เมาส์ Doesn't ทำงานกับเชลล์ของ MS-DOS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:96706
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้เชลล์ MS-DOS ย้ายเมาส์ erratically หรือตัวชี้เมาส์ไม่ปรากฏทั้งหมด หรือ กล่องโต้ตอบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม MS-DOS เชลล์เป็นครั้งแรก:
คำเตือน:

คุณไม่มีโปรแกรมควบคุมเมาส์ปัจจุบัน โปรแกรมควบคุมนี้อาจทำให้ระบบหยุด หรือทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับเชลล์ MS-DOS

ติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไดรเวอร์ที่จะทำงานกับเชลล์ของ MS-DOS

<disable mouse=""> <use mouse="" anyway=""></use></disable>
หมายเหตุ: หากปรากฏกล่องโต้ตอบก่อนหน้านี้ และในขณะนี้คุณต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานเมาส์ของคุณ คุณต้องแก้ไขแฟ้ม DOSSHELL.INI ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน DOSSHELL.INI ให้ดูที่ส่วน "ปิดใช้งานและ Re-Enabling ของคุณเมาส์ด้วย MS-DOS เชลล์" ในบทความนี้
สาเหตุ
โปรแกรมควบคุมเมาส์ที่คุณกำลังใช้อาจถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่เข้ากันกับเชลล์ของ MS-DOS หรือตัวแก้ไข MS-DOS (โปรแกรมควบคุมเมาส์เป็นแฟ้มที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแปลย้ายเมาส์ของคุณเมาส์ทุกควรจะ มีโปรแกรมควบคุมเมาส์ของคุณเอง)

โปรแกรมควบคุมของเมาส์บางรุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานดีกับเชลล์ MS-DOS ได้เนื่องจากจะไม่สามารถดำเนินการฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็น โดยเชลล์ MS-DOS ยัง โดยใช้โปรแกรมควบคุมเมาส์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับเมาส์ของคุณอาจทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากความแตกต่างของฮาร์ดแวร์ไป
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าคุณมีตัวชี้เมาส์ไม่มีเลย การอ้างอิงไปยังส่วน "ติดตรวจสอบของคุณเมาส์ไดรเวอร์ตั้ง" ด้านล่าง ถ้าคุณมีตัวชี้เมาส์ แต่ย้าย erratically หรือไม่ หรือ ถ้ากล่องโต้ตอบ "คุณไม่มีโปรแกรมปัจจุบันเมาส์ควบคุม..." ปรากฏ โปรดดูส่วน "ความเข้ากันตรวจสอบของคุณเมาส์โปรแกรมควบคุมได้" ในบทความนี้

ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเมาส์ของคุณ

เมื่อต้องการดูว่า โปรแกรมควบคุมเมาส์ของคุณติดตั้งอย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะถือว่า เมาส์ของคุณใช้โปรแกรมควบคุมที่เรียกว่า MOUSE.SYS หรือ MOUSE.COM ถ้าคุณไม่พบแฟ้มอย่างใดอย่างหนึ่งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเมาส์ของคุณสำหรับชื่อโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง และใช้ได้ทุกที่เหมาะสม

 1. ที่พร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด
  <drive>:</drive>
  cd <drive>:\ </drive>
  dir mouse.* /s
  โดยที่ <drive>คือ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ของคุณ (ถ้าคุณมีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่ง ทำคำสั่งนี้สำหรับทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ในระบบของคุณ) ตัวอย่างเช่น ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณคือ ไดรฟ์ C พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด: </drive>
  c:
  c:\ ซีดี
  dir mouse.* /s
  MS-DOS แสดงตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มทั้งหมดของเมาส์บนไดรฟ์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีแฟ้ม MOUSE.COM หรือ MOUSE.SYS และไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มของบันทึกย่อ ถ้าคุณมีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบแต่ละไดรฟ์สำหรับแฟ้มเหล่านี้

  ถ้าคุณไม่มีการอย่างใดอย่างหนึ่งแฟ้มเหล่านี้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คัดลอกแฟ้มจากฟล็อปปี้ดิสก์ที่มาพร้อมกับเมาส์
 3. ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อเปิดแฟ้ม CONFIG.SYS ของคุณ (ถ้ามี MOUSE.SYS) หรือแฟ้มของคุณ AUTOEXEC.BAT (ถ้ามี MOUSE.COM) ถ้าคุณต้องการใช้ตัวแก้ไข MS-DOS พิมพ์ต่อไปนี้ใน MS-DOS พร้อมท์การคำสั่ง และกด ENTER
  แก้ไข <drive>: \config.sys </drive>
  หรือ
  แก้ไข <drive>: \autoexec.bat </drive>
  ที่ <drive>เป็นไดรฟ์เริ่มต้นซึ่ง AUTOEXEC.BAT หรือ CONFIG.SYS ในขณะนี้อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณคือ ไดรฟ์ C พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: </drive>
  แก้ไข c:\config.sys
  หรือ
  แก้ไข c:\autoexec.bat
 4. ตรวจสอบแฟ้มคุณเปิดการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับการเริ่มการทำงานของเมาส์ของคุณ และตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเมาส์ของคุณว่าเหมือนกับที่ตั้งที่ระบุไว้ในคำสั่ง นอกจากนี้ ตรวจสอบจุดเส้นทางของคุณไปเป็นรุ่นล่าสุดของแฟ้มเมาส์ของคุณหรือไม่ ถ้าคุณมี MOUSE.SYS คำสั่งที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ในแฟ้ม CONFIG.SYS ของคุณ
  อุปกรณ์ = <path>: \mouse.sys </path>
  เส้นทางที่เป็นเส้นทางไปยังแฟ้ม MOUSE.SYS ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้า MOUSE.SYS อยู่ในไดเรกทอรีของเมาส์บนไดรฟ์ C คำสั่งดังต่อไปนี้ควรอยู่ในแฟ้ม CONFIG.SYS ของคุณ:
  device=c:\mouse\mouse.sys
  ถ้าคุณมี MOUSE.COM คำสั่งที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ในแฟ้ม AUTOEXEC.BAT
  <path>: \mouse.com</path>
  โดยที่ <path>คือ พาธไปยังแฟ้ม MOUSE.COM ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้า MOUSE.COM อยู่ในไดเรกทอรีของเมาส์บนไดรฟ์ C คำสั่งดังต่อไปนี้ควรอยู่ในแฟ้ม AUTOEXEC.BAT: </path>
  c:\mouse\mouse.com
 5. บันทึกแฟ้ม และการออกจากตัวแก้ไขข้อความ If you're using MS-DOS Editor, choose Exit from the File menu. When MS-DOS Editor displays a dialog box prompting you to save your file, choose the Yes button or press ENTER.
 6. If you modified your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file, restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.
 7. Start MS-DOS Shell to determine whether this solved the problem. If the problem still occurs, check your mouse driver's compatibility with MS-DOS Shell, as described below.

Check Your Mouse Driver Compatibility

To determine whether your mouse driver is compatible with MS-DOSShell, proceed as follows:

 1. Determine the version number of your mouse driver.

  For some mouse drivers, you can find out what version you have by typingmouseat the MS-DOS command prompt. Or, observe the message your computer displays when your mouse driver starts. If your mouse driver starts from your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file, as is usually the case, the message appears when you start your computer. This message often includes the version number.
 2. Ensure your mouse driver is compatible with MS-DOS. The following is a list of compatible mouse drivers:
     Type of Mouse    Compatible Versions   ---------------------------------------   Genius       9.06 or later   Hewlett-Packard(R) 7.04 or later   IBM(R) PS/2(R)   7.04 or later   Logitech(TM)    5.01 or later   Microsoft      6.21 or later   Mouse Systems    7.01 or later
 3. If your mouse driver is not on this list, contact your vendor for an updated driver. If you have a Microsoft Mouse and MS-DOS Upgrade version 5.0a (MS-DOS file dates of 11/11/91) or 6.0, you can install a compatible mouse driver from your MS-DOS installation disks by doing the following:

  1. Perform Procedure 1 to determine if you are loading MOUSE.COM or MOUSE.SYS and where the mouse driver you are currently using is located.
  2. MS-DOS 5.0a and 6.0 both ship with MOUSE.COM only. If you found in Procedure 1 that you are using MOUSE.SYS, you'll need to disable the command in CONFIG.SYS by changing it to resemble the following
        rem device=<path>:\mouse.sys								
   where <path> is the path to MOUSE.SYS. For example, if MOUSE.SYS is located in the MOUSE directory on drive C, the command should appear as follows:</path>
        rem device=c:\mouse\mouse.sys								
   The REM command stands for "remark" and tells MS-DOS to ignore the command it precedes.

   Then add a line to your AUTOEXEC.BAT file using the same location for the path as you found in Procedure 1. It should look similar to the following line
        <path>:\mouse.com								
   where <path> is the path to MOUSE.COM. For example, if MOUSE.COM is located in the MOUSE directory on drive C, use the following line:</path>
        c:\mouse\mouse.com								
  3. To determine which MS-DOS installation disk contains the new mouse driver, insert the disk containing the PACKING.LST file in your floppy disk drive. To find the disk containing the PACKING.LST file, use the following chart:
        MS-DOS 5.0a      Disk Number     ---------------------------------     5.25-inch 1.2 MB   1     5.25-inch 360K    3     3.5-inch 720K     3     MS-DOS 6.0      Disk Number     ---------------------------------     5.35-inch 1.2 MB   1     3.5-inch 1.44 MB   1								
  4. Type the following at the MS-DOS command prompt and press ENTER to see the contents of each installation disk
   type <drive>:\packing.lst | more</drive>
   where <drive> is the floppy disk drive containing the installation disk. For example, if the installation disk is in drive A, type the following command:</drive>
   type a:\packing.lst | more
   NOTE: MOUSE.COM will appear as MOUSE.CO_ because it is a compressed file.
  5. Insert the MS-DOS installation disk containing MOUSE.CO_ in your floppy disk drive.
  6. To expand the compressed mouse driver file and copy it to your hard disk drive, you must use the EXPAND command. For example, type the following at the MS-DOS command prompt and press ENTER after each line
   <drive>:</drive>
   expand mouse.co_ <path>:\mouse.com</path>
   where <drive> is the floppy disk drive containing the installation disk and <path> is the path to the directory where your current mouse driver resides. For example, if the installation disk is in floppy disk drive A and your current mouse driver is located in the root directory of drive C, type the following commands and press ENTER after each command:</path></drive>
   a:
   expand mouse.co_ c:\mouse.com
   You now have an MS-DOS Shell compatible mouse driver installed for your Microsoft Mouse. To start using your mouse, remove any disks from your floppy disk drive and restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.

Disabling and Re-enabling Your Mouse with MS-DOS Shell

ถ้ากล่องโต้ตอบ "คุณไม่มีโปรแกรมปัจจุบันเมาส์ควบคุม..." ปรากฏขึ้นในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้น MS-DOS เชลล์ คุณมีตัวเลือกของการปิดใช้งานเมาส์ หรือใช้เมาส์ต่อไป เชลล์ MS-DOS บันทึกสิ่งที่คุณเลือกในแฟ้มที่เรียกว่า DOSSHELL.INI ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเชลล์ MS-DOS ปรากฏอยู่บนระบบของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งอยู่ไว้ไดรเวอร์ใหม่ของเมาส์ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขแฟ้ม DOSSHELL.INI เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมเมาส์ใหม่ด้วยตนเองเชลล์ MS-DOS จะปรับอัตโนมัติปรุงแฟ้ม DOSSHELL.INI ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มทำงาน

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการปิดใช้งานเมาส์ เชลล์ MS-DOS เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของ DOSSHELL.INI ไฟล์:
  mouseinfo=<version>,disabled				
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกตัวเลือกทุกใช้เมาส์กรณี เชลล์ MS-DOS เพิ่มบรรทัดนี้:
  mouseinfo=<version>,ignore				
ใน<version>พารามิเตอร์หมายถึงหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมควบคุมเมาส์เชลล์ MS-DOS ที่ตรวจพบบนระบบของคุณ</version>

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานเมาส์ของคุณ คุณต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง " mouseinfo =" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) บรรทัดในแฟ้ม DOSSHELL.INI

ถ้าคุณเลือกปิดใช้งานเมาส์ดั้งเดิม และคุณต้องการเปิดใช้งานเมาส์ของคุณ ทำตามขั้นตอนนี้:

 1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อเปิดแฟ้ม DOSSHELL.INI ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้ตัวแก้ไข MS-DOS พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง MS-DOS และกด ENTER
  แก้ไข <drive>: \ <directory>\dosshell.ini</directory> </drive>
  ซึ่ง <drive>ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ และ <directory>เป็น MS-DOS ของไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณคือ ไดรฟ์ C และ MS-DOS ของไดเรกทอรีที่เรียกว่า DOS พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: </directory> </drive>
  แก้ไข c:\dos\dosshell.ini
 2. ค้นหา " mouseinfo =" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) เส้น และการเปลี่ยนแปลงการอ่านเป็นดังนี้
  mouseinfo = <version>, ละเว้น</version>
  ซึ่ง <version>คือหมายเลขรุ่นของโปรแกรมควบคุมเมาส์ MS-DOS เชลล์ตรวจพบบนระบบของคุณ</version>
 3. บันทึกแฟ้ม และการออกจากตัวแก้ไขข้อความ ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไข MS-DOS เลือกออกจากเมนู'แฟ้ม' เมื่อตัวแก้ไข MS-DOS แสดงกล่องโต้ตอบพร้อมท์ให้คุณบันทึกแฟ้มของคุณ ให้เลือกปุ่ม'ใช่' หรือกด ENTER
ถ้าคุณเริ่มต้นเลือกทุกใช้เมาส์กรณี และคุณต้องการปิดการใช้งานเมาส์ของคุณ ทำตามขั้นตอนนี้:

 1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อเปิดแฟ้ม DOSSHELL.INI ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้ตัวแก้ไข MS-DOS พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง MS-DOS และกด ENTER
  แก้ไข <drive>: \ <directory>\dosshell.ini</directory> </drive>
  โดยที่ <drive>คือ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ของคุณและ <directory>คือ ไดเรกทอรี MS - DOS ตัวอย่างเช่น ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณคือ ไดรฟ์ C และไดเรกทอรี MS-DOS เรียกว่า DOS พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: </directory> </drive>
  แก้ไข c:\dos\dosshell.ini
 2. ค้นหา " mouseinfo =" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) เส้น และเปลี่ยนแปลงการอ่านเป็นดังนี้:
  mouseinfo = <version>, ปิดใช้งาน</version>
 3. บันทึกแฟ้ม และการออกจากตัวแก้ไขข้อความ ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไข MS-DOS เลือกออกจากเมนู'แฟ้ม' เมื่อตัวแก้ไข MS-DOS แสดงกล่องโต้ตอบพร้อมท์ให้คุณบันทึกแฟ้มของคุณ ให้เลือกปุ่ม'ใช่' หรือกด ENTER
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เชลล์ MS-DOS ดูบทที่ 3 และ 8 ของ 5.0 MS-DOS Microsoft "ของผู้ใช้รายการแนะนำและข้อมูลอ้างอิง" หรือบทที่ 2 ของรายการแนะ "ของผู้ใช้นำ" สำหรับรุ่น 6.0 หรือ 6.2
6.00 5.00 5.00a err tshoot dosshell เชลล์ msg

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 96706 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:24:33 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB96706 KbMtth
คำติชม