ประมวลผลสินค้าคงคลัง 2007 ของตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ซอฟต์แวร์ล้มเหลวเมื่อมีการให้แฟ้มข้อมูลประกอบด้วยเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

968594
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • เซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ได้รับสินค้าคงคลังข้อมูลซอฟต์แวร์ (.SID/.SIC แฟ้ม) ที่ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงวันของแฟ้มที่มีปีที่อยู่นอกช่วง CTime ยอมรับของ 1970 3000
  • โซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์ไซต์อยู่ก่อนหน้าของรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (ค่าเฉลี่ยเวลาของกรีนิช), เช่น GMT + 8
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการสินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์ล้มเหลว และแฟ้ม inventoried ถูกปฏิเสธ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมโพเนนต์ตัวประมวลผลของสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ของบริการ Executive SMS พยายามปรับวันที่ในแฟ้มข้อมูลที่อยู่นอกช่วง CTime เพื่อ 1 มกราคม 1970 อย่างไรก็ตาม คอมโพเนนต์ตัวประมวลผลของสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ใช้โซนเวลาท้องถิ่นแทนของเวลา UTC เมื่อคุณได้ตั้งค่าวันที่ของแฟ้มใหม่เป็น 1 มกราคม 1970 เมื่อคุณแปลงโซนเวลาท้องถิ่น UTC วันของแฟ้มไม่ถูกต้องยังคง
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
หมายเหตุ:เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1 ที่ได้รับผลกระทบ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sinvproc.dll4.0.6221.1156111,48030 2008 พฤศจิกายน22:35x86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถค้นหาข้อมูลในแฟ้ม Sinvproc.log:
แฟ้มของสินค้าคงคลังกระบวนการ...กำลังประมวลผลแฟ้ม: \Microsoft Configuration Manager\inboxes\auth\sinv.box\IVNHR29L.SID Processing Inventory แฟ้ม C:\Program (x86) สำหรับเครื่องจักร: <machine name=""> ResId: 3 [OpCode = Sinv 6 = 1 FC = 0 Resync = 0] Generated: <date &="" time=""> SMS_SOFTWARE_INVENTORY_PROCESSOR <date &="" time="">คำเตือน 3040 (0x0BE0): ตรวจพบข้อยกเว้น: พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ~ ~ !!แฟ้มย้าย \Microsoft Configuration Manager\inboxes\auth\sinv.box\IVNHR29L.SID แฟ้ม C:\Program (x86) ไปยังแฟ้ม C:\Program (x86) \Microsoft Configuration Manager\inboxes\sinv.box\BADSinv\czf1dp5r.SID ในไดเรกทอรี BADSINV !!!</date></date></machine>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968594 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:07:01 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbautohotfix kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB968594 KbMtth
คำติชม