ลำดับงานบางอย่างอาจไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในระบบที่ใช้ System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967359
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ไม่ทั้งหมดโฆษณาลำดับของงานการประมวลผลใน Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) -ขึ้นอยู่กับระบบ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการซิงโครไนซ์ในตัวจัดการการดำเนินการ งานบางอย่างจะถูกลบก่อนที่จะจัดการในคิวลำดับของงานที่รอค้างอยู่
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2007 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ccmdts.dll4.0.6221.1151367,99230 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.1151891,25630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Mp.msiไม่สามารถใช้งานได้9,233,40830 2008 พฤศจิกายน22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11511,302,39230 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Policyagentendpoint.dll4.0.6221.1151479,09630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Sccm2007ac-sp1-kb967359-x86.mspไม่สามารถใช้งานได้2,313,21630 2008 พฤศจิกายน22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tscore.dll4.0.6221.11511,154,93630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Tsprogressui.exe4.0.6221.1151695,16030 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.11517,886,20030 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11516,164,85630 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Tscore.dll4.0.6221.11515,347,18430 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Tsprogressui.exe4.0.6221.11515,652,84830 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.11514,119,92030 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11513,393,90430 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Tscore.dll4.0.6221.11512,328,94430 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Tsprogressui.exe4.0.6221.11513,017,08030 2008 พฤศจิกายน22:10x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้ม PolicyAgentProvider.log บนไคลเอ็นต์ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ คิวส่งแบบอะซิงโครนัสได้ overflowed:
เก็บเหตุการณ์ได้รับการแจ้งเตือนของข้อผิดพลาด (<80041061>) คำอธิบาย 0x80041061: </80041061>
wbem_e_queue_overflow 2147749985 0x80041061
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทั่วไปของเหตุการณ์ช้าเกินไป

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี WMI ที่ต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนค่าของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 35000000:
  เขตแดน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Low เปิดเหตุการณ์ (B)

  หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้นคือ 10000000
 • เปลี่ยนค่าของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 55000000:
  เขตแดน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\High เปิดเหตุการณ์ (B)

  หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้นคือ 20000000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 967359 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:44:01 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB967359 KbMtth
คำติชม