ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ Exchange Server อาจตรวจพบแฟ้ม Office 2007 เป็นประกอบด้วยไวรัสมี UnwritableCompressedFile

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961926
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server อาจตรวจพบแฟ้ม Microsoft Office 2007 เป็นประกอบด้วยไวรัสมี UnwritableCompressedFile ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณมีแฟ้มตัวเปิดใช้งานที่ตรงกับอย่างน้อยหนึ่งอย่าง sub-files ภายในแฟ้ม Office 2007

เข้าสู่ระบบในแฟ้ม ProgramLog.txt ข้อมูลการตรวจสอบต่อไปนี้:
"รายละเอียด: การสแกนอินเทอร์เน็ตที่พบไวรัส:
โฟลเดอร์:โฟลเดอร์ที่พบใน>
ข้อความ:ชื่อข้อความ>
แฟ้ม::ชื่อแฟ้มของ office 2007>->ชื่อแฟ้มที่ตรงกับการกรองแฟ้ม>
ปัญหา: FILE FILTER =ตรวจหาการกรองแฟ้ม>
สถานะ: ตรวจพบหน้า "

"รายละเอียด: การสแกนอินเทอร์เน็ตที่พบไวรัส:
โฟลเดอร์:โฟลเดอร์ที่พบใน>
ข้อความ:ชื่อข้อความ>
แฟ้ม::ชื่อแฟ้ม 2007 สำนักงาน>
รายละเอียดของปัญหา: UnwritableCompressedFile
สถานะ: ถูกเอาออก "
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในแฟ้ม ProgramLog.txt ที่ใช้งาน:
"รายละเอียด: การสแกนอินเทอร์เน็ตที่พบไวรัส:
โฟลเดอร์: Messages\inbound SMTP
ข้อความ: MessageName
แฟ้ม: Office2007FileName.docx-> image4.jpeg
ปัญหา: FILE FILTER = *.jpeg
สถานะ: ตรวจพบหน้า "

"รายละเอียด: การสแกนอินเทอร์เน็ตที่พบไวรัส:
โฟลเดอร์: Messages\inbound SMTP
ข้อความ: MessageName
แฟ้ม: Office2007FileName.docx
รายละเอียดของปัญหา: UnwritableCompressedFile
สถานะ: ถูกเอาออก "
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากแฟ้ม Office 2007 ประกอบด้วย sub-files ที่อาจตรงกับตัวกรองข้อมูลของแฟ้มใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น Forefront Security สำหรับ Exchange Server sub-file ที่การเอาออก และแทน ด้วยข้อความมาตรฐานในการลบ ซึ่งทำให้แฟ้ม Office 2007 จะถูกตรวจพบว่าเป็นไวรัส UnwritableCompressedFile

หมายเหตุ:แฟ้ม Office 2007 ประกอบด้วยหลาย sub-files sub-files เหล่านี้จะถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของแฟ้ม Office 2007
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2
FSE office 2007 แฟ้ม UnwritableCompress Unwritable บีบอัดแฟ้ม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ