คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 2 สำหรับคอนโซลการจัดการความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Forefront

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960814
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft Forefront Server Security คอนโซลการจัดการที่แก้ไขใน 2 Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Forefront Server Security คอนโซลการจัดการที่มกราคม 2009
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 960875เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Microsoft Forefront Server Security คอนโซลการจัดการการปรับปรุงเอ็นจินของการสแกน: "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นมาตรฐานถูกพบใน GetEngineFiles ตำแหน่งของสายอักขระที่ไม่ถูกต้อง"
 • 960876วิธีการปรับใช้ผู้ทำหน้าที่ในการปรับใช้คอนโซลการจัดการความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Forefront ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการระยะไกลด้วยตนเอง
 • 960999มีการเปลี่ยนแปลงโครง Microsoft Forefront Server Security Management Console (FSSMC) ปรับใช้บริษัทตัวแทนแฟ้มสร้าง
 • 961000คุณไม่สามารถใช้คอนโซลการจัดการความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Forefront จะรวบรวมข้อมูลจาก Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในคลัสเตอร์มีคลัสเตอร์การคัดลอกครั้งเดียวของ Exchange
 • 961001เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับรุ่นบทบาท Forefront Server Security Management Console หลักของ SQL Server 2005: "แฟ้มฐานข้อมูล FSSMC ที่% DBDataPath%\SybariEnterpriseManagerDist.MDF กรุณาลบรายการเหล่านั้นก่อนแล้วติดตั้งการลองส่งใหม่"
 • 961022คอนโซลการจัดการความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Forefront การวินิจฉัย.zip แฟ้มเป็นชื่อไม่ถูกต้องเมื่อมีสร้าง
 • 961026เมื่อคุณพยายามเข้าถึงโปรแกรมจัดการการกักกัน Microsoft Forefront Server Security Management Console (FSSMC) คุณค้นหาเฉพาะบัญชีติดตั้งสามารถบริหารการตรวจสอบสินค้า
 • 961125เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งรุ่นภาษาเกาหลีของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server เมื่อคุณใช้คอนโซลการจัดการความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Forefront รุ่นภาษาเกาหลี: "szErrorDesc"
 • 961982เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มการวินิจฉัยระยะไกลใน Forefront Server Security คอนโซลการจัดการการสร้างแฟ้ม.zip แฟ้ม.zip ไม่สร้างหากแฟ้ม 100 มากกว่าที่จะเพิ่มไปยังแฟ้ม.zip
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ในการยกเลิกการแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้สำหรับ Microsoft Forefront Server Security คอนโซลการจัดการ

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้มแพลทฟอร์ม
Data1.cabไม่สามารถใช้งานได้16 2009 แจ14:266,839,871
Eula.rtfไม่สามารถใช้งานได้15 2007 Oct22:35136,432
Fssmc.msiไม่สามารถใช้งานได้16 2009 แจ14:26967,168
Settings.iniไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27122
มีชื่อเป็น setup.exe10.5.1241.1416 2009 แจ14:26745,304x86
Dotnetfx.exe2.0.50727.4225 Sep 200710:2723,510,720x86
Mdac_typ.exe28.0.1022.325 Sep 200710:275,556,616x86
Msxml6.msiไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:271,521,152
Data.tagไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27109
Data1.cabไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:273,694,104
Data1.hdrไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:277,837
Lang.datไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:2723,541
Layout.binไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27609
Ocfile.iniไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27439
Os.datไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27450
มีชื่อเป็น setup.exe5.52.164.025 Sep 200710:2773,728x86
Setup.iniไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27101
Setup.insไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:2771,817
Setup.issไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27358
Setup.jpgไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:2793,872
Setup.lidไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:2749
_inst32i.ex_ไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27296,674
_isdel.exe5.51.138.025 Sep 200710:2727,648x86
_setup.dll5.50.134.025 Sep 200710:2734,816x86
_sys1.cabไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:27175,466
_sys1.hdrไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:273,905
_user1.cabไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:2755,308
_user1.hdrไม่สามารถใช้งานได้25 Sep 200710:274,384
Sqlexpr.exe9.0.3042.025 Sep 200710:2838,220,656x86
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 960814 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 16:31:02 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Forefront Server Security Management Console

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbHotfixServer kbqfe kbfix kbbug kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB960814 KbMtth
คำติชม