ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
width: 100%;">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

กล่องโต้ตอบ "เลือกใบรับรองดิจิทัล" ปรากฏขึ้นหลังหน้าต่าง Internet Explorer ใน Windows Vista เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม Office จากไซต์ที่ต้องการการรับรองแบบดิจิทัล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960247
อาการ
คุณใช้ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เพื่อเปิดแฟ้ม Microsoft Office จากไซต์ที่ต้องการการรับรองแบบดิจิทัล เมื่อคุณทำเช่นนี้เลือกใบรับรองดิจิทัลกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดหลังหน้าต่าง Internet Explorer
การแก้ไข
ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจที่นำออกใช้ในเดือน 19 พฤศจิกายน 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960053คำอธิบายของ 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจ (Mso.msp): 19 พฤศจิกายน 2008
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เลือกใบรับรองดิจิทัลกล่องโต้ตอบปรากฏในหน้าของหน้าต่างทั้งหมดตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีผลกับทุกอื่น ๆ โต้ตอบกล่องพร้อมท์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของการกำหนดค่าอื่น ๆ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ