ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
header-toggle" ms.cmpgrp="header actions">
 • Cart
 • Cart

  ลบค่าเริ่มต้นบางข้อความใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server อาจหลอกผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบถือว่า มีข้อผิดพลาด หรือมีพบไวรัส

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961385
  อาการ
  Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในปัจจุบัน ใช้ข้อความลบค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:
  • CorruptedCompressedFile
  • CorruptedCompressedUuencodeFile
  • EncryptedCompressedFile
  • ขนาดที่บีบอัด exceedingly
  • ExceedinglyInfected
  • ExceedinglyNested
  • โครงสร้างโฟลเดอร์ exceedingly ซ้อนกัน
  • LargeInfectedContainerFile
  • UnReadableCompressedFile
  • UnWritableCompressedFile
  Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความการลบค่าเริ่มต้นเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายชนิดของแฟ้มที่พบประกอบด้วยการบีบอัดแน่นอน ลักษณะหน้าที่ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความการลบค่าเริ่มต้นเหล่านี้อาจหลอกผู้ใช้หรือ ผู้ดูแลยังมีข้อผิดพลาดหรือมีไวรัส พบ
  การแก้ไข
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วย Service Pack 2 Service pack นี้ช่วยให้ผู้ดูแล ข้อความที่ลบค่าเริ่มต้นกำหนดด้วยตนเอง โดยใช้รีจิสทรี

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ด้วย Service Pack 2
  สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยน รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  หลังจากที่คุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 คุณสามารถกำหนดข้อความเอง โดยการสร้างรายการรีจิสทรีของสายอักขระต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
  • OverrideCorruptedCompressedFile
  • OverrideCorruptedUuencode
  • OverrideCorruptedCompressedFile
  • OverrideEncyptedCompressedFile
  • OverrideExceedinglyInfected
  • OverrideExceedinglyNested
  • OverrideFragmentedMessage
  • OverrideLargeInfectedContainerFile
  • OverrideScanTimeExceeded
  • OverrideUnReadableCompressedFile
  • OverrideUnWritableCompressedFile
  • OverrideIllegalMimeHeader
  คุณสามารถสร้างรายการรีจิสทรีเหล่านี้ในสายอักขระในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • สำหรับคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต:
   เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Forefront เซิร์ฟเวอร์ Security\Exchange
  • สำหรับคอมพิวเตอร์ 64 บิต
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront เซิร์ฟเวอร์ Security\Exchange
  หลังจากที่คุณสร้างรายการรีจิสทรี แก้ไขค่าประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานการบริการใด ๆ หลังจากที่คุณสร้าง และแก้ไขสิ่งเหล่านี้ รายการรีจิสทรี
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"
  ข้อความที่ลบ forefront เปลี่ยน แปลง การบีบอัด รีจิสทรี UnwriteableCompressed

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ