คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์กลางของระบบ: 14th เมษายน 2009

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961983
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft System ศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกที่นำออกใช้บน 14 เมษายน 2009
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

ปัญหา 1

เมื่อคุณย้ายเครื่องเสมือน VMware กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสมือนถูกเปลี่ยนแปลง

ปัญหา 2

เครื่องเสมือน Hyper V มีสถานะของ "การกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ไม่สนับสนุน" หากโหนดในคลัสใน Windows Server 2008 Failover เตอร์ไม่ตอบสนอง หรือได้ถูกเริ่มใหม่

ปัญหา 3

ดิสก์ differencing จะสูญหายไปเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถโยกย้ายเครื่องเสมือนจากโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เสมือน
  • เครื่องเสมือนหลายแฟ้มเสมือนฮาร์ดดิสก์หลักเดียวกันที่ใช้ร่วมกัน

ปัญหา 4

ไม่มีการปรับปรุงสถานะตัวแทนสำหรับ Windows Server 2008 คลัส Failover เตอร์โหน

ปัญหา 5

เครื่องเสมือน Hyper V ในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 failover มีสถานะเป็นการกำหนดค่าคลัสเตอร์ไม่สนับสนุนในระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 ถ้ากลุ่มทรัพยากรของเครื่องเสมือนประกอบด้วยทรัพยากรที่อยู่นอกเหนือจากเครื่องเสมือน,การกำหนดค่าเครื่องเสมือนและทรัพยากรของดิสก์ทางกายภาพ. ทรัพยากรเพิ่มเติมเหล่านี้มักจะมีทรัพยากรของบริษัทอื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานเช่น replicating จัดเก็บในคลัสเตอร์ multi-site

ปัญหา 6

ถ้าคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เสมือน Center โดยใช้แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบองค์กร คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้งานโฮสต์การฟื้นฟู:
ข้อผิดพลาด (2951) เครื่องเสมือน Manager ไม่สามารถทำการกระทำ VirtualCenter บนเซิร์ฟเวอร์ servername.domainname.com เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้: เข้าสู่ระบบล้มเหลวเนื่องจากการชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านได้ (InvalidLogin)
ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมถึงการแก้ไขที่ได้รับการบันทึกไว้ในการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนดังต่อไปนี้:
959596คำอธิบายของการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบไปยังที่อยู่ที่มีอยู่จริงในการตัดสินค้าจากคลัง (P2V) เสมือน
วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งาน Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:เมื่อต้องการดาวน์โหลดการยกเลิกการแก้ไขด่วนจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:ถ้าคุณดาวน์โหลดการยกเลิกจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการปรับปรุง:
vmmServer64Update.msp /update msiexec BOOTSTRAPPED =% 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ยกเลิกนี้แทนที่การปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
959596คำอธิบายของการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบไปยังที่อยู่ที่มีอยู่จริงในการตัดสินค้าจากคลัง (P2V) เสมือน

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Utils.dll2.0.3447.0338,85630-10-200823:30x64
Vmsetup.dll2.0.3447.01,735,59230-10-200823:30x64
ClusterUtil.dll2.0.3454.056,24806-02-200919:24x64
Engine.Adhc.Operations.dll2.0.3454.0297,91206-02-200919:24x64
Engine.ImgLibOperation.dll2.0.3454.0162,74406-02-200919:24x64
Engine.VmOperations.dll2.0.3454.0555,96806-02-200919:24x64
VMWareImplementation.dll2.0.3454.0908,22406-02-200919:24x64
สถานะ
ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขในระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 R2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 961983 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:32:02 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB961983 KbMtth
คำติชม