ใน Forefront Security for SharePoint ข้อความที่ลบค่าเริ่มต้นบางอย่างอาจนำผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบจะถือว่ามีข้อผิดพลาด หรือมีพบไวรัสโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968268
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
Microsoft Forefront Security for SharePoint อยู่ในขณะนี้ใช้ข้อความลบค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:
 • CorruptedCompressedFile
 • CorruptedCompressedUuencodeFile
 • EncryptedCompressedFile
 • ขนาดที่บีบอัด exceedingly
 • ExceedinglyInfected
 • ExceedinglyNested
 • โครงสร้างโฟลเดอร์ exceedingly ซ้อนกัน
 • LargeInfectedContainerFile
 • UnReadableCompressedFile
 • UnWritableCompressedFile
Forefront Security for SharePoint ใช้ข้อความลบเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่ออธิบายชนิดของแฟ้มที่ประกอบด้วยการบีบอัดแน่นอน ลักษณะ เมื่อ Forefront Security for SharePoint ค้นหาคุณลักษณะเหล่านี้ถูกบีบอัด นั้นลบแฟ้ม และสร้างข้อความการลบค่าเริ่มต้นเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวอาจนำผู้ใช้หรือ ผู้ดูแลจะถือว่ามีข้อผิดพลาด หรือไวรัสได้โดยไม่ได้ตั้งใจ พบ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ SharePoint ด้วย Service Pack 3 (SP3) Service pack นี้ช่วยให้ผู้ดูแล ปรับเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อกำหนดข้อความการลบค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับ SharePoint SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967995คำอธิบายของ Forefront Security for SharePoint ด้วย Service Pack 3
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยน รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้ง Forefront Security for SharePoint มี SP3 คุณสามารถกำหนดข้อความเอง โดยการสร้างรายการรีจิสทรี REG_SZ ดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideCorruptedUuencode
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideEncyptedCompressedFile
 • OverrideExceedinglyInfected
 • OverrideExceedinglyNested
 • OverrideFragmentedMessage
 • OverrideLargeInfectedContainerFile
 • OverrideScanTimeExceeded
 • OverrideUnReadableCompressedFile
 • OverrideUnWritableCompressedFile
 • OverrideIllegalMimeHeader
คุณสามารถสร้างรายการของรีจิสทรี REG_SZ เหล่านี้ในรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
 • บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ 32 บิต:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Forefront Server Security\SharePoint
 • บนคอมพิวเตอร์ 64 บิต:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront Server Security\SharePoint
แล้ว คุณสามารถเปิดรายการรีจิสทรี และค่าประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องทำการรีสตาร์ทบริการใด ๆ หลังจากที่คุณสร้าง และแก้ไขรายการรีจิสทรีเหล่านี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อความที่ลบ forefront เปลี่ยน แปลง การบีบอัด รีจิสทรี UnwriteableCompressed

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968268 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 17:12:50 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Forefront Security for SharePoint, Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 1, Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbbug kbqfe kbsurveynew kbprb kbmt KB968268 KbMtth
คำติชม