ความต้องการของ Microsoft SQL Server ฐานข้อมูลเอ็นจินการอินพุต/เอาต์พุต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967576
บทนำ
Microsoft SQL Server ต้องการให้ระบบสนับสนุนการรับประกันการจัดส่งไปยังสื่อเสถียรภาพ ตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้:

หมายเหตุ นอกจากนี้เอกสารที่สองเหล่านี้นำไปใช้กับ Microsoft 2014 การเซิร์ฟเวอร์ SQL


ความต้องการนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ใบรับรองของโลโก้ Windows
  • เขียนคำสั่ง
  • ความเสถียรของแคช
  • ไม่มีข้อมูลมีแก้ไข
ระบบที่ตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้สนับสนุนการเก็บฐานข้อมูล SQL Server ระบบไม่จำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่บน SQL Server เก็บโซลูชันไซต์ แต่ต้องรับประกันว่า มีการตอบสนองความต้องการ

SQL Server รักษา atomicity ความสอดคล้องกัน แยก และคุณสมบัติอายุการใช้งาน (ACID) โดยใช้โพรโทคอลเขียนล่วงหน้าล็อก (WAL)

คำเตือน การใช้ไม่ถูกต้องของ SQL Server ด้วยโซลูชันการทดสอบไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สูญเสียข้อมูล รวมถึงการสูญหายของฐานข้อมูลทั้งหมด

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Microsoft จะให้การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ SQL Server และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มี หรือเกิดจาก โซลูชัน I/O จะถูกอ้างถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ อาการต่าง ๆ อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้:
  • ความเสียหายของฐานข้อมูล
  • ความเสียหายของการสำรองข้อมูล
  • การสูญเสียข้อมูลที่ไม่คาดคิด
  • ธุรกรรมที่ขาดหายไป
  • ผลต่างของประสิทธิภาพการทำงาน I/O ที่ไม่คาดคิด
Microsoft แนะนำให้ใช้โลโก้ Windows ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ ว่าโซลูชันของคุณสนับสนุน "รับประกันจัดส่งไปยังสื่อเสถียรภาพ" ตามคำแนะนำภายใต้โปรแกรม Always-On เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft ตรวจสอบกับผู้ขายของคุณ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ คุณติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อตรวจ สอบว่า คุณได้อย่างถูกต้องปรับใช้โซลูชันสำหรับการใช้งานทรานแซคชันฐานข้อมูลการกำหนดค่าด้วย

ฝึกหัดการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับเป็นฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft แบบมืออาชีพเพื่อขอให้คุณปิดการใช้งานที่ไม่จำเป็น และปิดใช้งาน หรือเอาคอมโพเนนต์อื่น ๆ ย้ายแฟ้มฐานข้อมูล ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม และทำการกระทำที่คล้ายคลึงกันได้ เราเสมอได้เพื่อลดขอบเขตของปัญหาในขณะที่เราทำงานที่ระบุได้ หลังจากที่มีระบุเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น งานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเหล่านั้นอาจถูก reintroduced การผลิตได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

913945 Microsoft ไม่รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะทำงานกับ Microsoft SQL Server

841696 ภาพรวมของวิธีแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทอื่น Microsoft สนับสนุนนโยบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางต่อไปนี้แสดงลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคอนฟิก I/O เฉพาะInternals I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL


ขั้นพื้นฐานของ I/O ของ SQL Server 2000

พื้นฐานของ I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL บทที่ 2

เขียนหน้า

จุดตรวจฐานข้อมูล (SQL Server)


WAL


ล็อกธุรกรรมเขียนล่วงหน้า

เอซิดคุณสมบัติ (atomicity ความสอดคล้องกัน แยก และอายุการใช้งาน)

230785 การล็อก SQL Server 7.0, SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 และอัลกอริทึมการจัดเก็บข้อมูลขยายความน่าเชื่อถือของข้อมูล


ลักษณะการทำงานของระบบแฟ้ม


231347 ฐานข้อมูล SQL Server ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกบีบอัด (ยกเว้น 2005 อ่านแฟ้มเท่านั้น)

922121 ประสิทธิภาพที่ลดลงในคุณลักษณะบางอย่างของ SQL Server เมื่อคุณใช้ EFS เข้ารหัสลับแฟ้มฐานข้อมูล


โปรแกรมความน่าเชื่อถือของ SQL


http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/solutions-technologies/mission-critical-operations/io-reliability-program.aspx


แค I/O


234656 ใช้ดิสก์ไดรฟ์แคกับ SQL Server

86903 SQL Server และการแคดิสก์คอนโทรลเลอร์

917043 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินระบบแคชของแฟ้มอื่น ๆ กับ SQL Server


เค้าโครงที่มีอยู่จริงและการออกแบบ


ออกแบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง

ภาพรวมของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันปรับสเกลได้


Tempdb


917047 ความต้องการระบบย่อยของ I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft สำหรับฐานข้อมูล tempdb

การทำงานกับ tempdb ใน SQL Server 2005

การปรับให้เหมาะสม tempdb ประสิทธิภาพการทำงาน

2154845 คำแนะนำเพื่อลดข้อขัดแย้งในการปันส่วนในฐานข้อมูล tempdb SQL Server


Utilities


231619 วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ SQLIOSim เพื่อจำลองกิจกรรม SQL Server บนดิสก์ระบบย่อย

Diskspd -เครื่องมือทดสอบที่เก็บที่สมบูรณ์
การวินิจฉัย 156932 แบบอะซิงโครนัสดิสก์ I/O ปรากฏเป็นแบบซิงโครนัสบน Windows NT, Windows 2000 และ Windows XP

826433 การวิเคราะห์ SQL Server เพิ่มเพื่อตรวจหาปัญหา I/O ที่ไม่ถูกรายงานเนื่องจากเก่าแล้วอ่านหรือเขียนข้อมูลสูญหาย

2015755 วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดกับข่าวสารเกี่ยวกับ 823 ใน SQL ServerXperf ทรัพยากร:897284 การวินิจฉัย ใน SQL Server 2000 SP4 และรุ่นที่ใหม่กว่าช่วยตรวจหาการดำเนินการ I/O หยุดทำงาน และยังติดอยู่

828339 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 823 อาจระบุถึงปัญหาของฮาร์ดแวร์หรือปัญหาของระบบใน SQL Server

310834 การทำความเข้าใจ Bufwait และข้อความการหมดเวลา Writelog


NAS (เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลที่แนบมา)


304261 คำอธิบายเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับแฟ้มฐานข้อมูลเครือข่ายใน SQL Server


iSCSI


833770 การสนับสนุนสำหรับ SQL Server 2000 บนคอมโพเนนต์เทคโนโลยี iSCSI


เรอร์ และกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลา


ข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อจำกัด และคำแนะนำสำหรับกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลา (SQL Server)

910716 ความต้องการสำหรับ SQL Server เพื่อสนับสนุนเรอร์ของฐานข้อมูลผู้ใช้ระยะไกล
เรอร์ของฐานข้อมูล: หมายเหตุ เทคนิคเหล่านี้ยังใช้กับ Microsoft SQL Server 2008 และ SQL Server รุ่นที่ใหม่กว่า


ความเกี่ยวข้องของ I/O


298402 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกความเกี่ยวข้องของ I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 967576 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/16/2016 08:56:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

  • kbmt KB967576 KbMtth
คำติชม