การแก้ไข: คุณไม่สามารถเปิดเอกสาร XPS โดยใช้ตัวแสดง XPS Microsoft Windows Vista x 64 edition โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework 3.5 SP1 ติดตั้งอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967190
อาการ
คุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack ที่ 1 (SP1) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รุ่นของ Windows Vista x 64 เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร XML กระดาษข้อมูลจำเพาะ (XPS) จะไม่สามารถเปิด ด้วยตัวแสดง XPS Microsoft เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกโปรแกรมประยุกต์สามารถเปิดแฟ้ม

หมายเหตุ ตัวแสดง XPS ของ Microsoft ถูกรวมไว้ใน Windows Internet Explorer ใน Windows Vista
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในกระบวนการที่ชี้ไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมเพื่อดูแฟ้ม XPS
การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับการปรับปรุงสำหรับ SP1 3.5 กรอบงาน.NET เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุงสำหรับ SP1 3.5 กรอบงาน.NET แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SP1 3.5 กรอบงาน.NET หรือการติดตั้ง SP2 3.0 กรอบงาน.NET เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม

Windows Vista SP1, Windows Vista และ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 64

$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Xpsviewer.exe3.0.6920.1500299,33625 2008 พฤศจิกายน23:22x 86
Xpsviewer.exe3.0.6920.1500299,33625 2008 พฤศจิกายน23:22x 86
Xpsviewer.exe3.0.6920.1500299,33625 2008 พฤศจิกายน23:25x 86
Xpsviewer.exe3.0.6920.1500299,33625 2008 พฤศจิกายน23:25x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista SP1, Windows Vista และ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 64

$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_f56438d9cbe79635.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,157
วัน (UTC) 22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:35
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_f5f67d1ee4ff1aa2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,157
วัน (UTC) 23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:51
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf - xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_f7584849c903573a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,157
วัน (UTC) 21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)09:11
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_f7a00542e2528553.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,157
วัน (UTC) 29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:46
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_2362fdd2c3cc695e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,282
วัน (UTC)22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:35
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_23f54217dce3edcb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,282
วัน (UTC) 23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:51
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_25570d42c0e82a63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,282
วัน (UTC)21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)09:11
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_259eca3bda37587c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,282
วัน (UTC) 29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:46
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_a24b48dcd3455fe3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,287
วัน (UTC)22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 05:35
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_a2dd8d21ec5ce450.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,287
วัน (UTC)23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 05:51
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_a43f584cd06120e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,287
วัน (UTC)21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 09:11
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_a4871545e9b04f01.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,287
วัน (UTC)29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 07:46
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_68a5a3f2ff8b80cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,356
วัน (UTC) 22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:35
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_6937e83818a3053c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,356
วัน (UTC) 23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:51
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_6a99b362fca741d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,356
วัน (UTC) 21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)09:11
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_6ae1705c15f66fed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,356
วัน (UTC) 29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:46
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,392
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,411
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,620
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,652
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,692
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,723
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,392
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,411
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,420
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb967190_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,439
วัน (UTC)30-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:55
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_99459d56138a24ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,155
วัน (UTC) 22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)04:58
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_99d7e19b2ca1a96c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,155
วัน (UTC)23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:48
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_9b39acc610a5e604.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,155
วัน (UTC) 21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)10:30
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerdefault_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_9b8169bf29f5141d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,155
วัน (UTC)29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:18
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_c744624f0b6ef828.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,217
วัน (UTC) 22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:02
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_c7d6a69424867c95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,217
วัน (UTC)23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:52
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_c93871bf088ab92d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,217
วัน (UTC) 21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)10:35
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_c9802eb821d9e746.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,217
วัน (UTC)29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:35
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_462cad591ae7eead.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,285
วัน (UTC)22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 04:58
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf - xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_46bef19e33ff731a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,285
วัน (UTC)23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 05:48
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_4820bcc91803afb2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,285
วัน (UTC)21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 10:30
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerexternalparties_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_486879c23152ddcb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,285
วัน (UTC)29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC) 07:18
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16812_none_0c87086f472e0f99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,354
วัน (UTC) 22-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)04:58
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21000_none_0d194cb460459406.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,354
วัน (UTC)23-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)05:48
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18205_none_0e7b17df4449d09e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,354
วัน (UTC) 21-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)10:30
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_wpf-xpsviewerregistry_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22364_none_0ec2d4d85d98feb7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,354
วัน (UTC)29-ม.ค.-2009
เวลา (UTC)07:18

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 967190 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/23/2013 18:58:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 3.5

  • kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB967190 KbMtth
คำติชม