บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista ใบรับรอง และคีย์การเข้ารหัสลับจะไม่สามารถใช้งานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายอื่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961731
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใบรับรอง และคีย์การเข้ารหัสลับอาจไม่สามารถใช้งานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายอื่น มีผลปัญหานี้ mainly ต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานการณ์การทั่วไปต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้ที่ถูกล็อก และ unlocks ถึงคอมพิวเตอร์ในบ้านเพื่อปรับปรุงรหัสผ่านในขณะที่เธอได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
  • จากนั้น ผู้ใช้ disconnects จากเครือข่ายขององค์กร
ในสถานการณ์นี้ ใบรับรองและคีย์ส่วนตัวที่เข้ารหัสลับบนคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถใช้งานจนกว่าผู้ใช้ล็อกนกลับสู่เครือข่ายขององค์กร

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้:
  • คุณได้ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ที่อยู่ที่สำนักงาน และอื่น ๆ ที่บ้าน
  • คุณเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดเมนบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
  • คุณล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ในบ้าน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของโดเมนที่เก็บไว้ชั่วคราว ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เก็บไว้ชั่วคราวประกอบด้วยรหัสผ่านเดิม
  • คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านผ่านการเชื่อมต่อ VPN ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณต้องล็อกแล้ว ปลดล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรหัสผ่าน
  • คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเริ่มต้น และการล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์(เครือไม่ในข่ายขององค์กร) อีกครั้ง
ในสถานการณ์นี้ ใบรับรองและคีย์ส่วนตัวที่เข้ารหัสลับจะไม่สามารถใช้งานจนกว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรอีกครั้ง นอกจากนี้ หากคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกนั้นCryptAcquireContextฟังก์ชัน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
0x8009000b: คีย์ไม่ถูกต้องสำหรับใช้ในสถานะที่ระบุ
สาเหตุ
ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Vista ใบรับรองและคีย์การเข้ารหัสลับถูกป้องกัน โดยเป็นคีย์หลัก คีย์หลักนี้ ในกลับ ได้รับการป้องกัน โดยใช้อัลกอริธึมที่ใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ เมื่อมีการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และผู้ใช้ล็อกออนโดเมนโดย ใช้แคข้อมูลประจำตัว (รหัสผ่านเก่า) ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์เพื่อล็อก และปลดล็อกคอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสผ่านใหม่ จะเป็นที่คาดว่า การกระทำนี้จะปรับปรุงแคชรหัสผ่าน และ re-encrypt คีย์หลัก อย่างไรก็ตาม เฉพาะแคชของรหัสผ่านมีการปรับปรุง ไม่มี re-encrypted คีย์หลัก โดยใช้รหัสผ่านใหม่ ดังนั้น หากผู้ใช้ล็อกออก โดยไม่มีการเข้าถึงคีย์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ใบรับรองและคีย์การเข้ารหัสลับจะไม่สามารถใช้งาน
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2008 บนคอมพิวเตอร์การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลของแฟ้มของ windows Server 2008 และ Windows Vista


แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msv1_0.dll6.0.6001.22346210,43206 2009 แจ04:32x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msv1_0.dll6.0.6001.22346266,24006 2009 แจ05:02x64
Msv1_0.dll6.0.6001.22346210,43206 2009 แจ04:32x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msv1_0.dll6.0.6001.22346562,68806 2009 แจ04:43IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.22346210,43206 2009 แจ04:32x86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการCryptAcquireContextฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_90c9ea438ffa17109be47d984a6273d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_10e11d46c47de4c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_7d174f767bc364fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)05:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ชื่อแฟ้มAmd64_4b0b4b58f4b9ab4064534413a3a63c4a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_fceefd44947ce9c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_aff66386ec1656dce1b6d3fcf7a920c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_061f7fd1236d0c40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_d935eafa3420d634.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)05:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,437
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_e38a954c6881982f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)04:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มIa64_33e217a5e7e677cc49290a011f5f1de2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_7e785de70913ba47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_48769385c27c51ea03d3947b71d0def3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_1adef2ce270c6ba2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,050
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_7d18f36c7bc16dfa.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,908
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)05:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,434
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961731_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22346_none_e38a954c6881982f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)06 2009 แจ
เวลา (UTC)04:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แล็ปท็อป lap สัญญาณอื่น ๆ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 961731 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:55:46 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB961731 KbMtth
คำติชม