Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server หยุดการตอบสนอง และมีข้อผิดพลาด Dr. Watson มีที่ฝากข้อมูล 668683526 หมายเลขที่อ้างอิงที่มีความล้มเหลวของกระบวนการ FSCController.exe ถูกสร้างขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961425
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
;
อาการ
Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server อาจจะไม่ตอบสนอง อาจหยุดการทำการสแกนอี หรืออาจไม่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจไม่สามารถเปิดคอนโซลที่ผู้ดูแล ถ้า Forefront Security สำหรับ Exchange Server กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ คุณอาจไม่สามารถผ่านการล้มเหลวโหนแฝง

เมื่อใดก็ได้ของปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น มีข้อผิดพลาด Dr. Watson จะถูกสร้างขึ้น ด้วยฝากข้อมูล 668683526 หมายเลขที่อ้างอิงที่มีความล้มเหลวของกระบวนการ FSCController.exe
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการมีความล้มเหลวของกระบวนการ FSCController.exe
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
FSCController.exe รหัส 668683526, Watson, Forefront

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 961425 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 18:15:53 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Forefront Security for Exchange Server, Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbfix kbbug kbmt KB961425 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)