ในระหว่างการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้หรือออกจากระบบ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด stop 0x00000050 และระบบจะเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:966319
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista Service Pack 1 (SP1), คุณซ้ำ ๆ พบรหัสข้อผิดพลาด stop 0x00000050 ระหว่างผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบ จากนั้น ที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-เคอร์เนลแยก
วันที่:วันที่&เวลา
รหัสเหตุการณ์: 5
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: {กู้รีจิสทรีไฮฟ์คืน} รีจิสทรีไฮฟ์ (แฟ้ม): ' \ สี\C:\Users\ชื่อผู้ใช้:\ntuser.dat ' ได้รับความเสียหาย และได้ถูกกู้คืน ข้อมูลบางอย่างอาจมีการสูญหาย

หมายเหตุ:ปัญหานี้มักเกิดขึ้นบนเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย

windows Server 2008 และ Windows Vista SP1 พยายามแก้ไขส่วนกำหนดค่าเมื่อโปรไฟล์ที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะ self-correcting ของรีจิสทรีคำนวณขนาดโครงสร้างอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ระบบการเข้าถึงอยู่หน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2008

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Vista Service Pack 1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
windows Server 2008 และ Windows Vista, x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223663,600,86402 2009 Feb06:01ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223663,548,64002 2009 Feb06:01ไม่สามารถใช้งานได้
windows Server 2008 และ Windows Vista, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223664,691,44002 2009 Feb06:สีกันx64
windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223669,491,93602 2009 Feb05:37IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb966319_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36702 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43102 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42102 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42302 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42502 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43102 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42202 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42902 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_6c7f246bcd6bec30.manifestไม่สามารถใช้งานได้17,80602 2009 Feb06:28ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_c89dbfef85c95d66.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,51202 2009 Feb07:14ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37502 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43902 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42902 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43102 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43302 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43902 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43002 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43702 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_6c80c861cd69f52c.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,81902 2009 Feb06:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42502 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42602 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42902 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43402 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42602 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb966319_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43302 2009 Feb17:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 966319 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 05:16:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB966319 KbMtth
คำติชม