ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  คุณไม่สามารถหาโฟลเดอร์สาธารณะใน Forefront Security Exchange Server และเหตุการณ์ ID 5014 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961434
  อาการ
  เมื่อคุณทำงานที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อสแกนโฟลเดอร์สาธารณะใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server งานการสแกนล้มเหลว เมื่อคุณคลิกสแกนงานภายใต้การตั้งค่าในไคลเอ็นต์ของ Forefront ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ คุณยังอาจไม่เห็น trees โฟลเดอร์ย่อยใด ๆ สำหรับงานสแกนด้วยตนเอง

  นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
  แหล่งที่มา: FSCManualScanner
  วันที่:DateTime
  รหัสเหตุการณ์: 5014
  ประเภทงาน: ข้อผิดพลาดในการสแกน
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ: คลาสสิค
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:computername
  คำอธิบาย::
  ไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเอง
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2 (SP2)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ