เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" erver 2008 Service Pack 2","Microsoft Windows XP Service Pack 3","Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2","Microsoft Windows Embedded for Point of Service","Windows Embedded POSReady 2009"]" keywords="[{"conf":0,"confSpecified":true,"level":0,"Value":"kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbsurveynew kbhowto kbmt KB968930 KbMtth "}]" article-id="968930" last-modified="09/25/2011 23:57:00" revision="5.0" class="ng-scope ng-isolate-scope">
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968930 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2011 23:57:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

คำติชม