06x86
Wwlib.dll12.0.6336.500017,500,00011-ธ.ค.-200801:06x86

แฟ้มข้อมูลในแฟ้ม Wordconv.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wordcnv.dll12.0.6336.50004,285,28011-ธ.ค.-200800:33x86
Wordconv.exe12.0.6300.500024,58413 2007 ธ.ค.01:08x86
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 959645 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:47:49 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Word 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB959645 KbMtth
คำติชม