ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของ Google Toolbar ที่ทำให้ Internet Explorer ขัดข้องหรือหยุดการทำงาน

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “Google Toolbar Add-on อาจทำให้ Internet Explorer หยุดทำงานหรือหยุดตอบสนอง” หรือคุณมองไม่เห็น Google Toolbar ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

ปรับปรุง Google Toolbar

ปรับปรุงให้เป็น รุ่นล่าสุดของ Google Toolbar

Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ปิดใช้งาน Google Toolbar Add-on (ตัวเลือก)

คลิกที่นี่เพื่อปิดใช้งาน Google Toolbar โดยอัตโนมัติ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานด้วยตนเอง:
  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด แล้วเปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่
  2. เมื่อพบข้อความแจ้งว่า "Google Toolbar Add-on อาจทำให้ Internet Explorer หยุดทำงานหรือหยุดตอบสนอง" คลิก เปิด Internet Explorer โดยไม่ต้องใช้ Add-on นี้เสมอ
 

การสนับสนุนเพิ่มเติม

Add-on บนเบราว์เซอร์ส่งผลอย่างไรต่อคอมพิวเตอร์ของฉัน

การใช้ Internet Explorer 8 Add-on Manager

ทำไม Internet Explorer ถึงบล็อกส่วนควบคุม ActiveX บางตัว

ควรติดตั้งส่วนควบคุม ActiveX หรือไม่

Add-On สำหรับ Internet Explorer: คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใดต่อประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้