คำอธิบายของ 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจ (Infopath.msp, Ipeditor.msp, Mso.msp, Powerpoint.msp): 16 ธันวาคม 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960499
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาระบบ Microsoft Office 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 16 ธันวาคม 2008
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
  • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
  • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
  • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้รับการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft::

เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบ Office 2007 เพื่อโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มโดยใช้การรับรองความถูกต้อง คุณต้องใส่ข้อมูลประจำตัว persistently
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb960499-fullfile-x12.0.6335.500029,014,58405-ธ.ค.-200809:50x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Infopath.mspไม่สามารถใช้งานได้4,150,27204-ธ.ค.-200819:16ไม่สามารถใช้งานได้
Ipeditor.mspไม่สามารถใช้งานได้7,268,86404-ธ.ค.-200819:16ไม่สามารถใช้งานได้
Mso.mspไม่สามารถใช้งานได้22,460,41604-ธ.ค.-200819:16ไม่สามารถใช้งานได้
Powerpoint.mspไม่สามารถใช้งานได้6,772,22404-ธ.ค.-200819:16ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูล Infopath.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
InfoPath.exe12.0.6327.50001,443,88019 2008 Aug16:52x86
Ipdesign.dll12.0.6333.50005,467,00012 2008 พฤศจิกายน01:40x86
Regform.exe12.0.6329.5000771,49603 2008 Oct22:07x86
ข้อมูล Ipeditor.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ipeditor.dll12.0.6334.50005,288,82420 2008 พฤศจิกายน20:21x86
Microsoft.office.infopath.client.internal.host.dll12.0.6300.5000611,39207-ธ.ค.-200701:36x86
ข้อมูล Mso.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mso.dll12.0.6333.500016,914,29612 2008 พฤศจิกายน01:24x86
ข้อมูล Powerpoint.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.office.interop.powerpoint.dll12.0.6300.5000250,92807-ธ.ค.-200700:17x86
Msppt.olb12.0.6300.5000265,79207-ธ.ค.-200700:17x86
PowerPnt.exe12.0.6300.5000467,49612 2007 ธ.ค.23:42x86
Ppcore.dll12.0.6335.50008,000,88003-ธ.ค.-200816:12x86
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 960499 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 18:13:17 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB960499 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)