โปรแกรมทั้งหมดที่ PCL กล่องขาเข้าควบคุมเครื่องพิมพ์กลายเป็นไม่มีลายเซ็นหลังจากที่คุณติดตั้งการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961118
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือใช้ Windows Server 2003 หลังจากที่คุณติดตั้งการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 โปรแกรมทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์ควบคุมภาษา (PCL) กล่องขาเข้าควบคุมเครื่องพิมพ์จะไม่มีลายเซ็น

หมายเหตุ .NET Framework 3.5 SP1 รวมถึง Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack ที่มีแฟ้ม Unidrv.dll ซึ่งปรับปรุงแล้ว

ปัญหานี้ทำให้เกิดปัญหาหลาย ตัวอย่างเช่น Windows Management Instrumentation (WMI) อาจไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Unidrv.dll ได้รับการรับรอง ดังนั้น โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์กล่องขาเข้า PCL ทั้งหมดจะไม่มีลายเซ็นหลังจากการติดตั้งของแฟ้มนี้
การแก้ไข
การปรับปรุงพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การปรับปรุงนี้ออกลายเซ็นดิจิทัลสำหรับแฟ้ม Unidrv.dll

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoftศูนย์ดาวน์โหลด:


การปรับปรุงสำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 961118 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 961118 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 961118 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 961118 ตอนนี้

วันวางจำหน่าย: 8 กุมภาพันธ์ 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้ไม่แทนใด ๆ อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ออก โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,089,60109-ม.ค.-200919:18ติดตั้ง SP2SP2QFE
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,089,59309-ม.ค.-200919:19SP3SP3QFE

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,107,11509-ม.ค.-200920:47SP1SP1QFE
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,107,11509-ม.ค.-200920:51ติดตั้ง SP2SP2QFE

Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่นที่ใช้ x64

$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,106,22109-ม.ค.-200918:15SP1SP1QFE
Ntprint.catไม่เกี่ยวข้อง1,110,38509-ม.ค.-200918:25ติดตั้ง SP2SP2QFE
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ออก pack มีระบบปฏิบัติการหรือบริการ เรียกกันว่าโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า โปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้ามีโปรแกรมควบคุมที่จะออกมาพร้อมกับแฟ้มแค็ตตาล็อก โปรแกรมควบคุมที่จะเชื่อถือได้ โดยแค็ตตาล็อกเรียกกันว่าโปรแกรมควบคุมที่ถูกเซ็นชื่อ โปรแกรมควบคุมที่ถูกนำออกใช้ โดยไม่มีแฟ้มแค็ตตาล็อกเรียกกันว่าโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 961118 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/07/2013 15:26:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbsurveynew kbqfe kbmt KB961118 KbMtth
คำติชม