แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:962970
บทนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

12 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง SQL Server 2005 Service Pack 2 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 2

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมถูกยังรู้จักในขณะที่สร้าง 9.00.3315

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2005 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ
  • คุณต้องเปิดใช้งานใน SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ และใน SQL Server แจกจ่ายจัดการวัตถุ (SQL DMO) ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ก่อนที่คุณนำแพคเกจการปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSMO และ XPs DMOตัวเลือก ดู SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์

    หมายเหตุ:หมายเหตุ sql Server 2005 หนังสือออนไลน์ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของขั้นตอนเหล่านี้จัดเก็บไว้เป็น 0 (ปิด) อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเป็น 1 (เปิด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ 12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์มที่ "ใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" แสดงภาษาที่มีการปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงที่มีการสะสมนี้ คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามเข้าใช้การบริการการวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ SQLสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
975783การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX สำหรับมิติที่มีความสัมพันธ์แม่/ลูก และใช้ตัวดำเนินการ unary หลังจากที่คุณติดตั้ง 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ S975783

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ใน 12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
261045960090คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009
263112961123การแก้ไข: บริการ SQL Server จะหยุด เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการตรวจสอบการ DBCC อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานข้อมูล SQL Server 2005 หรือ เมื่อคุณสร้าง snapshot ของฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล SQL Server 2005
268233961237การแก้ไข: คุณไม่สามารถทำลายเซสชันที่ใช้งานแบบสอบถามทรูบนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน SQL Server 2005
268651961396การแก้ไข: เมื่อคุณใส่สตริงที่ตาราง โดยใช้ตัวให้บริการ SQL Native Client (SNAC) OLE DB หรือผู้ให้บริการ SNAC ODBC ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server 2005 สายอักขระที่ถูกตัด
272499961479การแก้ไข: มี deadlock ที่ยังไม่ได้แก้ไขอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการใหม่แบบออนไลน์ที่รันบนเธรดแบบขนานใน SQL Server 2005
273947961648การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสอบถาม หรือปรับปรุงคอลัมน์ของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ (LOB) ข้อมูลใน SQL Server 2005
270552961739การแก้ไข: ฐานข้อมูลการ tempdb เสียหายเมื่อคุณเริ่มการทำงานบางธุรกรรมที่ใช้ระดับการแยกสำเนาชั่วคราวในฐานข้อมูลที่มีการกำหนดรุ่นแถวที่เปิดใช้งานใน SQL Server 2005
269759962209การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง UPDATE การบนฐานข้อมูลที่มีการ SNAPSHOT หรืออ่าน SNAPSHOT กำหนดระดับการแยกการเปิดใช้งานใน SQL Server 2005: "รหัสฐานข้อมูลการ <database id=""> หน้า (<n>: <n>), ช่องเสียบ <n> LOB ข้อมูล ชนิดของโหนไม่มี" </n> </n> </n> </database>
263206967169การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้เป็นคำสั่ง UPDATE กับตารางที่มีทริกเกอร์ FOR UPDATE ที่รวมตาราง DELETED และ INSERTED แบบสอบถามใช้เวลานานสิ้นสุดลง
263124967192ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเปิดการตรวจสอบการจำลองแบบสำหรับสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชันใน SQL Server 2005: " snapshot เริ่มต้นสำหรับการประกาศ <publicationname>ไม่พร้อมใช้งาน" </publicationname>
263242967316การแก้ไข: การค่าของตัวนับไปป์ไลน์ SSIS 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL บางอย่างได้เสมอเมื่อคุณพยายามจะดูในเซสชันเทอร์มินัล 0
263119967527ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้แฟ้ม snapshot ที่แน่นอนที่หารได้ ด้วยการ 1 เมกะไบต์ใน SQL Server 2005: "กระบวนการนี้อาจไม่จำนวนมากคัดลอกลงในตาราง dbo ได้<tablename>. (แหล่งที่มา: MSSQLServer หมายเลขข้อผิดพลาด: 20253) "</tablename>
263134967570การแก้ไข: มีชุดผลลัพธ์ที่ว่างถูกส่งกลับเมื่อคุณรัน SSIS เป็นแพคเกจที่ประกอบด้วยการเรียกใช้ SQL งานใน SQL Server 2005 Service Pack 2
263120967618ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณส่งรายงานไปยังแฟ้ม PDF ในบริการรายงานของ SQL Server 2005: "ต้องใช้หมายเลขไม่เป็นลบ"
263132967625ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูลเมตา ขนาด ด้วย ID ของ ' <dimension id=""> ', ชื่อของ ' <dimension name=""> ' อ้างอิงโดย ' <cube name=""> ' cube ไม่มี "</cube> </dimension> </dimension>

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ:12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ไม่ประกอบด้วยการปรับปรุงของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL เป็นนำออกใช้พร้อมกับ 12 ปรับปรุงที่สะสม
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3315.023,38404 2009 Feb3:03x86
Bcp.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:03x86
Chsbrkr.dll12.0.9427.11,682,25627 2008 Oct16:32x86
Chtbrkr.dll12.0.9427.16,110,03227 2008 Oct16:32x86
Databasemailengine.dll9.0.3315.075,60804 2009 Feb3:03x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3315.042,84004 2009 Feb3:03x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58404 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88004 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3315.067,41604 2009 Feb3:03x86
Dts.dll2005.90.3315.01,099,09604 2009 Feb3:03x86
Dtsconn.dll2005.90.3315.0247,12804 2009 Feb3:03x86
Dtspipeline.dll2005.90.3315.0602,45604 2009 Feb3:03x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.030,04004 2009 Feb3:03x86
Fteref.dll12.0.9427.1446,46427 2008 Oct16:32x86
Infosoft.dll12.0.9427.1465,74427 2008 Oct16:32x86
Korwbrkr.dll12.0.9427.168,43227 2008 Oct16:32x86
Langwrbk.dll12.0.9427.1133,96827 2008 Oct16:32x86
Logread.exe2005.90.3315.0399,19204 2009 Feb3:04x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.029,01604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,47204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.01,624,92004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:06x86
Msfte.dll12.0.9427.12,427,72827 2008 Oct16:32x86
Msftefd.exe12.0.9427.164,33627 2008 Oct16:32x86
Msftepxy.dll12.0.9427.193,00827 2008 Oct16:32x86
Msftesql.exe12.0.9427.193,00827 2008 Oct16:32x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0196,95204 2009 Feb3:06x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,157,32827 2008 Oct16:32x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdredir.dll9.0.3315.04,019,54404 2009 Feb3:06x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28804 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10404 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3315.0866,64804 2009 Feb3:07x86
Nlhtml.dll12.0.9427.1121,68027 2008 Oct16:32x86
Nls400.dll5.0.7112.012,287,31227 2008 Oct16:32x86
Odsole70.dll2005.90.3315.055,64004 2009 Feb3:07x86
Osql.exe2005.90.3315.050,52004 2009 Feb3:07x86
Query.dll12.0.9427.145,90427 2008 Oct16:32x86
Rdistcom.dll2005.90.3315.0643,92804 2009 Feb3:07x86
Repldp.dll2005.90.3315.0185,17604 2009 Feb3:07x86
Replerrx.dll2005.90.3315.0111,44804 2009 Feb3:07x86
Replisapi.dll2005.90.3315.0269,65604 2009 Feb3:07x86
Replmerg.exe2005.90.3315.0317,78404 2009 Feb3:07x86
Replprov.dll2005.90.3315.0551,25604 2009 Feb3:07x86
Replrec.dll2005.90.3315.0783,70404 2009 Feb3:07x86
Replsub.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb3:07x86
Replsync.dll2005.90.3315.098,13604 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Snapshot.exe9.0.3315.011,09604 2009 Feb3:07x86
Sqlaccess.dll2005.90.3315.0346,96804 2009 Feb3:07x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3315.044,37604 2009 Feb3:08x86
Sqlagent90.exe2005.90.3315.0345,94404 2009 Feb3:08x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:08x86
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0140,63204 2009 Feb3:08x86
Sqlctr90.dll2005.90.3315.064,34404 2009 Feb3:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,071,44804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmaint.exe2005.90.3315.075,09604 2009 Feb3:08x86
Sqlmergx.dll2005.90.3315.0190,80804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3315.025,43204 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3315.029,223,76804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0104,28004 2009 Feb3:08x86
Sqlwep.dll2005.90.3315.087,38404 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqsrvres.dll2005.90.3315.066,90404 2009 Feb3:08x86
Ssradd.dll2005.90.3315.039,25604 2009 Feb3:08x86
Ssravg.dll2005.90.3315.039,76804 2009 Feb3:08x86
Ssrmax.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:08x86
Ssrmin.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3315.026,96804 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Tablediff.exe2005.90.3315.083,80004 2009 Feb3:09x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.1203,60027 2008 Oct16:32x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.1195,40827 2008 Oct16:32x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0191,32004 2009 Feb3:09x86
Xpadsi90.exe2005.90.3315.047,96004 2009 Feb3:09x86
Xpqueue.dll2005.90.3315.053,59204 2009 Feb3:09x86
Xprepl.dll2005.90.3315.069,97604 2009 Feb3:09x86
Xpstar90.dll2005.90.3315.0295,25604 2009 Feb3:09x86
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdredir.dll9.0.3315.04,019,54404 2009 Feb3:06x86
Msmdspdm.dll9.0.3315.0198,48804 2009 Feb3:06x86
Msmdsrv.exe9.0.3315.014,940,50404 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3315.0558,93604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,50404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3315.0333,65604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3315.0304,98404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3315.0288,60004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3315.01,673,04804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3315.0108,37604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,74204 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,27204 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe9.0.3315.05,613,40004 2009 Feb3:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,079,12804 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,062,74404 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,140,56804 2009 Feb3:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:03x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,79404 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้34,36604 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3315.01,115,99204 2009 Feb3:07x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3315.0129,88004 2009 Feb3:07x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3315.013,65604 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3315.01,722,20004 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3315.01,328,98404 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3315.03,379,03204 2009 Feb3:07x86
Rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้1,180,83304 2009 Feb3:11ไม่สามารถใช้งานได้
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Nsservice.exe9.0.3315.018,26404 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.3315.01,099,09604 2009 Feb3:03x86
Dtsconn.dll2005.90.3315.0247,12804 2009 Feb3:03x86
Dtspipeline.dll2005.90.3315.0602,45604 2009 Feb3:03x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.030,04004 2009 Feb3:03x86
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0252,76004 2009 Feb3:03x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0261,46404 2009 Feb3:03x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,47204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.091,99204 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:06x86
Msdtssrvr.exe9.0.3315.0202,58404 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldest.dll2005.90.3315.0169,30404 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0104,28004 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Txagg.dll2005.90.3315.0201,04804 2009 Feb3:09x86
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:09x86
Txlookup.dll2005.90.3315.0241,49604 2009 Feb3:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0137,56004 2009 Feb3:09x86
sql Server 2005 มือ รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.3315.0898,39204 2009 Feb3:03x86
Bcp.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:03x86
Connectiondlg.dll9.0.3315.0956,24804 2009 Feb3:03x86
Dts.dll2005.90.3315.01,099,09604 2009 Feb3:03x86
Dtsconn.dll2005.90.3315.0247,12804 2009 Feb3:03x86
Dtspipeline.dll2005.90.3315.0602,45604 2009 Feb3:03x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.030,04004 2009 Feb3:03x86
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0252,76004 2009 Feb3:03x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0261,46404 2009 Feb3:03x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.029,01604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3315.02,762,58404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3315.0505,68804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3315.05,453,65604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3315.01,714,00804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3315.0919,38404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3315.06,158,16804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3315.0558,93604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3315.04,814,68004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3315.02,217,81604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,50404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3315.0333,65604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3315.0304,98404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3315.0288,60004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3315.01,673,04804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,47204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3315.0718,68004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.01,624,92004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3315.059,22404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.091,99204 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:06x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0196,95204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Objectexplorer.dll9.0.3315.02,705,24004 2009 Feb3:07x86
Osql.exe2005.90.3315.050,52004 2009 Feb3:07x86
Replerrx.dll2005.90.3315.0111,44804 2009 Feb3:07x86
Replisapi.dll2005.90.3315.0269,65604 2009 Feb3:07x86
Replprov.dll2005.90.3315.0551,25604 2009 Feb3:07x86
Replrec.dll2005.90.3315.0783,70404 2009 Feb3:07x86
Replsub.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3315.01,115,99204 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0140,63204 2009 Feb3:08x86
Sqldest.dll2005.90.3315.0169,30404 2009 Feb3:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,071,44804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3315.06,080,34404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0104,28004 2009 Feb3:08x86
Sqlwb.exe2005.90.3315.0820,56804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Ssradd.dll2005.90.3315.039,25604 2009 Feb3:08x86
Ssravg.dll2005.90.3315.039,76804 2009 Feb3:08x86
Ssrmax.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:08x86
Ssrmin.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3315.026,96804 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Txagg.dll2005.90.3315.0201,04804 2009 Feb3:09x86
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:09x86
Txlookup.dll2005.90.3315.0241,49604 2009 Feb3:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0137,56004 2009 Feb3:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0191,32004 2009 Feb3:09x86
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3315.029,03204 2009 Feb4:19x64
Bcp.exe2005.90.3315.084,84004 2009 Feb4:19x64
Chsbrkr.dll12.0.9427.11,691,47227 2008 Oct18:52x64
Chtbrkr.dll12.0.9427.16,106,44827 2008 Oct18:52x64
Databasemailengine.dll9.0.3315.075,62404 2009 Feb4:19x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3315.042,85604 2009 Feb4:19x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58404 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88004 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3315.083,30404 2009 Feb4:19x64
Dts.dll2005.90.3315.01,890,15204 2009 Feb4:19x64
Dtsconn.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb4:19x64
Dtspipeline.dll2005.90.3315.01,062,24804 2009 Feb4:19x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.040,80804 2009 Feb4:19x64
Fteref.dll12.0.9427.1433,15227 2008 Oct18:52x64
Infosoft.dll12.0.9427.1618,83227 2008 Oct18:52x64
Korwbrkr.dll12.0.9427.199,15227 2008 Oct18:52x64
Langwrbk.dll12.0.9427.1234,32027 2008 Oct18:52x64
Logread.exe2005.90.3315.0525,14404 2009 Feb4:20x64
Mergetxt.dll2005.90.3315.034,66404 2009 Feb4:20x64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,48804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.01,831,78404 2009 Feb4:20x64
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:20x86
Msfte.dll12.0.9427.13,805,52027 2008 Oct18:52x64
Msftefd.exe12.0.9427.196,59227 2008 Oct18:52x64
Msftepxy.dll12.0.9427.1124,75227 2008 Oct18:52x64
Msftesql.exe12.0.9427.1155,98427 2008 Oct18:52x64
Msgprox.dll2005.90.3315.0258,39204 2009 Feb4:20x64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,418,96027 2008 Oct18:52x64
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdredir.dll9.0.3315.04,019,54404 2009 Feb3:06x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28804 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10404 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3315.01,381,72004 2009 Feb4:21x64
Nlhtml.dll12.0.9427.1189,26427 2008 Oct18:52x64
Nls400.dll5.0.7112.014,101,84027 2008 Oct18:52x64
Odsole70.dll2005.90.3315.086,87204 2009 Feb4:21x64
Osql.exe2005.90.3315.082,79204 2009 Feb4:21x64
Query.dll12.0.9427.165,87227 2008 Oct18:52x64
Rdistcom.dll2005.90.3315.0828,77604 2009 Feb4:21x64
Repldp.dll2005.90.3315.0185,17604 2009 Feb3:07x86
Repldp.dll2005.90.3315.0236,90404 2009 Feb4:21x64
Replerrx.dll2005.90.3315.0142,69604 2009 Feb4:21x64
Replisapi.dll2005.90.3315.0392,55204 2009 Feb4:21x64
Replmerg.exe2005.90.3315.0414,56804 2009 Feb4:21x64
Replprov.dll2005.90.3315.0750,95204 2009 Feb4:21x64
Replrec.dll2005.90.3315.01,011,03204 2009 Feb4:21x64
Replsub.dll2005.90.3315.0515,94404 2009 Feb4:21x64
Replsync.dll2005.90.3315.0127,83204 2009 Feb4:21x64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Snapshot.exe9.0.3315.011,09604 2009 Feb3:07x86
Snapshot.exe9.0.3315.011,11204 2009 Feb4:21x86
Sqlaccess.dll2005.90.3315.0354,15204 2009 Feb4:21x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3315.063,33604 2009 Feb4:21x64
Sqlagent90.exe2005.90.3315.0425,32004 2009 Feb4:21x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:08x86
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0335,72004 2009 Feb4:22x64
Sqlctr90.dll2005.90.3315.064,34404 2009 Feb3:08x86
Sqlctr90.dll2005.90.3315.087,40004 2009 Feb4:22x64
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,245,03204 2009 Feb4:22x64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmaint.exe2005.90.3315.089,94404 2009 Feb4:22x64
Sqlmergx.dll2005.90.3315.0233,32004 2009 Feb4:22x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlrepss90.dll2005.90.3315.033,64004 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3315.039,666,53604 2009 Feb4:22x64
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0150,37604 2009 Feb4:22x64
Sqlwep.dll2005.90.3315.087,38404 2009 Feb3:08x86
Sqlwep.dll2005.90.3315.0120,16804 2009 Feb4:22x64
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Sqsrvres.dll2005.90.3315.079,72004 2009 Feb4:23x64
Ssradd.dll2005.90.3315.047,46404 2009 Feb4:23x64
Ssravg.dll2005.90.3315.048,48804 2009 Feb4:23x64
Ssrmax.dll2005.90.3315.044,90404 2009 Feb4:23x64
Ssrmin.dll2005.90.3315.044,90404 2009 Feb4:23x64
Ssrpub.dll2005.90.3315.031,59204 2009 Feb4:23x64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
Tablediff.exe2005.90.3315.083,80004 2009 Feb4:23x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.1207,18427 2008 Oct18:52x64
Xmlfilt.dll12.0.9427.1267,60027 2008 Oct18:52x64
Xmlsub.dll2005.90.3315.0315,75204 2009 Feb4:23x64
Xpadsi90.exe2005.90.3315.066,40804 2009 Feb4:23x64
Xpqueue.dll2005.90.3315.067,92804 2009 Feb4:23x64
Xprepl.dll2005.90.3315.085,84804 2009 Feb4:23x64
Xpstar90.dll2005.90.3315.0548,20004 2009 Feb4:23x64
sql Server 2005 Analysis Services, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.032,250,21604 2009 Feb4:20x64
Msmdredir.dll9.0.3315.04,019,54404 2009 Feb3:06x86
Msmdspdm.dll9.0.3315.0198,50404 2009 Feb4:21x86
Msmdsrv.exe9.0.3315.031,639,40004 2009 Feb4:21x64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.09,800,04004 2009 Feb4:21x64
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Msolap90.dll9.0.3315.05,929,32004 2009 Feb4:21x64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
บริการของ sql Server 2005 Reporting, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3315.0157,54404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3315.0558,95204 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,52004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3315.0333,67204 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3315.0304,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3315.0288,61604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3315.01,673,06404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3315.0108,39204 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.032,250,21604 2009 Feb4:20x64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.09,800,04004 2009 Feb4:21x64
Reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,74204 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,27204 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe9.0.3315.05,613,40004 2009 Feb3:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,079,12804 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,062,74404 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,140,56804 2009 Feb3:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:03x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,79404 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้34,36604 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3315.079,72004 2009 Feb4:21x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3315.01,116,00804 2009 Feb4:21x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3315.0158,05604 2009 Feb4:21x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3315.013,67204 2009 Feb4:21x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3315.01,722,21604 2009 Feb4:21x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3315.01,329,00004 2009 Feb4:21x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3315.03,379,03204 2009 Feb3:07x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3315.03,664,21604 2009 Feb4:21x64
Rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้1,180,83304 2009 Feb3:11ไม่สามารถใช้งานได้
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Nsservice.exe9.0.3315.018,28004 2009 Feb4:21x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
บริการของ sql Server 2005 รวม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.3315.01,890,15204 2009 Feb4:19x64
Dtsconn.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb4:19x64
Dtspipeline.dll2005.90.3315.01,062,24804 2009 Feb4:19x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.040,80804 2009 Feb4:19x64
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0417,64004 2009 Feb4:19x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0427,35204 2009 Feb4:19x64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,48804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.092,00804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:20x86
Msdtssrvr.exe9.0.3315.0198,48804 2009 Feb4:20x64
Msmdlocal.dll9.0.3315.032,250,21604 2009 Feb4:20x64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldest.dll2005.90.3315.0264,04004 2009 Feb4:22x64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0150,37604 2009 Feb4:22x64
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
Txagg.dll2005.90.3315.0327,01604 2009 Feb4:23x64
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0475,49604 2009 Feb4:23x64
Txlookup.dll2005.90.3315.0402,79204 2009 Feb4:23x64
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0232,29604 2009 Feb4:23x64
sql Server 2005 มือ x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.3315.0898,39204 2009 Feb3:03x86
Bcp.exe2005.90.3315.084,84004 2009 Feb4:19x64
Connectiondlg.dll9.0.3315.0956,24804 2009 Feb3:03x86
Dts.dll2005.90.3315.01,099,09604 2009 Feb3:03x86
Dtsconn.dll2005.90.3315.0247,12804 2009 Feb3:03x86
Dtspipeline.dll2005.90.3315.0602,45604 2009 Feb3:03x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.030,04004 2009 Feb3:03x86
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0252,76004 2009 Feb3:03x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0261,46404 2009 Feb3:03x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.029,01604 2009 Feb3:04x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.034,66404 2009 Feb4:20x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3315.02,762,58404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3315.0505,68804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3315.05,453,65604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3315.01,714,00804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3315.0919,38404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3315.06,158,16804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3315.0558,93604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3315.04,814,68004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3315.02,217,81604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,50404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3315.0333,65604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3315.0304,98404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3315.0288,60004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3315.01,673,04804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,47204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3315.0718,68004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.01,624,92004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3315.059,22404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb4:20x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.091,99204 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.4215,87223 Sep 20056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0196,95204 2009 Feb3:06x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0258,39204 2009 Feb4:20x64
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.032,250,21604 2009 Feb4:20x64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.09,800,04004 2009 Feb4:21x64
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Msolap90.dll9.0.3315.05,929,32004 2009 Feb4:21x64
Objectexplorer.dll9.0.3315.02,705,24004 2009 Feb3:07x86
Osql.exe2005.90.3315.082,79204 2009 Feb4:21x64
Replerrx.dll2005.90.3315.0111,44804 2009 Feb3:07x86
Replerrx.dll2005.90.3315.0142,69604 2009 Feb4:21x64
Replisapi.dll2005.90.3315.0269,65604 2009 Feb3:07x86
Replisapi.dll2005.90.3315.0392,55204 2009 Feb4:21x64
Replprov.dll2005.90.3315.0551,25604 2009 Feb3:07x86
Replprov.dll2005.90.3315.0750,95204 2009 Feb4:21x64
Replrec.dll2005.90.3315.0783,70404 2009 Feb3:07x86
Replrec.dll2005.90.3315.01,011,03204 2009 Feb4:21x64
Replsub.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb3:07x86
Replsub.dll2005.90.3315.0515,94404 2009 Feb4:21x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3315.01,115,99204 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0335,72004 2009 Feb4:22x64
Sqldest.dll2005.90.3315.0169,30404 2009 Feb3:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,245,03204 2009 Feb4:22x64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.080,74404 2009 Feb4:22x64
Sqlmanagerui.dll9.0.3315.06,080,34404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0314,72804 2009 Feb4:22x64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb4:22x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0104,28004 2009 Feb3:08x86
Sqlwb.exe2005.90.3315.0820,56804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,10404 2009 Feb4:22x86
Ssradd.dll2005.90.3315.039,25604 2009 Feb3:08x86
Ssradd.dll2005.90.3315.047,46404 2009 Feb4:23x64
Ssravg.dll2005.90.3315.039,76804 2009 Feb3:08x86
Ssravg.dll2005.90.3315.048,48804 2009 Feb4:23x64
Ssrmax.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:08x86
Ssrmax.dll2005.90.3315.044,90404 2009 Feb4:23x64
Ssrmin.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:09x86
Ssrmin.dll2005.90.3315.044,90404 2009 Feb4:23x64
Ssrpub.dll2005.90.3315.026,96804 2009 Feb3:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3315.031,59204 2009 Feb4:23x64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0832,87204 2009 Feb4:23x64
Txagg.dll2005.90.3315.0201,04804 2009 Feb3:09x86
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:09x86
Txlookup.dll2005.90.3315.0241,49604 2009 Feb3:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0137,56004 2009 Feb3:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0191,32004 2009 Feb3:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0315,75204 2009 Feb4:23x64
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3315.056,16804 2009 Feb6:49IA-64
Bcp.exe2005.90.3315.0153,96004 2009 Feb6:49IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9427.11,880,91227 2008 Oct17:31IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9427.16,150,99227 2008 Oct17:31IA-64
Databasemailengine.dll9.0.3315.075,62404 2009 Feb6:49x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3315.042,85604 2009 Feb6:49x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58404 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88004 2009 Feb1:16ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3315.0197,48004 2009 Feb6:49IA-64
Dts.dll2005.90.3315.03,513,19204 2009 Feb6:49IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3315.0721,76804 2009 Feb6:49IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3315.01,930,08804 2009 Feb6:49IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.081,76804 2009 Feb6:49IA-64
Fteref.dll12.0.9427.1433,15227 2008 Oct17:32IA-64
Infosoft.dll12.0.9427.11,912,65627 2008 Oct17:31IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9427.1180,04827 2008 Oct17:31IA-64
Langwrbk.dll12.0.9427.1330,57627 2008 Oct17:32IA-64
Logread.exe2005.90.3315.01,100,13604 2009 Feb6:50IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3315.068,96804 2009 Feb6:50IA-64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,48804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.02,542,44004 2009 Feb6:50IA-64
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,10404 2009 Feb6:50x86
Msfte.dll12.0.9427.17,069,52027 2008 Oct17:31IA-64
Msftefd.exe12.0.9427.1170,83227 2008 Oct17:31IA-64
Msftepxy.dll12.0.9427.1132,94427 2008 Oct17:31IA-64
Msftesql.exe12.0.9427.1292,17627 2008 Oct17:31IA-64
Msgprox.dll2005.90.3315.0541,54404 2009 Feb6:50IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,821,90427 2008 Oct17:32IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3315.050,007,40004 2009 Feb6:51IA-64
Msmdredir.dll9.0.3315.06,295,91204 2009 Feb6:51IA-64
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28804 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10404 2009 Feb1:07ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3315.02,730,34404 2009 Feb6:51IA-64
Nlhtml.dll12.0.9427.1293,20027 2008 Oct17:32IA-64
Nls400.dll5.0.7112.014,747,47227 2008 Oct17:32IA-64
Odsole70.dll2005.90.3315.0175,97604 2009 Feb6:51IA-64
Osql.exe2005.90.3315.0122,21604 2009 Feb6:51IA-64
Query.dll12.0.9427.1120,65627 2008 Oct17:32IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3315.01,889,64004 2009 Feb6:51IA-64
Repldp.dll2005.90.3315.0512,36004 2009 Feb6:51IA-64
Repldp.dll2005.90.3315.0185,17604 2009 Feb3:07x86
Replerrx.dll2005.90.3315.0307,04804 2009 Feb6:51IA-64
Replisapi.dll2005.90.3315.0781,67204 2009 Feb6:51IA-64
Replmerg.exe2005.90.3315.0954,72804 2009 Feb6:51IA-64
Replprov.dll2005.90.3315.01,627,49604 2009 Feb6:51IA-64
Replrec.dll2005.90.3315.02,148,20004 2009 Feb6:51IA-64
Replsub.dll2005.90.3315.01,156,96804 2009 Feb6:51IA-64
Replsync.dll2005.90.3315.0274,79204 2009 Feb6:51IA-64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Snapshot.exe9.0.3315.011,11204 2009 Feb6:52x86
Snapshot.exe9.0.3315.011,09604 2009 Feb3:07x86
Sqlaccess.dll2005.90.3315.0348,52004 2009 Feb6:52x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3315.0111,46404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3315.01,250,15204 2009 Feb6:52IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0500,58404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0529,76804 2009 Feb6:52IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3315.0127,84804 2009 Feb6:52IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3315.064,34404 2009 Feb3:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,770,85604 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmaint.exe2005.90.3315.0240,98404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.3315.0442,72804 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3315.063,32004 2009 Feb6:52IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3315.072,678,23204 2009 Feb6:53IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0314,21604 2009 Feb6:53IA-64
Sqlwep.dll2005.90.3315.0217,44804 2009 Feb6:53IA-64
Sqlwep.dll2005.90.3315.087,38404 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqsrvres.dll2005.90.3315.0143,72004 2009 Feb6:53IA-64
Ssradd.dll2005.90.3315.091,49604 2009 Feb6:53IA-64
Ssravg.dll2005.90.3315.091,49604 2009 Feb6:53IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3315.084,82404 2009 Feb6:53IA-64
Ssrmin.dll2005.90.3315.084,84004 2009 Feb6:53IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3315.061,28804 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Tablediff.exe2005.90.3315.083,81604 2009 Feb6:53x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.1250,70427 2008 Oct17:32IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9427.1441,16827 2008 Oct17:32IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3315.0589,14404 2009 Feb6:53IA-64
Xpadsi90.exe2005.90.3315.0123,24004 2009 Feb6:53IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3315.0116,56804 2009 Feb6:53IA-64
Xprepl.dll2005.90.3315.0166,24804 2009 Feb6:53IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3315.0963,94404 2009 Feb6:53IA-64
sql Server 2005 Analysis Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.050,007,40004 2009 Feb6:51IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdredir.dll9.0.3315.06,295,91204 2009 Feb6:51IA-64
Msmdspdm.dll9.0.3315.0198,50404 2009 Feb6:51x86
Msmdsrv.exe9.0.3315.048,957,28804 2009 Feb6:51IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.013,170,53604 2009 Feb6:51IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msolap90.dll9.0.3315.07,912,29604 2009 Feb6:51IA-64
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3315.0500,58404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3315.0157,54404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3315.0558,95204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,52004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3315.0333,67204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3315.0305,00004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3315.0288,61604 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3315.01,673,06404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3315.0108,39204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.050,007,40004 2009 Feb6:51IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.013,170,53604 2009 Feb6:51IA-64
Reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,74204 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,27204 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe9.0.3315.05,613,40004 2009 Feb3:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,091,41604 2009 Feb3:03x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,079,12804 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,062,74404 2009 Feb3:04x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,066,84004 2009 Feb3:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3315.01,087,32004 2009 Feb3:03x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้15,79404 2009 Feb3:15ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้34,36604 2009 Feb3:13ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3315.079,72004 2009 Feb6:51x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3315.01,116,00804 2009 Feb6:51x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3315.0271,20804 2009 Feb6:51IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3315.013,67204 2009 Feb6:51x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3315.01,722,21604 2009 Feb6:51x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3315.01,329,00004 2009 Feb6:51x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3315.04,215,14404 2009 Feb6:51IA-64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3315.03,379,03204 2009 Feb3:07x86
Rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้1,180,83304 2009 Feb3:11ไม่สามารถใช้งานได้
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Nsservice.exe9.0.3315.018,28004 2009 Feb6:51x86
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.3315.03,513,19204 2009 Feb6:49IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3315.0721,76804 2009 Feb6:49IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3315.01,930,08804 2009 Feb6:49IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.081,76804 2009 Feb6:49IA-64
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0905,06404 2009 Feb6:49IA-64
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0931,17604 2009 Feb6:49IA-64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,48804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,54404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.092,00804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,10404 2009 Feb6:50x86
Msdtssrvr.exe9.0.3315.0198,50404 2009 Feb6:50IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3315.050,007,40004 2009 Feb6:51IA-64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqldest.dll2005.90.3315.0598,37604 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0314,21604 2009 Feb6:53IA-64
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Txagg.dll2005.90.3315.0781,67204 2009 Feb6:53IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0908,13604 2009 Feb6:53IA-64
Txlookup.dll2005.90.3315.0854,87204 2009 Feb6:53IA-64
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0520,04004 2009 Feb6:53IA-64
sql Server 2005 มือ รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.3315.0898,39204 2009 Feb3:03x86
Bcp.exe2005.90.3315.0153,96004 2009 Feb6:49IA-64
Connectiondlg.dll9.0.3315.0956,24804 2009 Feb3:03x86
Dts.dll2005.90.3315.01,099,09604 2009 Feb3:03x86
Dtsconn.dll2005.90.3315.0247,12804 2009 Feb3:03x86
Dtspipeline.dll2005.90.3315.0602,45604 2009 Feb3:03x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.3315.030,04004 2009 Feb3:03x86
Flatfiledest.dll2005.90.3315.0252,76004 2009 Feb3:03x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3315.0261,46404 2009 Feb3:03x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.029,01604 2009 Feb3:04x86
Mergetxt.dll2005.90.3315.068,96804 2009 Feb6:50IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3315.02,762,58404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3315.0505,68804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3315.05,453,65604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3315.01,214,29604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3315.01,714,00804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3315.0919,38404 2009 Feb3:04x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3315.06,158,16804 2009 Feb3:04x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3315.01,275,73604 2009 Feb3:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3315.0796,50404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,43204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3315.0153,44804 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3315.0329,56004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3315.0112,47204 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3315.0292,69604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3315.0718,68004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3315.01,624,92004 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3315.0157,52804 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3315.059,22404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,74404 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3315.038,76004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,41604 2009 Feb3:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3315.01,603,43204 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,96804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3315.0218,98404 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,90404 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3315.0898,92004 2009 Feb6:50x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3315.091,99204 2009 Feb3:06x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.4215,87223 Sep 20056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3315.0499,03204 2009 Feb3:06x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0196,95204 2009 Feb3:06x86
Msgprox.dll2005.90.3315.0541,54404 2009 Feb6:50IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3315.015,970,13604 2009 Feb3:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3315.050,007,40004 2009 Feb6:51IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3315.06,042,96804 2009 Feb3:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3315.013,170,53604 2009 Feb6:51IA-64
Msolap90.dll9.0.3315.04,297,04804 2009 Feb3:07x86
Msolap90.dll9.0.3315.07,912,29604 2009 Feb6:51IA-64
Objectexplorer.dll9.0.3315.02,705,24004 2009 Feb3:07x86
Osql.exe2005.90.3315.0122,21604 2009 Feb6:51IA-64
Replerrx.dll2005.90.3315.0111,44804 2009 Feb3:07x86
Replerrx.dll2005.90.3315.0307,04804 2009 Feb6:51IA-64
Replisapi.dll2005.90.3315.0269,65604 2009 Feb3:07x86
Replisapi.dll2005.90.3315.0781,67204 2009 Feb6:51IA-64
Replprov.dll2005.90.3315.0551,25604 2009 Feb3:07x86
Replprov.dll2005.90.3315.01,627,49604 2009 Feb6:51IA-64
Replrec.dll2005.90.3315.0783,70404 2009 Feb3:07x86
Replrec.dll2005.90.3315.02,148,20004 2009 Feb6:51IA-64
Replsub.dll2005.90.3315.0404,82404 2009 Feb3:07x86
Replsub.dll2005.90.3315.01,156,96804 2009 Feb6:51IA-64
Sac.exe2005.90.3315.079,70404 2009 Feb3:07x86
Sqlcmd.exe2005.90.3315.0529,76804 2009 Feb6:52IA-64
Sqldest.dll2005.90.3315.0169,30404 2009 Feb3:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3315.01,770,85604 2009 Feb6:52IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3315.065,36804 2009 Feb3:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3315.0185,70404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlmanagerui.dll9.0.3315.06,080,34404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0233,30404 2009 Feb3:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3315.0614,74404 2009 Feb6:52IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3315.01,242,96804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,04804 2009 Feb3:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3315.0137,06404 2009 Feb6:53x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.3315.0104,28004 2009 Feb3:08x86
Sqlwb.exe2005.90.3315.0820,56804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb3:08x86
Sqlwtsn.exe9.0.3315.096,08804 2009 Feb6:53x86
Ssradd.dll2005.90.3315.039,25604 2009 Feb3:08x86
Ssradd.dll2005.90.3315.091,49604 2009 Feb6:53IA-64
Ssravg.dll2005.90.3315.039,76804 2009 Feb3:08x86
Ssravg.dll2005.90.3315.091,49604 2009 Feb6:53IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:08x86
Ssrmax.dll2005.90.3315.084,82404 2009 Feb6:53IA-64
Ssrmin.dll2005.90.3315.037,72004 2009 Feb3:09x86
Ssrmin.dll2005.90.3315.084,84004 2009 Feb6:53IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3315.026,96804 2009 Feb3:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3315.061,28804 2009 Feb6:53IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3315.0611,67204 2009 Feb3:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3315.02,347,86404 2009 Feb6:53IA-64
Txagg.dll2005.90.3315.0201,04804 2009 Feb3:09x86
Txgroupdups.dll2005.90.3315.0239,44804 2009 Feb3:09x86
Txlookup.dll2005.90.3315.0241,49604 2009 Feb3:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3315.0137,56004 2009 Feb3:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0191,32004 2009 Feb3:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3315.0589,14404 2009 Feb6:53IA-64

แฟ้มข้อมูลสำหรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนของ Client SQL Native ที่นำออกใช้พร้อมกับ 12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

sql Native Client รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sqlncli.dll2005.90.3315.02,238,80804 2009 Feb3:08x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23222 Sep 200523:48x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86422 Sep 200523:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68822 Sep 200523:48x86
sql Native Client, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sqlncli.dll2005.90.3315.02,760,04004 2009 Feb4:22x64
Sqlncli.dll2005.90.3315.02,238,80804 2009 Feb3:08x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23222 Sep 200523:48x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42516,09622 Sep 200523:27x64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72822 Sep 200523:28x64
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86422 Sep 200523:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68822 Sep 200523:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78422 Sep 200523:26x64
sql Native Client รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23222 Sep 200523:48x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42572,41622 Sep 200523:29IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,385,47222 Sep 200523:31IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86422 Sep 200523:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.421,484,80022 Sep 200523:28IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68822 Sep 200523:48x86
Sqlncli.dll2005.90.3315.02,238,80804 2009 Feb3:08x86
Sqlncli.dll2005.90.3315.05,439,32004 2009 Feb6:52IA-64

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
  2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 962970 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/22/2010 21:01:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB962970 KbMtth
คำติชม