"ข้อผิดพลาด-2147024873" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง 2 Studio นิพจน์หรือ 2.0 เว็บนิพจน์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967727
อาการ
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้ง 2.0 เว็บนิพจน์ของ Microsoft หรือ Microsoft นิพจน์ Studio 2:
ข้อผิดพลาด-2147024873
ออกจากการติดตั้งแล้ว และไม่มีการติดตั้งโปรแกรม
สาเหตุ
เว็บนิพจน์ใช้แฟ้มร่วมกับระบบ Microsoft 2007 Office และหนึ่ง หรือหลายแฟ้มระบบ Office 2007 จะไม่สามารถอ่าน หรือเสียหาย
การแก้ไข
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    • สำหรับ Windows XP: เปิด คอมพิวเตอร์ของฉันคลิก เครื่องมือแล้ว คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์. คลิก มุมมอง แท็บ และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้น แสดงซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
    • สำหรับ Windows Vista: คลิก รีสตาร์ทและจากนั้น ในกล่องค้นหา พิมพ์ ตัวเลือกโฟลเดอร์ . คลิก มุมมอง แท็บ และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้น แสดงซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
  2. เรียกดูไปยังไดรฟ์ C และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ที่ชื่อ MSOCache การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้เป็น MSOCache_Old
  3. ทำการซ่อมแซมของระบบ Office 2007 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งสำหรับระบบ Office 2007 ในไดรฟ์ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งถ้าการตั้งค่าไม่อัตโนมัติเรียก กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นซึ่งถามคุณว่าต้องการการซ่อมแซม ติดตั้ง หรือเอาโปรแกรมออก เลือกตัวเลือกการซ่อมแซม
  4. เมื่อการซ่อมแซมระบบ Office 2007 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ใส่แผ่นดิสก์เว็บนิพจน์ลงในไดรฟ์ และเรียกใช้การตั้งค่าเว็บนิพจน์อีกครั้ง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 967727 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/25/2012 20:11:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Expression Studio 2, Microsoft Expression Web 2

  • kbnomt kbrapidpub kbmt KB967727 KbMtth
คำติชม